Naši študenti pripravili do súťaže o logo projektu "Zoologické záhrady verzus ochrana živočísnych druhov tieto návrhy: 

 

scan0002

 

R. Tasnádi (oktáva A)

 

scan0001

M. Kluková (sexta A) a R. Tasnádi 

 

logo-page-001

logo2-page-001

M. Toráč (septima A)

logo skola  logo skola č

 

 

scan0005

Iliopoulos (kvarta A)

scan0006

E. Dulíková (sexta A) 

scan0007

N.V. Iliopoulos (kvarta A)

scan0008

V. Vančíková (I. A)

scan0010

scan0011

E. Dulíková (sexta A)

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200