Školská kaplnka

 

Pozývame Vás do našej školskej kaplnky zasvätenej Panne Márii Fatimskej na:

  • ustavičnú modlitbu        pondelok - piatok od 800 do 845 hod.
  • svätú omšu                 –   streda o 720 hod.
  • adoráciu                      –   pondelok - piatok od 800 do 1000 hod.
  • sviatosť zmierenia       –   utorok od 1335 do 1420 hod. a štvrtok od 1245 do 1545 hod.

 

 

 

 

 
  

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200