Reportáž

Reportáž z DOD 2015

 

Pozrite si reportáž zo Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 8. decembra 2015.

 

 

Reportáž z vernisáže výtvarného umenia 2015

 

Pozrite si reportáž, v ktorej sa dozviete, ako prebiehala vernisáž výtvarného umenia, ktorá sa konala 7. decembra 2015 v našej Galérii.

 

 

Prosím, zoznámte sa s PhDr. Ivetou Zverkovou

 

O súčasných študentoch, ale aj o histórii Piaristov na Slovensku sme sa porozprávali s novou riaditeľkou Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského – PhDr. Ivetou Zverkovou. 

 

Ste novou riaditeľkou Piaristického gymnázia, cítite už zmenu, napriek takému krátkemu času, ktorý máte za sebou?
Najväčšia zmena je v tom, že cítim väčšiu zodpovednosť. Lebo riaditeľ je tým, ktorý je za školu zodpovedný, ale opieram sa pri tom o mojich vynikajúcich kolegov, ktorých tu mám, ktorí chcú pre školu pracovať a milujú deti.

alt


Na čom chcete stavať a čo naopak by ste chceli zmeniť ?
Stále premýšľam nad touto otázkou, nikdy však nie je dobré všetko naraz meniť, a ani sa to nedá. Aj moji predchodcovia sa snažili budovať túto školu na dobrých základoch, rekonštruovala sa budova, ktorá po 300 rokoch svojej existencie potrebovala a stále ešte potrebuje veľa. Nadviazali sme na tradíciu, ktorá je veľmi dlhá a pripisujeme jej veľký význam. Mottom našej školy je ZBOŽNOSŤ A VEDA, a to nás výrazne líši od ostatných škôl. Keď boli založené v 18. storočí piaristické gymnáziá na Slovensku, z 11 existujúcich bolo 10 piaristických. Išlo vtedy o prvé bezplatné školy na svete. Napr. piaristi v Nitre namiesto školy, kde sa vyučovalo len čítanie a spievanie, založili gymnázium, v ktorom sa vyučovali predmety, dnešným jazykom povedané, humanitného ale aj prírodovedného charakteru. Na piaristických gymnáziách sa hrávalo divadlo, komponovala sa hudba...

Čítať celý článok...
 

Reportáž o stužkovej slávnosti 2016

 

Pozrite si reportáž, v ktorej sa dozviete, ako prebieha stužková slávnosť na našej škole. Reportáž spracovala redaktorka Dominika Lorincová pre tvnitricka.sk

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200