14. KALAZANSKÉ HRY V TRENČÍNE

 

 

Dňa 11.6.2014 (streda) sa v Trenčíne uskutočnil 14.ročník Kalazanských hier. Našu školu reprezentovelo spolu 47 športovcov.

 

ŠACH :

Anas Hammad kvarta A; Kristián Marciš III.C; Kristína Pavlovičová septima A;

 

STOLNÝ TENIS :

František Ján Zrubec sexta A; Erik Báleš III.A; Kristína Zrubcová sekunda A; Monika Zajková II.A    

 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL :

Martin Gaži I.C; Erik Šramaty I.C; Tereza Macková I.A; Alexandra Kopečná II.A; Juliana Koprdová I.C; Sabína Čampaiová I.C; Marek Štefanko II.B

 

BOWLING :

Tomáš Gubáň III.C; Michal Bárta sexta A; Tomáš Tkáč II.A; Dávid Stolárik III.B; Tomáš Vrabec kvarta A; Petra Škoricová kvarta A; Sandra Kluková III.B; Adriana Plevková I.C; Liliana Stesňáková I.C; Petra Vrabcová I.A

 

PLÁVANIE :

Tibor Zalabai sexta A; Ondrej Dubaj septima A; Samuel Pavlovič septima A; Adriana Lieskovská príma A; Ladislava Martonková kvarta A; Romana Ševčíková II.A

    

BEDMINTOM :

Filip Masár kvarta A; Daniel Kurucz septima A; Kristína Blehová sexta A; Kristína Mandíková I.C

 

CEZPOĽNÝ BEH :

Lucia Ivančíková kvarta A; Ema Dulíková sekunda A; Kristína Jahnová kvarta A; Sára Greksová sekunda A; Rebeka Mikulášiková kvarta A; Filip Tóth tercia A; Jakub Brázdil tercia A; Šimon Krajčír tercia A; Juraj Zalabai tercia A; Martin Sedlár tercia A; Anna Tábiová sekunda A

 

Vo všetkých športoch, okrem plážového volejbalu MIX, súťažili kategórie chlapcov a dievčat osobitne.

 

Naša škola získala celkovo 12 medailových umiestnení :

        1.miesto – 3; 2. miesto – 4; 3. miesto – 5

 

Vyhodnotenie škôl:

       1.miesto- Trenčín ; 2. miesto- Nitra; 3. miesto- Prievidza

 

V popoludňajších hodinách boli príjemným pestrením dňa plavba a súťaže na dračích lodiach na Váhu.

Zodp.: Mgr. Svoradová Lacinová

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200