Rada školy pri Piaristickom spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského

 

Titl., meno a priezvisko

 

PhDr. Ján Vančo, PhD.

 

Ing. Marek ILLÉŠ

 

PhDr. Iveta ZVERKOVÁ

 

páter Mgr. Juraj GENDIAR SchP

 

páter Mgr. Matúš Palaj SchP

 

RNDr. Monika GREGUŠOVÁ

 

Mgr. Erika KOMLÓŠIOVÁ

 

Veronika Belková

 

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

 

Mgr. Marta Čechová

 

JUDr. Ing. Ján Rejda

 

JUDr. Renáta Škoricová

 

Michaela Žebyová

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200