Galéria úspešných

 

V školskom roku 2013/2014 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Dominika Bálešová zo IV.A

Biologická olympiáda

  kategória A teoreticko-praktická časť, krajské kolo 5. miesto - úspešná riešiteľka

  kategória A teoreticko-praktická časť, celoslovenské kolo 11. miesto - úspešná riešiteľka

 

 

Hana Izakovičová zo sexty A

Olympiáda z francúzskeho jazyka

  krajské kolo 1. miesto

  postup do celoslovenského kola

 

 

 

Peter Páleník zo septimy A

SOČ

  krajské kolo 1. miesto

  postup do celoslovenského kola

 

Barbora Paučeková zo septimy A

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 2. miesto

  kategória A projektová časť, účasť na celoslovenskom kole

 

SOČ

  krajské kolo 4. miesto

 

 

Sára Švecová zo septimy A

 

SOČ

  krajské kolo 1. miesto

  postup do celoslovenského kola

 

Michal Tomáš Buday z III. C


SOČ

  krajské kolo 2. miesto

  postup do celoslovenského kola

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200