Literárne exkurzie organizované PK SJL

Múzeum A. S. Puškina Brodzany 

 

Expozícia je venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko- ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20.-teho storočia a bola sprístupnená v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko- puškinovské vzťahy a súvislosti. Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch vzniklo v roku 1979 v budove renesančného kaštieľa zo 17.-teho storočia. V areáli múzea je historický park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa - kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová.

 

 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr. Vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965, pričom hlavným poslaním je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.

 

 Pamätný dom J.G. Tajovského Tajov

Pamätný dom Jozefa Gregora - Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Vstupná miestnosť zachytáva históriu obce, druhá a tretia miestnosť sú venované životu a literárnemu dielu významného slovenského spisovateľa J.G. Tajovského. Štvrtá miestnosť má etnografický charakter, kde sa zachoval pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou. Piata miestnosť dokumentuje život a dielo Tajovského manželky, spisovateľky Hany Gregorovej.


Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle

Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorá tvorí jeden z vrcholov mnohostrannej architektonickej tvorby Dušana Jurkoviča, je najvýznamnejšou pamiatkou mesta Brezová pod Bradlom.  V rokoch 1927 – 1928 bola mohyla vybudovaná na Bradle, týčiacom sa nad Brezovou a bola slávnostne odovzdaná 23. septembra 1928. Stala sa miestom pravidelných pietnych spomienok pri príležitosti výročí úmrtia M. R. Štefánika, osláv vzniku ČSR, ale aj pamätným miestom. Od roku 1928 nesie mesto názov Brezová pod Bradlom.

 

Pamätná izba Ivana Krasku v Piešťanoch


Pamätná izba významného slovenského básnika Ivana Krasku (1876-1958), ktorý žil v rokoch 1945-1958 v Piešťanoch. Expozícia je umiestnená v jeho byte a skladá sa z dvoch častí - pracovne a spálne s pôvodným zariadením a výstavy približujúcej jeho život a tvorbu. 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200