Od poézie k chémii (alebo naopak?)

 

Odmerka

Stojí vysoká štíhla byreta

plnená odmerným roztokom,

pod ňou banka titračnou volaná

najkrajšia pod slnkom.

Zletela kvapka z byrety,

tiahne do banky,

ponad banku rovno do vzorky .

Zachytila nečistotu,

takú malú špinu,

sadla tam do roztoku,

spôsobila chybu.

Ja sladké túžby po experimente

spievam výbuchmi nadšený,

a v tomto duše mojej ohlase

každý labák je nádherný.

Zo stránok kníh ona mi svieti,

ona mi stále v ústredí letí,

ona mi svety prehýňa.

No centrom, živlom, reakciou,

krás mojich, moja chémia.                

  


10 malých chemikov stretol v lese medveď, jeden z nich ho rozpitval, ostalo ich 9.

9 malých chemikov hodilo banku o zem, jeden z nich sa poranil, ostalo ich 8.

8 malých chemikov kuklo etylén,  jeden sa sám adoval, ostalo ich 7 .

7 malí chemici dostali pipety, jedného privalili, ostalo ich 6.

6 malých chemikov si všimlo konštanty, jeden z nich sa prerátal , ostalo ich 5.

5 malí chemici vzorcami hýria, jeden to však vtedy vzdal , ostali len 4.

4 malí chemici sa dali na merania, jeden vážiť nevedel, ostali len 3.

3 malí chemici našli raz urán jedného z nich zasiahol, ostal už len pár.

Párik mladých chemikov miešal Ha Ce El, jeden sa z nich poleptal, ostal len jeden.

Jeden malý chemíček oženil sa včas, desať malých chemikov vychoval si zas.

 

Chemické múdrosti:

Kto druhého oxiduje, sám sa redukuje.

Akoby sodík na alkán hádzal.

Elektrón nepadá ďaleko od jadra.

Pomaly viac stitruješ.

Ako sa do banky volá, tak sa z banky ozýva.

Samovoľná reakcia začne, ak sa prvok prestane ovládať.

Učiteľ k študentovi: si rafinovaný ako cukor.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200