Vyhodnotenie Vianočného medzitriedneho futbalu

 

Ako už tradične sa uskutočnil tento turnaj na našej škole pre všetky ročníky.

Na vyššom gymnáziu boli vytvorené 2 skupiny

 1. skupina: II. A, B, C

                 III. A, B, C

                 septima A

2. skupina: IV. A
               IV. B, C
              oktáva A, B
Víťazmi skupín sa stali III. A,B,C a IV.A ktorí si zmerali sily vo finále, kde sa ukázala väčšia skúsenosť našich maturantov a s výsledkom 4 : 2 si odniesli víťaznú trofej.

 

Na nižšom gymnáziu si zmerali sily

Nižšie gymnázium plus sexta A, I. roč. VG:
1. skupina: príma A

                sekunda A

2. skupina: tercia A
               kvarta A
               sexta A
               I. A, B, C

V prvej skupine si zmerali sily naši najmladší a sekunda potvrdila, že kondične sú predsa na tom lepšie a víťazstvo si nenechali ujsť, ale musíme pochváliť našich prímanov za bojovný výkon.
V druhej skupine vekovo zaostávala tercia A, ale herne sa vyrovnala ostatným družstvám. O víťazstve v tejto skupine pri rovnosti bodov medzi sextou A a kvartou A, rozhodlo skóre v prospech sextanov.
Organizátor súťaže ďakuje štartujúcim za slušnú účasť, za športové a bojovné výkony i keď miestami sa iskrilo, ale čo je dôležité bolo to bez zranení. Blahoželáme víťazom a česť porazeným!

 

Mgr. Edmund Kósa

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200