PK cudzie jazyky

Spolu s ostatnými návštevníkmi Bratislavy sme oslávili Európsky deň jazykov 2016

 

Už piatykrát sa v Bratislave oslavoval 26. septembra 2016 Európsky deň jazykov. Rušnú atmosféru plnú rôznorodých jazykov si tento krát za krásneho slnečného počasia vychutnali žiaci kvarty a kvinty. Pripravená bola pre nich ulička jazykov, kde mali možnosť riešiť kvíz, získať informácie o inštitúciách, ktoré na Slovensku ponúkajú výučbu cudzích jazykov, v kine Mladosť si pozrieť krátke filmy, zhotovené žiakmi a študentmi, sledovať vystúpenia žiakov, ale aj vnímať jazykovú rôznorodosť turistov – návštevníkov nášho hlavného mesta.

 


My, sprevádzajúci vyučujúci (Mgr. Krchňák, Mgr. Poliaková a PaedDr. Turčeková), dúfame, že si naši žiaci z tohto dňa odniesli viac ako len selfies pri atrakciách a pamätihodnostiach, či darčeky, kvôli ktorým sme vlastne zmeškali slávnostné ukončenie akcie... Istotne si mnohí z nich uvedomili, aká jazykovo rôznorodá je naša Európa, a že sa im oplatí učiť sa jazyky, a teda nezaostávať za ostatnými rovesníkmi.

 

EDJ2016m

 

Okrem exkurzie žiakov kvarty A a kvinty A v Bratislave si aj žiaci I. C aktívne pripomenuli tento deň. Na hodine anglického jazyka si pod vedením Mgr. Hudecovej preverili svoje vedomosti v náročnom kvíze o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii. Následne uvažovali o dôvodoch prečo sa učiť cudzie jazyky a akými spôsobmi je to možné docieliť. Napokon žiaci svoje myšlienky preniesli do kreatívnych posterov. 

 

EDJ-quiz

EDJposterm

 

Týždeň talianskeho jazyka

 

Počas maturitného týždňa 18. - 22. mája 2015 sa vybraní žiaci zdokonalovali pod vedením talianskeho lektora v talianskom jazyku. Reualizáciu tejto aktivity podporilo aj Talianske velvislanectvo.

 

Európsky deň jazykov 2012

 

 

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ – Túto vetu sme už počuli veľakrát, ale jej pravdivosť si človek overí až vtedy, keď má problém dorozumieť sa s niekým, kto nehovorí naším rodným jazykom, alebo keď naopak s úľavou zistí, že sa mu darí dorozumieť aj v inom ako slovenskom jazyku.

 

 

Pravda je taká, že nastupuje „éra polyglotov“ a v dnešnom globalizovanom svete si už často nevystačíme iba s angličtinou. Každý ďalší jazyk nám otvára ďalšie „dvere“ do sveta. A príležitosti učiť sa nový jazyk neboli ešte nikdy také obrovské ako dnes.

 

Jazykové vzdelanie nám umožňuje nielen dohovoriť sa, ale aj hlbšie pochopiť a spoznať iných ľudí, kultúry a tradície iných krajín. Tí, čo dokážu sebavedome komunikovať s ľuďmi iných kultúr, sa obvykle vyznačujú omnoho vyššou úrovňou tolerantnosti. Veľkou výhodou ovládania iných jazykov je aj „nezávislosť“ na tých, ktorí nám niečo prekladajú a sprostredkujú.


 

Cieľom Rady Európy je zdôrazniť hodnotu jazykového vzdelávania, a preto sa rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov (EDJ). Jeho základnou myšlienkou a posolstvom je podpora „viacjazyčnosti“. Nechce ľudí vystrašiť, aby si mysleli, že sa musia naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho. Cieľom je, aby sa vedeli dohovoriť a aby im druhí porozumeli.

 

Tohtoročného Európskeho dňa jazykov sa zúčastnili aj niektorí študenti talianskeho a francúzskeho jazyka z nášho gymnázia. Konal sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a program bol naozaj veľmi bohatý: mexické a bulharské tance, francúzska „pantomíma“, ukážky z talianskej opery, chorvátske národné piesne atď. V neďalekom kine Mladosť bolo možné vidieť krátke filmy v rôznych jazykoch. Naši študenti sa zúčastnili aj jazykového kvízu, ktorý veľmi úsmevne moderovali Adela a Sajfa. Odmenom im boli vecné ceny, ktoré poskytli kultúrne inštitúty rôznych krajín.

 

Dúfajme teda, že nielen ich táto skúsenosť povzbudí k ešte usilovnejšiemu štúdiu jazykov, aby sa raz mohli bez problémov dorozumieť s ľuďmi iných kultúr a jazykov.

 

 


 

Európsky deň jazykov 2012

 

 

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ – Túto vetu sme už počuli veľakrát, ale jej pravdivosť si človek overí až vtedy, keď má problém dorozumieť sa s niekým, kto nehovorí naším rodným jazykom, alebo keď naopak s úľavou zistí, že sa mu darí dorozumieť aj v inom ako slovenskom jazyku.

 


Zemeguľa.jpg 

Pravda je taká, že nastupuje „éra polyglotov“ a v dnešnom globalizovanom svete si už často nevystačíme iba s angličtinou. Každý ďalší jazyk nám otvára ďalšie „dvere“ do sveta. A príležitosti učiť sa nový jazyk neboli ešte nikdy také obrovské ako dnes.

 

Jazykové vzdelanie nám umožňuje nielen dohovoriť sa, ale aj hlbšie pochopiť a spoznať iných ľudí, kultúry a tradície iných krajín. Tí, čo dokážu sebavedome komunikovať s ľuďmi iných kultúr, sa obvykle vyznačujú omnoho vyššou úrovňou tolerantnosti. Veľkou výhodou ovládania iných jazykov je aj „nezávislosť“ na tých, ktorí nám niečo prekladajú a sprostredkujú.


 

Cieľom Rady Európy je zdôrazniť hodnotu jazykového vzdelávania, a preto sa rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov (EDJ). Jeho základnou myšlienkou a posolstvom je podpora „viacjazyčnosti“. Nechce ľudí vystrašiť, aby si mysleli, že sa musia naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho. Cieľom je, aby sa vedeli dohovoriť a aby im druhí porozumeli.

 

Tohtoročného Európskeho dňa jazykov sa zúčastnili aj niektorí študenti talianskeho a francúzskeho jazyka z nášho gymnázia. Konal sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a program bol naozaj veľmi bohatý: mexické a bulharské tance, francúzska „pantomíma“, ukážky z talianskej opery, chorvátske národné piesne atď. V neďalekom kine Mladosť bolo možné vidieť krátke filmy v rôznych jazykoch. Naši študenti sa zúčastnili aj jazykového kvízu, ktorý veľmi úsmevne moderovali Adela a Sajfa. Odmenom im boli vecné ceny, ktoré poskytli kultúrne inštitúty rôznych krajín.

 

Dúfajme teda, že nielen ich táto skúsenosť povzbudí k ešte usilovnejšiemu štúdiu jazykov, aby sa raz mohli bez problémov dorozumieť s ľuďmi iných kultúr a jazykov.

 


Snímka2694.jpg 

 

Snímka2696.jpg 

  

 
Členovia komisie PK CUJ

 

vedúca:   PaedDr. Zuzana Turčeková - NEJ, RUJ
členovia:  Mgr. Ľubomíra Komorová - RUJ
 Mgr. Mária Lacikvová - FRJ  PhDr. Janka Svítková - FRJ
 Mgr. Denisa Olšanská - ANJ, NEJ  Mgr. Hana Šuchová - NEJ
 Mgr. Zuzana Poliaková - NEJ, ANJ
 Mgr. Peter Švec - TAJ
 
Viac článkov...
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200