Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu

 

Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy, v prípade výberu Menu B sa stravník prihlási cez internetové prihlasovanie.


Stravu možno odhlásiť deň vopred do 13:30 hod. v mimoriadnych prípadoch (ochorenie) daného dňa do 7:30 hod telefonicky. Odhlasovanie na konci školského roka treba nahlásiť do 15. júna daného roka.

  • telefonicky: 
    • vrátnica: 037 23 00 200
    • vedúca ŠJ: 037 23 00 206
  • osobne  v kancelárii vedúcej ŠJ
  • cez internetové prihlasovanie-  EDUPAGE systém

Výber typu jedla deň vopred do 13:30 hod.

 

Školská jedáleň ponúka starším stravníkom (žiaci vyššieho gymnázia a zamestnanci) v dvoch stravných dňoch výber jedla.

  • Menu A = základný obed je väčšinou mäsový
  • Menu B = výberový obed je bezmäsitý

Obed základný (menu A) sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy, v prípade záujmu o výberový obed (Menu B), sa stravník prihlási cez internetové prihlasovanie v EDUPAGE systéme pomocou prideleného hesla (rodič alebo žiak). Výberový obed (Menu B) sa bude pripravovať pri minimálnej objednávke 20 obedov. V opačnom prípade má stravník automaticky objednaný základný obed (Menu A).

 

Výberový obed si nemôže vybrať žiak, ktorý nemá čipovú kartu. V prípade opakovaného nepoužívania čipovej karty, bude tento priestupok riešený v spolupráci s riaditeľstvom školy.

 

Prosíme vás o dodržiavanie pokynov, aby sme predišli konfliktom a nedorozumeniam.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200