Úspešný 36. ročník SOČ

 

Dňa 31. marca 2014 sa uskutočnilo krajské kolo 36. ročníka SOČ v priestoroch Obchodnej akadémie v Nitre a SPŠ v Nitre. Naši žiaci zaznamenali veľký úspech z ôsmych súťažiacich až traja postupujú na celoslovenské kolo SOČ.

Z odboru Matematika, fyzika:

   1. miesto získal Peter Páleník zo septimy A

   2. miesto Michal Tomáš Buday z III.C

Z odboru Pedagogika, psychológia, sociológia:

   1. miesto získala Sára Švecová zo septimy A

Žiakom držíme palce v celoslovenskom kole.

 

 Viac obrázkov vo fotogaléiri.

 

Úspechy zaznamenali aj ďalší súťažiaci:

V odbore Biológia:

   5. miesto obsadila Viktória Vaňová zo septimy A

   7. miesto Patrícia Imrichová zo septimy A

V odbore Životné prostredie, geografia, geológia:

   4. miesto Barbora Paučeková zo septimy A

V odbore Chémia, potravinárstvo

   8 - 10. miesto Martin Hrubý zo septimy A

V odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické tachnológie

   7. miesto Natália Korpášová z III.A

Ďakujeme všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200