SOČ

PIARISTI NA KRAJSKOM KOLE 40. JUBILEUM SOČ


Dňa 5. apríla 2018 sa naši 15 žiaci zúčastnili obhajob svojich sočiek na krajskom kole 40. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci žiaci úspešne na krajskom kole obhájili svoje práce a 5 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa tento rok uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 24.-27. 4. 2018.

IMG 8708

Na celoslovenskom kole SOČ našu školu budú reprezentovať žiaci:


V odbore 02 Matematika, fyzika Šimon Krajčír (1. miesto v krajskom kole), Jakub Danáč (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 04 Biológia Filip Pavlovič (2. miesto v krajskom kole), spoluautorka práce je Darina Sidorová.

V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Martin Hajdúšek (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Juraj Zalabai (1. miesto v krajskom kole).

20180411 115135

Krásne výsledky na krajskom kole dosiahli aj ostatní žiaci:

Viktória Olšanská (3. miesto v odbore 04 Biológia),

Patrícia Tóthová (6. miesto v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia),

Andrea Antlová (3. miesto), Matúš Toráč (7. miesto),

Jakub Brázdil (6. miesto), Hana Mišiaková, Radka Rondová (5. miesto),

Martin Dukát (7. miesto), Zuzana Ďurfinová (6. miesto).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne výsledky v tomto jubilejnom 40. ročníku SOČ. Postupujúcim prácam držíme palce v celoslovenskom kole.

 

Celoslovenské kolo 39. ročníka SOČ


V dňoch 26 - 28. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské kolo SOČ. Našu školu reprezentovali 8 žiaci: Pavel Kuna (III.C), Viktória Šinkorová (III.A), Michaela Žebyová (III.A), Lenka Tomovičová (III.C), Marek Lehocký (III.B), Petra Škoricová (septima A), Vanessa Ackermannová (III.B), Richard Tašnádi (septima A). V celoslovenskom kole všetci úspešne reprezentovali svoje práce a my sme na nich právom hrdí. Žiak Marek Lehocký z III.B sa umiestnil v odbore 02 Matematika, fyzika v top päťke, získal 3. miesto.
Všetkým zúčastneným žiakom na CK SOČ blahoželáme.

 

CKSOC2017m

SOCLehockyDm

 

Piaristi dobyli krajské kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 2017

 

Dňa 4. apríla 2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra a v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Našich 23 žiakov úspešne obhájilo svoje práce a 8 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ. Piaristi vo svojom jubilejnom 400. roku založenia rehole zvíťazili v 5 odboroch SOČ.

KKSOC2017m

Čítať celý článok...
 

 Celoslovenské kolo SOČ 2015/2016

 

V dňoch 27.4. – 29.4. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

 Našu školu reprezentovali traja žiaci Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia, právne vedy, Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia, Barbora Mihalková z III.A v odbore 02 Matematika, fyzika.

 Hoci žiaci boli aj sklamaní, napr. ubytovaním, nedostatkom financií na zorganizovanie takejto celoslovenskej prehliadky, a možno aj trošku z nespravodlivého ohodnotenia,  na koniec určite budú na SOČ spomínať v dobrom. Veď nadobudli veľa skúseností, spoznali nových ľudí a obohatili sa navzájom aj o vedomosti. No a SOČ im určite otvorí brány aj na niektorú z vysokých škôl s daným zameraním, nielen u nás, ale aj u našich zahraničných susedov.

 

 SOC2016SR1m 

Celoslovenské kolo SOČ 2015/2016

V dňoch 27.4. – 29.4. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej

Našu školu reprezentovali traja žiaci Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia,

právne vedy, Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia, Barbora Mihalková z III.A v odbore 02

Hoci žiaci boli aj sklamaní, napr. ubytovaním, nedostatkom financií na zorganizovanie takejto

celoslovenskej prehliadky, a možno aj trošku z nespravodlivého ohodnotenia, na koniec určite budú

na SOČ spomínať v dobrom. Veď nadobudli veľa skúseností, spoznali nových ľudí a obohatili sa

navzájom aj o vedomosti. No a SOČ im určite otvorí brány aj na niektorú z vysokých škôl s daným

zameraním, nielen u nás, ale aj u našich zahraničných susedov.
 

Piaristi na krajskom kole 38. ročníka SOČ 2015/2016

 

     Deň 6. apríl 2016 bol úspešný deň pre Piaristické gymnázium. Na krajskom kole 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti sa naši 17 žiaci, zapojení do súťaže umiestnili na popredných miestach. Traja žiaci so svojimi prácami postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 29. apríla 2016 v Bratislave.

 

Tu sú mená našich talentovaných žiakov a ich umiestnenia:

1. miesto Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia, právne vedy, postup do celoslovenského kola

2. miesto Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia, postup do celoslovenského kola

2. miesto Barbora Mihalková z III.A v odbore 02 Matematika, fyzika, postup do celoslovenského kola

3. miesto Andrej Miček III.C v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia

3. miesto Adriana Plevková III.C v odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia

3. miesto Sabína Čampaiová III.C v odbore 02 Matematika, fyzika

3. miesto Peter Ferenczy III.A v odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

3. miesto Liliana Stesňáková III.C v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

4. miesto Tímea Pospišová III.B v odbore 04 Biológia

4. miesto Daniel Kluka v odbore 11 Informatika

4. miesto Patrik Baráth III.A v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia

4. miesto Kristína Králičová III.A v odbore 13 História, filozofia, právne vedy

5. miesto Sofia Gyepesová III.A v odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia

7. miesto Miriama Miková v odbore 03 Chémia, potravinárstvo

7. miesto Zuzana Mináriková III.B v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Ďalší uvedení žiaci so svojimi sočkami dosiahli tiež výborné výsledky:

Ján Zábušek III.C v odbore 03 Chémia, potravinárstvo

Ondrej Šturdík III.C v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

Všetkým zúčastneným a oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

 

KKSOC2016m

 

38. ročník SOČ 2015/2016

 

soc logomDňa 8. marca 2016 (utorok) sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ. Všetci prihlásený súťažiaci dôsledne dodržia pri vypracovaní prác SOČ pokyny v Metodickej príručke SOČ (od strany 35), ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento link. Z 18 súťažných prác do krajského kola postúpilo 17 prác. Krajské kolo sa uskutoční 6. apríla 2016 v prtiestoroch Obchodnej akadémie a SPŠ Nitra. Súťažiacim držíme palce.

 

SOC2016skm

 Viac fotografií vo fotogalérii.

Čítať celý článok...
 

Školské kolo 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

 

Dňa 11. marca 2015 na škole prebehlo školské kolo 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Mali sme si možnosť vypočuť obhajoby veľmi pekných prác na zaujímavé témy z viacerých odborov:

  • 01 Problematika voľného času - 3 práce,
  • 04 Biológia - 3 práce,
  • 02 Matematika, fyzika - 1 práca,
  • 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) - 1 práca,
  • 06 Zdravotníctvo a farmakológia - 1 práca,
  • 05 Životné prostredie, geografia, geológia - 2 práce,
  • 03 Chémia, potravinárstvo - 2 práce,
  • 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba - 2 práce,
  • 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - 1 práca,
  • 17 Pedagogika, psychológia, sociológia - 1 práca.

Celkovo v školskom kole súťažilo 17 žiakov. Z tohto počtu 15 prác postúpilo do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2015 v Nitre v priestoroch SPŠ strojnícka a elektrotechnická ulica Fraňa Kráľa 20, v priestoroch Obchodnej akadémie, Nitra.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v školskom kole a žiakom, ktorých práce postúpili do krajského kola držíme palce.

 

 

Školské kolo 49. ročník biologickej olympiády 2014/2015

 

Dňa 13. januára 2015 prebehlo na škole školské kolo biologickej olympiády v kategoriách A, B, v teoreticko-praktickej časti. A. kategórie sa zučastnili 12 žiaci z tried oktáva A, septima A, III.A, III.B, III. C IV.C. Do krajského kola postupujú Lucia Gyepesová zo IV.C, Ema Čurillová zo septimy A. Držíme im palce.
B. kategórie sa zúčastnili žiaci I.A, I.B, kvinty A, II.A, II.C. Spolu 12 žiakov. Do krajského kola postupujú v teoreticko-praktickej časti žiaci kvinty A Veronika Klobušická, Daniel Magula. Držíme im palce.

 

Školské kolo 49. ročníka biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť A. 2014/2015 - výsledky

Školské kolo 49. ročníka biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť B. 2014/2015 - výsledky

 

2. miesto v celoslovenskom kole SOČ

 

V dňoch 23. až 25. apríla 2014 sa v SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa uskutočnilo celoslovenské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Krásne 2. miesto v odbore 02 Matematika, fyzika so svojou prácou Mapovanie svetelného znečistenia pomocou digitálneho fotoaparátu získal žiak septimy A Peter Páleník. Úspešne obhájili svoje práce aj žiaci Sára Švecová zo septimy A v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia a Michal Tomáš Buday z III.C v odbore 02 Matematika, fyzika. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Úspešný 36. ročník SOČ

 

Dňa 31. marca 2014 sa uskutočnilo krajské kolo 36. ročníka SOČ v priestoroch Obchodnej akadémie v Nitre a SPŠ v Nitre. Naši žiaci zaznamenali veľký úspech z ôsmych súťažiacich až traja postupujú na celoslovenské kolo SOČ.

Z odboru Matematika, fyzika:

   1. miesto získal Peter Páleník zo septimy A

   2. miesto Michal Tomáš Buday z III.C

Z odboru Pedagogika, psychológia, sociológia:

   1. miesto získala Sára Švecová zo septimy A

Žiakom držíme palce v celoslovenskom kole.

 

 Viac obrázkov vo fotogaléiri.

Čítať celý článok...
 

Školské kolo 36. ročník SOČ

 

Dňa 7. marca. 2014 sa na škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Do tohto ročníka sa zapojilo 11 žiakov, ktorí súťažili v odboroch: 02 Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

 

 

Tu sú mená žiakov a ich práce, ktorí sa zapojili do 36. ročníka SOČ:

 

Všetkým žiakom blahoželáme k úspešnej obhajobe svojich prác na školskom kole a postupujúcim žiakom držíme palce pri obhajobe prác v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 31.3. 2014 v priestoroch SPŠ, Ul. F. Kráľa 20, Nitra.

Dňa 7. marca. 2014 sa na škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Do tohto ročníka sa zapojilo 11 žiakov, ktorí súťažili v odboroch: 02 Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

            Tu sú mená žiakov a ich práce, ktorí sa zapojili do 36. ročníka SOČ:

NÁZOV PRÁCE

( ODBOR )

AUTOR, trieda

konzultant

Vplyv oxidu siričitého na rastliny

05 Životné prostredie, geografia, geológia

Barbora Paučeková 7.A

RNDr. Monika Gregušová

Kávový zvyšok (grunt) odpad alebo hnojivo ?

04 Biológia

Patrícia Imrichová 7.A

RNDr. Monika Gregušová

Mapovanie svetelného znečistenia pomocou digitálneho fotoaparátu

02 Matematika, fyzika

Peter Páleník 7.A

Mgr. Veronika Štefániková

Účinok mydla v mäkkej a tvrdej vode

03 Chémia, potravinárstvo

Martin Hrubý 7.A

RNDr. Monika Gregušová

Ochorenia oporného a pohybového aparátu u žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského

04 Biológia

Viktória Vaňová 7.A

RNDr. Monika Gregušová

Supravodiče

02 Matematika, fyzika

Michal Tomáš Buday III.C

Mgr. Boris Lacsný, PhD.

Vybrané druhy liečivých bylín v čajoch

03 Chémia, potravinárstvo

Mária Horváthová III.A

PaedDr. Alžbeta Horáková

Rastlinné farbivá

03 Chémia, potravinárstvo

Miriam Šulíková III.A

PaedDr. Alžbeta Horáková

Ovplyvňovanie verejnej mienky pomocou štatistiky

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Sára Švecová 7.A

Mgr. Karin Fusková

Tvorba gotických oblúkov

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Natália Korpášová III.A

Mgr. Andrea Kotruszová

Verejná zeleň a jej funkcie v miestnej krajine

05 Životné prostredie, geografia, geológia

Petra Strúčková 7.A

Mgr. Marianna Svoradová-Lacinová

 

            Všetkým žiakom blahoželáme k úspešnej obhajobe svojich prác na školskom kole a postupujúcim žiakom držíme palce pri obhajobe prác v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 31.3. 2014 v priestoroch SPŠ, Ul. F. Kráľa 20, Nitra.

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200