Súhrn výsledkov školských športových súťaží od začiatku šk. roka 2014/2015

 

 

Školské majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl

Súťaž družstiev ZŠ dievčatá:

1. miesto – postup na MK v CB

Ivančíková Lucia kvinta A

Mikulášiková Rebeka kvinta A

Škoricová Petra kvinta A

Súťaž družstiev ZŠ chlapci:

2. miesto

Masár Filip kvinta A

Čurilla Jakub kvarta A

Zalabai Juraj kvarta A

Školské majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl

Súťaž družstiev SŠ dievčatá:

2.miesto

Mydlíková Katarína III.C

Kuricová Kristína III.C

Šinkorová Viktória I.A

Súťaž jednotlivcov SŠ dievčatá:

Mydlíková Katarína III.C – 1.miesto postup na majstrovstvá kraja v CB

Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl

Mydlíková Katarína III.C – 3.miesto

 

 

Školské majstrovstvá okresu v bedmintone ZŠ a 8.-ročných gymnázií

1.miesto – postup na MK

Masár Filip kvinta A

Zalabai Juraj kvarta A

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200