Galéria úspešných

 

V školskom roku 2015/2016 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Daniel Magula a Veronika Klobušická zo sexty A

KlobusickaMagula1516m

Biologická olympiáda

 Veronika Klobušická - kategória B teoreticko-praktická časť, krajské kolo 3. miesto - úspešná riešiteľka

 Daniel Magula - kategória B teoreticko-praktická časť, krajské kolo 5. miesto - úspešný riešiteľ

 

 

Ema Čurillová z oktávy A

CurillovaBIOO

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 2. miesto,

  celoslovenské kolo - úspešná riešiteľka

 

 

Dominik Kodada zo IV. A

Kodada

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 3. miesto  

 

 

Samuel Beresecký, Kristína Mandíkoví a Barbora Mihalková

SOC2016SR2

Celoslovenské kolo SOČ - úspešní riešitelia

  Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia, právne vedy,

  Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia,

  Barbora Mihalková z III.A v odbore 02 Matematika, fyzika.

 

 

 

Terézia Brázdilová Sofia Čelešová, Filip Kozík, Simon Turba zo sekundy A

MZ2016mm

Sútaž mladých zdravotníkov

 okresné kolo 3. miesto

 

 

 

Liliana Stesňáková III. C

Stesnakova

Krajské kolo SOČ 

 v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia 3. miesto

 

 

 

Zuzana Mináriková III. B

Minarikova

 Krajské kolo SOČ 

 v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia 7. miesto

 

 

 

Samuel Fraňo tercia A

Frano

♦ Olympiáda z ANJ 

 krajské kolo 5. miesto 

 obvodné kolo 1. miesto

 

 

Chiara Turbová príma A

Turbova

♦ Prednes anglickej prózy "STORY" 

 obvodné kolo 7. miesto

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200