Galéria úspešných

 

V školskom roku 2012/2013 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Martin Sedlák zo septimy B

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 1. miesto

  kategória A projektová časť, celoslovenské kolo 6. miesto

 

SOČ 2013

  1. miesto v krajskom kole 35. ročníka SOČ

  reprezentoval školu v celoslovenskom kole SOČ

 

Lucia Ďurfinová z oktávy B

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 2. miesto

  kategória A projektová časť, celoslovenské kolo - riešiteľ

 

SOČ 2013

  3. miesto v krajskom kole 35. ročníka SOČ

 

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200