Chemické súťaže:


Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií (A, B, C, Dg, Dz, EF). Pre kat. A sa organizuje v 4 súťažných kolách (študijné, školské, krajské a celoštátne), pre kat. B, C a Dg v 3 súťažných kolách (študijné, školské a krajské), pre kat. Dz v 4 súťažných kolách (študijné, školské, obvodné a krajské), pre kat. EF v 3 súťažných kolách (študijné, školské a celoštátne).

 

Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique.

 

www.olympiady.sk

 

Krajské kolo chemickej olympiády

 

Dňa 9. mája sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Úspešnými riešiteľmi sú Ema Ploth z kvinty A sa umiestnila na 9. mieste a Albín Krajčovič z prvej A triedy na 13. mieste. Srdečne blahoželáme!

 

 

Krajské kolo chemickej olympiády 47. ročník B kategória

11. apríla 2013 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B. Za našu školu sa ho zúčastnila žiačka sexty A Barbora Paučeková. Síce neobsadila prvé priečky, ale našla záľubu v chémii a má z nej radosť a to je hlavné. Prajeme jej, aby jej nadšenie pre chémiu a prírodné vedy vydržalo aj naďalej.

 

 

Výsledky celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW


Naši žiaci sa zapojili pod vedením Mgr. Ševčíkovej do 6. ročníka celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, kde si mali možnosť porovnať svoje vedomosti s 8001 žiakmi z 386 škôl.

Súťaž EXPERT spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolil spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).

Výsledky našich žiakov:

  • Monika Jurovatá VIII. B - Tajomstvá prírody - 62. mieto, diplom E2
  • Lujza Danóciová VIII. B- Tajomstvá prírody - 85. miesto, diplom E2
  • Barbora Beláková II. B -Tajomstvá prírody - 98. miesto, diplom E2

 

 

Chemická olympiáda školské kolo 2012

Dňa 19. 4. 2012 sa na škole uskutočnilo školské kolo 48. ročníka chemickej olympiády v kategórii C. Zúčastnili sa ho dve žiačky kvinty A. Barbora Paučeková skončila na 1. mieste, s úspešnosťou 72,8 %. Kristína Paulovičová sa umiestnila na 2. mieste, s úspešnosťou 53,8 %. Žiačkam blahoželáme a držíme im palce vo vyšších kolách.

 

 

Chemická olympiáda KK 2011

 

Dňa 19.5. 2011 sa konalo krajské kolo 47. ročníka chemickej olympiády v kategórii Dg. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky IV. OA Kristína Paulovičová – 7. miesto (úspešná riešiteľka) a Barbora Paučeková – 10. miesto (úspešná riešiteľka).

Žiačkam srdečne blahoželáme !

 

 

 

Matúš Kaľavský sa umiestnil na 4. mieste v Krajskom kole chemickej olympiády - kategória Dg v školskom roku 2008/2009. Srdečne blahoželáme.

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200