38. ročník SOČ 2015/2016

 

soc logomDňa 8. marca 2016 (utorok) sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ. Všetci prihlásený súťažiaci dôsledne dodržia pri vypracovaní prác SOČ pokyny v Metodickej príručke SOČ (od strany 35), ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento link. Z 18 súťažných prác do krajského kola postúpilo 17 prác. Krajské kolo sa uskutoční 6. apríla 2016 v prtiestoroch Obchodnej akadémie a SPŠ Nitra. Súťažiacim držíme palce.

 

SOC2016skm

 Viac fotografií vo fotogalérii.

Aktuálne odbory pre 38. ročník SOČ, ktoré treba uvádzať na obal a titulný list práce (viď Metodická príručka - prílohy)

 

Poradie a názvy 17 súťažných odborov vyhlásených pre 38. ročník SOČ v školskom roku 2015/16

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika a hardware

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika psychológia, sociológia

POZOR!

ŠKOLSKÉ KOLO 38. ROČNÍKA SOČ 2015/2016

 

KEDY? 8. 3. 2016 (utorok) V ČASE OD 09.50

KDE? BIOLOGICKÁ UČEBŇA

ČAS PREZEN-
TÁCIE

NÁZOV PRÁCE

 

( ODBOR )

AUTOR, trieda

Konzultant

9.50 – 10.00

Interaktívna mapa hokejových klubov Slovenska

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

Šturdík Ondrej, III.C

PaedDr. Milan Trnka

10.00 – 10.10

Hodnotenie infraštruktúty športových zariadení v nitrianskom regióne

05 Životné prostredie, geografia, geológia

Baráth Patrik, III.A

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

10.10 – 10.20

Biodegradácia látok v prírode

05 Životné prostredie, geografia, geológia

Miček Andrej, III.C

PaedDr. Michal Hudec, PhD

10.20-10.30

Vlastnosti a využitie mydiel

03 Chémia, potravinárstvo

Zábušek Ján

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

10.30-10.40

Alergény okolo nás

03 Chémia, potravinárstvo

Miková Miriama, III.C

PaedDr. Monika Krnáčová

10.40-10.50

Drogy bežného života

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

Dominik Hók

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

10.50-11.00

Vplyv ťažkých kovov na rast a vývin kukurice siatej

04 - Biológia

Mandíková Kristína, III.C

PaedDr. Monika Krnáčová

11.00-11.10

Pôdny edafón okolia školy

04 - Biológia

Pospíšová Timea, III.B

PaedDr. Monika Krnáčová

11.10-11.20

Inštruktážne videá prvej pomoci

06 Zdravotníctvo, farmakológia

Plevková Adriana, III.C

PaedDr. Monika Krnáčová

11.20-11.30

Biometrické merania

06 Zdravotníctvo, farmakológia

Gyepesová Sofia, III.A

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

11.30-11.40

Miera kriminality v regióne

13 História, filozofia, právne vedy

Beresecký Samuel

Mgr. Dana Izakovičová

11.40 – 11.50

Dedenie

13 História, filozofia, právne vedy

Králičová Kristína, III.A

Ing. Mgr. Jana Urbanová

11.50-12.00

Anorexia a bulímia

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Mináriková Zuzana, III.B

Mgr. Marcela Jahnová

12.00-12.10

Vytváranie asociácií v mladšom školskom veku

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Stesňáková Liliana, III.C

Mgr. Marcela Jahnová

12.10- 12.20

Etnografické expozície v nitrianskom regióne

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

Ferenczy Peter, III.A

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

12.20 – 12.30

Názornosť v prezentovaní štatistických výsledkov

02 Matematika, fyzika

Čampaiová Sabína, III.C

Mgr. Andrea Kotruszová

12.30 – 12.40

Radioaktivita

 

02 Matematika, fyzika

Mihalková Barbora, III.A

Mgr. Jarmila Komorová

12.40 – 12:50

Operačný systém Android a jeho modifikácie

11 Informatika

Kluka Daniel, III.A

Mgr. Antalík Daniel

 

Komisia školského kola:

RNDr. Monika Gregušová, PaedDr. Monika Krnáčová, Mgr. Marcela Jahnová, Mgr. Dana Izakovičová

            Do Krajského kola SOČ postupujú práce umiestnené na prvom a druhom mieste v rámci daného odboru, ktoré spĺňajú kritéria pre napísanie práce v SOČ!

Krajské kolo sa uskutoční dňa 6.4. 2016 v priestoroch SPŠ Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra.

Všetkým žiakom pri obhajobe ich prác SOČ držíme palce.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200