E-mail

25. výročie obnovenia piaristickej školy v Nitre

 

San José de Calasanz - slávnosť

 

DV2017-1m

Pri príležitosti 400. výročia založenia rehole piaristov, 250. výročia kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského zakladateľa rehole a 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre sa dňa 28. marca 2017 konali oslavy, ktoré začali svätou omšou v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Omši predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, koncelebrovali  generálny predstavený otcov piaristov páter Pedro Aguado Cuesta a provinciál Rehole piaristov na Slovensku páter Juraj Ďurnek SchP. Prítomní boli bratia piaristi, pozvaní kňazi, predstavitelia mesta, VÚC a ministerstva, ďalší hostia, vedenie, zamestnanci a žiaci Piaristickej spojenej školy v Nitre.

DV2017m

Slávnosť pokračovala  divadelným predstavením San José de Calasanz vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Príhovor pátra Pedro Aguado Cuestu naladil srdcia a otvoril mysle prítomných, ktorí si mohli naplno užiť vystúpenie. Kvalitný výkon v muzikáli podali žiaci piaristického gymnázia a piaristickej ZŠ, ktorých vysoko profesionálne viedla režisérka Michaela Liptáková pod odborným usmernením Petra Oravca. Podmanivú hudbu skomponoval a spevácku zložku viedol Vladimír Kopec. Vďaka všetkým účinkujúcim, tvorcom, ale aj všetkým realizátorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhali, vzniklo krásne a umelecky veľmi hodnotné spracovanie života sv. Jozefa Kalazanského a jeho odkaz pre dnešok.

 

Po predstavení sa vo foyeri DAB uskutočnila recepcia,  kde doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, odovzdal riaditeľke Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre PhDr. Ivete Zverkovej plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja a pamätný list reholi piaristov a Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského za „mimoriadne významný prínos k rozvoju duchovného života, kultúry a vzdelanosti v nitrianskom regióne.“  Viceprimátor mesta Nitry PhDr. Ján Vančo PhD. odovzdal riaditeľke školy striebornú plaketu, ďakovný list primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča a provinciálovi Rehole piaristov na Slovensku plastiku sv. Cyrila a Metoda.

 

V podvečerných hodinách sa konalo II. divadelné predstavenie určené rodičom žiakov, známym, priateľom a priaznivcom piaristickej školy,  ktoré  slávnosť ukončilo.  Podľa slov divákov, zúčastniť sa na predstavení, bol úžasný zážitok a príjemné pocity budú vo všetkých rezonovať ešte veľmi dlhý čas.

 

„Dnes viac než inokedy potrebujeme evanjeliovú pedagogiku, ktorá by bola schopná zmeniť srdce a realitu v súlade s Božím kráľovstvom...“, z listu pápeža Františka piaristom.

 

bulletin1m   

 

Viac fotografií vo fotogalérii.

 

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre bola vydaná aj ročenka.

R25m

58m

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200