Naše úspechy

Úspechy v KK matematickej olympiády 2017

 

Náši žiaci nás úspešne reprezentovali v karajských kolách Matematickej olympiády 2017. Vo svojej kategórii Z9 obsadil krásne 1. - 4. miesto Matej Štěpánek z kvarty A. V kategórii C stredné školy taktiež úspešne reprezentoval školu a opäť získal 1. - 6. miesto Matej Štěpánek.  Úspešným riešiteľom sa v kategórii C stal Michal Magula z kvinty A. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

KKMOSM2017m

 KKMO2017 1m  

 

Úspešní riešitelia súťaže ProFIIT 2017

 

Naši žiaci sa zapojili do súťaže STU v programovaní a sú úspešní riešitelia, blahoželáme.

 

 

Kalazancio opäť uspelo!

 

V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila najprestížnejšia súťaž stredoškolských a vysokoškolských novinárov a časopisov Štúrovo pero, na ktorej nechýbalo ani naše Kalazancio. Kalazancio opäť nesklamalo o odnieslo si niekoľko prestížnych ocenení. Za kvalitnú obsahovú i grafickú stránku si Kalazancio odnieslo Cenu Televízie Markíza 1. stupňa, ktorej súčasťou bola aj vecná cena fotoaparát pre redakciu. Za výborné fotoreportáže Späť časom v Kališti a Múzeum Holokaustu v Seredi získalo Kalazancio Cenu Vojenskej podpornej nadácie, ktorá sa udeľuje stredoškolským časopisom za to, že sa popri svojich hlavných študentských témach venujú aj problematike obrany a bezpečnosti. Ďalšou cenou v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov bol ocenený náš šéfredaktor Pavel Kuna, ktorý získal 1. Cenu Literárneho fondu, podľa slov predsedu poroty Tomáša Bellu túto cenu získal za unikátnu reportáž z rómskych osád vrátane profesionálneho fotografického spracovania. Len tak ďalej naše Kalazancio!

 

Sturovopero2017m

Sturovopero2017TVMm

Sturovopero2017VPNm

Sturovopero2017EUm

 

Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu 2017

 

V utorok 25. apríla 2017 sa v areály Agrokomplexu konali Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu. Naši žiaci sa tejto súťaže už tradične zúčastnili  v hojnom počte a umiestnili sa na popredných miestach.


V súťaži družstiev v kategórií ZŠ – dievčatá sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo A v zložení: Zubková Ema sekunda A, Juríčková Nela sekunda A, Krajčírová Katarína kvarta A, Bodo Michaela kvarta A.

V kategórií družstiev ZŠ – chlapci sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo B v zložení:  Lidik Matej sekunda A, Zubko Nikolaj sekunda A, Sloboda Vladimír tercia A, Ardon Andrej kvarta A.

V kategórií družstiev SŠ – dievčatá sa umiestnili nasledovne:

 • na druhom mieste družstvo B v zložení: Víteková Paulína III.A, Greksová Sára kvinta A, Kaka Mirna I.B, Ivančíková Lucia septima A.

V kategórií družstiev SŠ –chlapci sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo A v zložení: Masár Filip septima A, Súkeník Sebastián septima A, Miček Andrej IV.C, Skladaný Daniel II.A.
 • na treťom mieste družstvo B v zložení: Čurilla Jakub sexta A, Tomek Marek II.A, Černák Radoslav kvinta A, Kuzma Jozef IV.C.

V kategórií jednotlivcov sa na medailových miestach umiestnili:

 • 1. miesto: Andrej Ardon kvarta A – ZŠ chlapci
 • 2. miesto: Jando Jakub tercia A – ZŠ chlapci
 • 2. miesto: Dulíková Ema kvinta A – SŠ dievčatá
 • 3. miesto: Greksová Sára kvinta A – SŠ dievčatá
 • 1. miesto: Masár Filip septima A – SŠ chlapci
 • 2. miesto: Miček Andrej IV.C – SŠ chlapci
 • 3. miesto: Čurilla Jakub sexta A – SŠ chlapci

Na majstrovstvá kraja, ktoré sa konajú 4. mája 2017,  postupujú všetky družstvá umiestnené na prvom a druhom mieste.
Všetkým zúčastneným a víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

MOOB4m

MOOBDm

 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu 2016

 

Dňa 22. novembra 2016 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu, kde nás reprezentovali naši dvaja žiaci Martin Kuna z  III.A a Juraj Zalabai zo Sexty A. Martin Kuna sa umiestnil na 3.  mieste v kategórii SŠ a zároveň postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2016 v Topoľčanoch, čím mu zároveň gratulujeme k postupu.  Obidvom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

KKSach2m

KKSach1m

KKSach3m

KKSachD3m

 

 

10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016

 

Ibobor2016

 

Na našej škole sa v dňoch 7.  - 11. novembra 2016 konal 10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 152 žiakov. Najväčší počet bodov v daných kategóriách získali:

 

kategória Bobrík:
Daniel Dukát, štvrtá ZŠ – 92,00 bodov, 99. percentil
Ondrej Spišák, štvrtá ZŠ – 88,00 bodov, 99. percentil

 

kategória Benjamín:

Samuel Hlavatý, príma A – 74,67 bodov, 99. percentil

 

kategória Kadet:
Andrej Ardon, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Matúš Masár, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Markéta Mezeiová, tercia A - 64,01 bodov, 90. percentil

 

kategória Junior:

Gabriela Teleki, kvinta A - 72,00 bodov, 99. percentil
Jakub Čurilla, sexta A - 69,34 bodov, 99. percentil

 

kategória Senior:
Filip Masár, septima A - 69,34 bodov, 98. percentil


Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

ibobor2016m

 

Majstrovstvá okresu v šachu 2016

 

Dňa 27. októbra 2016 sa v centre voľného času Domino konali majstrovstvá okresu v šachu pre základné a stredné školy. V kategórii SŠ sa na 1. mieste umiestnil Martin Kuna (III.A) a na 3. mieste Juraj Zalabai (Sexta A). Zároveň postupujú do krajského kola. Gratulujeme. 

OKSach1m

 

 

MO bedminton 2016

 

20. – 21. októbra 2016 sa konali školské majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. V kategórii SŠ – chlapci školu reprezentovali a 3. miesto obsadili Filip Masár a Peter Massányi zo septimy A. V kategórii SŠ – dievčatá obsadilo družstvo v zložení Kristína Mandíková a Natália Martišková zo IV. C 4. miesto. Gratulujeme.

MOBedminton3m

MODbedminton3m

 

Úspech nášho žiaka v atletike 2016

 

V sobotu 24. septembra 2016 sa v Trnave konalo 5-stretnutie staršieho žiactva. Súpermi Slovenska boli Maďarsko, Česko, Slovinsko a Chorvátsko. V tíme Slovenska sa predstavil  Jaroslav Greguš, žiak I. A a člen družstva AC Stavbár Nitra.

 

Vynikajúco sa Jarovi Gregušovi darilo vo vrhačských súťažiach. Zverenec trénera Romana Oravca vyhral obe svoje disciplíny. Najprv vyhral súťaž vo vrhu guľou kde výkonom 17,77m si utvoril nový osobný rekord. Týmto výkonom sa zaradil na 4. miesto v historických tabuľkách staršieho žiactva.

Gregus2m Gregus1m

O 20 min neskôr sa začala aj súťaž v hode diskom. Jaro vyhral výkonom 58,11m.

Gregus3m

Gratulujeme k vynikajúcim výsledkom.

 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu 2016

 

Dňa 3. októbra  2016 sa v mestskom parku na Sihoti uskutočnili školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V kategórii dievčat – základné školy, našu školu reprezentovali Brázdilová Tereza z tercie A, Greksová Sára z  kvinty A a Tábiová Anna z kvinty A. Dievčatá obsadili v kategórii družstiev pekné druhé miesto. Gratulujeme!

MOCB2m 

 

Úspechy v predmete Matematika v šk. roku 2015/2016

 

Dňa 3. júna 2016 boli vyhodnotení najlepší riešitelia krajského kola Matematickej olymiády v kategóriách B, C. 

Úspešnými riešiteľmi kategórie B boli žiaci sexty A: Filip Masár, ktorý obsadil 15. miesto a Daniel Magula, ktorý sa umiestnil na 21. mieste. V Kategórii C bol úspešný riešiteľ žiak kvinty A Jakub Čurilla, ocenený za 16. miesto. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

KKMOMasarm KKMOMagulam KKMOČutillam 

Úspech zaznamenali aj maturanti z matematiky v EČ MS, ktorí v Nitrianskom kraji obsadili prvú priečku s úspešnosťou 70,4% zo všetkých gymnázií s vyučovacím jazykom SJL.

 

Názov školy

Obec

N

N/ZZ

PZŠ

PÚŠ

Piaristická SŠ sv. J. Kalazanského - Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Nitra

15

0

2.5

70.4

Gymnázium

Želiezovce

6

0

2.0

68.9

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Komárno

22

1

1.8

67.9

Gymnázium

Nitra

46

1

1.8

65.5

Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Nitra

12

0

2.5

65.0

Gymnázium

Nové         
   Zámky

35

0

2.2

63.5

Gymnázium Juraja Fándlyho

Šaľa

19

0

1.5

63.3

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul - Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Levice

3

0

1.7

62.2

Gymnázium Andreja Vrábla

Levice

49

0

2.1

60.7

Gymnázium

Topoľčany

28

0

2.1

57.5

Gymnázium

Vráble

8

0

2.4

55.8

Gymnázium

Šurany

27

0

2.6

51.9

Gymnázium

Nitra

37

0

2.2

51.3

Gymnázium

Šahy

7

0

2.0

47.6

Spojená škola - Športové gymnázium Nitra

Nitra

17

1

2.5

47.1

Gymnázium Janka Kráľa

Zlaté
   Moravce

16

0

1.6

44.4

Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Topoľčany

9

0

2.0

40.4

 

PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)

Zdroj:  Núcem

 

Stolnotenisový turnaj  cirkevných škôl 2016

 

V utorok 31. mája 2016 sa v Seredi na Cirkevnje ZŠ sv. Cyrila a Metoda konal turnaj v stolnom tenise cirkevných škôl pre diecézy Bratislava, Trnava a Nitra. Bol to už deviaty ročník súťaže.  Zvíťazila Spojená škola de La Salle Bratislava. Druhé miesto obsadila ZŠ sv. Marka v Nitre. Tretie mesto obsadilo družstvo našej školy v zložení Tomáš Kiss, Samuel Ivančík, Kristína Zrubcová a Patrik Siegl, získali pohár a medaile. Za úspešnú reprezentáciu patrí žiakom pochvala.

STSered2016m

 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja SŠ v atletike 2016

 

Dňa 27. apríla 2016 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja SŠ v atletike 2016. Naša študentka Katarína Mydlíková v disciplíne  beh na 1500 m obsadila 1. miesto. Gratulujeme.

 

Štúrovo pero 2016

 

Školský časopis Kalazancio sa 23. apríla 2106 zúčastnil najväčšej slovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero. Vo Zvolene získal cenu Televízie Markíza 1. stupňa v kategórii Stredoškolské časopisy, ktorú z rúk Patrika Hermana prevzal šéfredaktor Pavel Kuna. Ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola za dlhodobé úspešné vedenie nášho školského časopisu pani profesorka Andrea Teplanová.

 

SP2016CTVMm

Sturovo-pero-2016m

 

Čo vieš o hviezdach 2016

 

Dňa 17. marca 2016 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo okresné kolo 26. ročníka astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Našu školu reprezentovali žiačky kvarty A Lenka Holčíková a Gabriela Teleki. Vo svojej kategórii získali vynikajúce umiestnenie v elitnej desiatke. Lenka Holčíková sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola, Gabriela Teleki sa umiestnila na 6. mieste. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu školy a v ďalších kolách prajeme veľa úspechov. 

Mgr. Marián Krajčovič

 

CVOHm 

 

Školské majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise ZŠ 2015

 

V stredu 18. novembra 2015 sa žiaci nášho Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského zúčastnili okresného kola v stolnom tenise chlapcov.

V obvodnom kole porazili ZŠ Zbehy 4/3, ZŠ Hrnčiarovce 7/0, ZŠ sv. Marka 4/3 a Športové gymnázium 6/1. Postúpili do okresného finále, ktoré sa hralo 20. novembra 2015 na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vo finálovej skupine sme porazili ZŠ Cabaj 5/2 a prehrali sme s Vráblami 6/1 a obsadali sme 2. miesto. Školu reprezentovali:  Samuel Ivančík, Tomáš Kiss a Pavol Halvoň všetci z kvarty A a Patrik Siegl zo sekundy A. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

 

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a SŠ

 

Dňa 5. novembra 2015 sa konali majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov pre základné a stredné školy 2015/2016  v Centre voľného času Domino v spolupráci so šachovým zväzom kde sa naši žiaci umiestnili nasledovne.

 
Kategória mladší žiaci (54 zúčastnených)
9. miesto Matej Štěpánek (Tercia A)
17. miesto Jozef Vöros (Kvinta A)
20. miesto Tomáš Kiss (Kvarta A)
27. miesto Andrej Gerhát (Tercia A)
 
 
Kategória starší žiaci (16 zúčastnených)
2. miesto Martin Kuna (II.A)
7. miesto Daniel Magula (Sexta A)
10. miesto Juraj Zalabai (Kvinta A)
15. miesto Zoltán Bihari (Sexta A)
 
Blahoželáme a ďakujeme žiakom za peknnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.
 

Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl 2015

 

Dňa 26. mája 2015 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja cirkevných škôl v Seredi. Na turnaji súťažili školy z diecéz Bratislava, Trnava a Nitra.

Našu školu reprezentovali Martin Pupík, Filip Tóth, Samuel Ivančík a Tomáš Kiss. Cenu najúspešnejšieho hráča dostal Martin Pupík.

 

Reprezentovali nás úspešne, o čom svedčí celkové poradie škôl:

 1. miesto - Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 2. miesto - Základná škola sv. Marka, Nitra
 3. miesto - Spojená škola De La Salle, Bratislava

Vo finále naši reprezentanti zdolali ZŠ sv. Marka 4/1. Trénerom reprezentácie školy bol Dr. Jarolím Koprda.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

STSeredm

STCS1m

 

Vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ a OG v okrese Nitra

 

Dňa 25. júna 2015 sa v ZŠ Topoľová Nitra uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Nitra. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

 alt

Sekunda A

 • Samuel Fraňo - za 2.miesto v olympiáde v anglickom jazyku

alt

 • Igor Píš - za 1. miesto v olympiáde v nemeckom jazyku

alt

 • Matej Štepánek - 1. - 2. miesto v matematickej olympiáde

alt

 

tercia A

 • Lenka Holčíková - za 3. miesto v biologickej olympiáde

alt

 

kvarta A

 • Filip Pavlovič - za 2. miesto v chemickej olympiáde

alt

 

Za dosiahnuté výsledky im blahoželáme.

 

Vyhodnotenie predmetových olympiád SŠ

 

Dňa 10. júna 2015 sa naši žiaci, úspešní riešitelia krajských kôl predmetových olympiád SŠ, zúčastnili vyhodnotenia, ktoré bolo spojené s prednáškou doc. PaedDr. Čeretkovej PhD. na tému: "Matematické modely v školskej matematike".

Matematická olympiáda kategória C

 

Daniel Magula kvinta A 4. - 5. miesto - úspešný riešiteľ

Filip Masár kvinta A 21. - 24. miesto - úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda kategória D

 

Daniel Magula kvinta A 15. miesto - úspešný riešiteľ

Filip Masár kvinta A 20. miesto - úspešný riešiteľ

Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 2015

 

Dňa 2. júna 2015 prebehlo okresné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov. V súťaži sme mali dve družstvá, Družstvo A v zložení Filip Pavlovič, Darina Sidorová, Tereza Brázdilová, Simona Skaličanová a Monika Pechočiaková obsadilo 3. miesto. Družstvo B s rozdielom jedného bodu obsadilo 5. miesto. V družstve B súťažili Juraj Zalabai, Barbora Arpášová, Tamara Ťažárová, Daniela Pastierová a Lenka Holčíková. Obom družstvám blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

 

 
« ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec »

Stránka 1 z 8

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200