Školské kolo 33. ročníka SOČ 2010/2011

 

 

 

POSTUP

DO KK

NÁZOV PRÁCE

( ODBOR )

AUTOR, trieda, konzultant práce

 

POSTUP

MIERA VPLYVU DIDAKTICKÉHO

SOFTVÉRU NA HODINÁCH MATEMATIKY

V TEMATICKOM CELKU

ROVNICE, NEROVNICE A SÚSTAVY

02. Matematika, fyzika

Dominika Ballová (III.B), Dominika Fusková (III.B),

Juraj Kučerka (III.B)

Konzultant:

Mgr. Andrea Kotruszová

 

POSTUP

MAKROSKOPICKÉ HODNOTENIE

OBSAHU ÚČINNÝCH LÁTOK

V ĽUBOVNÍKU BODKOVANOM

04.Biológia

Zuzana Hanusová VII.OA

Konzultant:

PharmDr. Peter Hanus,

RNDr. Monika Gregušová,

 

 

POSTUP

EKO – WORKSHOP O ODPADOCH

07. Pôdohospodárstvo

a životné prostredie

Erika Mesárošová (I.B), Patrícia Partlová (I.B), Patrícia Tóthová (I.B)

Konzultant:

Mgr. Marianna Svoradová-Lacinová

 

POSTUP

AKTUÁLNE OTÁZKY FILOZOFIE NÁBOŽENSTVA

13. História, politológia,

právne vedy

Veronika Pribulová (III.B)

Konzultant:

Mgr. Lenka Čupková, PhD.

 

POSTUP

POSTUPNÁ MECHANIZÁCIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE

07. Pôdohospodárstvo a

životné prostredie

Tomáš Teľuch VII.OA

Konzultant:

Mgr. Veronika Štefániková

 

POSTUP

ŽIVOTNÉ HODNOTY A PRÁCA

17. Pedagogika, psychológia, sociológia

Andrea Cetényiová (III.B)

Konzultant:

Mgr. Lenka Čupková, PhD.

 

-

DIVOKÉ SKLÁDKY A ODPADY V NITRE A V JEJ OKOLÍ

07. Pôdohospodárstvo a

životné prostredie

Patrik Lidaj (II.A)

Konzultant:

Mgr. Marianna Svoradová-Lacinová

 

POSTUP

SOCIÁLNE SIETE A ICH VNÍMANIE MLADÝMI ĽUĎMI

17. Pedagogika, psychológia, sociológia

Veronika Tóthová (III.B), Andrea Szabová (III.A)

Konzultant:

Mgr. Lenka Čupková, PhD.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200