PK anglický jazyk
Cieľ vyučovania
 
Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej Únie. Osvojenie si anglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry v osobnom a profesijnom živote. Znalosť anglického jazyka umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí anglicky-hovoriacich krajín a ich kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia.

 

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutie úrovne B2 a v druhom cudzom jazyku k úrovni B1 podľa spoločného Európskeho referenčného rámca.

 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ. Jazykové vzdelávanie vytvára podmienky pre medzi predmetové vzťahy, ktoré pomáhajú žiakom chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta.

 
Členovia komisie
vedúca:   Mgr. Tatiana Hudecová
členovia:  PaedDr. Elena Gálová  Mgr. Matej Krchňák
 Mgr. Daniela Hetényiová  Mgr. Denisa Olšanská
 Mgr. Marcela Jahnová  Mgr. Zuzana Poliaková
 Mgr. Marián Krajčovič
 
Napísal Marcela Jahnová   

Poznávací zájazd Paríž - Londýn

 

Jedinečná šanca navštíviť dve európske metropoly počas jedného zájazdu. Poznávací zájazd sa uskutoční v dňoch 1.- 6. júna 2013.

Záujemcovia sa majú možnosť prihlásiť u p. prof. Jahnovej do 9. 11. 2012.

 Prihláška

 

P A R Í Ž   – L O N D Ý N

 

program  6 – dňového poznávacieho zájazdu.

 

Čítať celý článok...
 

English Active Week

 

Dňa 11.3. 2013 sa začal nezabudnuteľný týždeň vyučovania zábavno-náučnou formou spolu s lektormi z Ameriky, Kanady, Anglicka a Walesu. Táto skúsenosť nás nútila komunikovať iba v anglickom jazyku a vďaka tomu sa naše poznatky z angličtiny každým dňom výrazne zlepšovali. Vtedajšia slovná zásoba sa obohatila nie len o mnohé využiteľné slovné spojenia v bežnej komunikácii, ale aj o hovorové slangy medzi nami mladými. Bohužiaľ, táto výučba trvala iba 5 dní, a preto sa veľmi tešíme na máj, kedy sa budeme môcť s lektormi znova stretnúť počas ďalšieho kurzu na našej škole.

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200