Galéria úspešných

 

V školskom roku 2011/2012 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Andrea Tóthová z oktávy A

 

Biologická olympiáda

  kategória A projektová časť, krajské kolo 2. miesto

  kategória A projektová časť, celoslovenské kolo 11. miesto

 

SOČ 2012

  2. miesto v krajskom kole 34. ročníka SOČ

  reprezentovala školu v celoslovenskom kole SOČ

 

Monika Mesárošová z III. A

 


SOČ 2012

   1. miesto v krajskom kole 34. ročníka SOČ

   reprezentovala školu v celoslovenskom kole SOČ

 

DISCI Objavme svet prírodných vied

   2. miesto

 

Richard Sládeček a Anton Kocour zo septimy ASOČ 2012

  2. miesto v krajskom kole 34. ročníka SOČ,

  5. miesto v celoslovenskom kole 34. ročníka SOČ

 

 

Andrej Mariš z oktávy A

 


 ♦ Stredoeurópska olympiáda v informatike - CEOI 2011

   3. miesto

 

Zenit v programovaní

   v krajskom kole 1. miesto

   v celoslovenskom kole 4. miesto

 

Olympiáda v informatike

  v celoslovenskom kole 1. miesto

  postup na Medzinárodnú olympiádu v informatike IOI 2012 v Taliansku

 

ProFIIT

   víťaz súťáže

 

Pamätný list svätého Gorazda

Dňa 21. novembra 2011 udelil minister školstva Eugen Jurzyca Pamätný list svätého Gorazda
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej informatikckej olympiáde

 

Zuzana Hanusová z oktávy A

 

Zuzana Hanusová

♦ EUCYS

 Európske finále EUCYS v Helsinkách vo Fínsku

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200