The European Union Contest for Young Scientists 

Súťaž Európskej komisie pre mladých vedcov

 

Súťaž EUCYS je určená pre žiakov všetkých typov stredných škôl, ktorí sú vo veku od 15 do 20 rokov. Jej kľúčovými slovami sú objavovanie, skúmanie a inovovanie. Úlohou žiaka je rozvinúť vlastnú myšlienku z matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, ekológie, geografie alebo inovatívne riešenie do študentskej odbornej práce. Cieľom EUCYS je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a podporiť v rozhodovaní karierne pôsobiť v oblasti výskumu a vývoja. Ďalšie informácie o súťaži nájdete u pána profesora Antalíka.  

 

Finále EUCYS Helsinky 2011

 

Logo EUCYSV dňoch 23. – 28. septembra 2011 sa v Helsinkách konal 20. ročník európske finále Súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS). Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského reprezentovala študentka oktávy A  Zuzana Hanusová so svojou prácou „Makroskopické hodnotenie obsahu účinných látok v ľubovníku bodkovanom". Zuzana nadobudla cenné skúsenosti a kontakty so zahraničnými žiakmi a pedagógmi, ktoré uplatní pri svojom ďalšom pôsobení. Slovensko a našu školu pekne reprezentovala a bola ocenená certifikátom. Atmosféru celého podujatia si môžete pozrieť na nasledujúcich záberoch a viedách.

 

Záverečný ceremoniál http://eucys2011.tek.fi/  a videá a fotky z EUCYSU http://eucys2011.tek.fi/content/photos-and-videos

Certifikát YS Hanusová

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200