Galéria úspešných

 

V školskom roku 2010/2011 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Zuzana Hanusová VII. OA

 

Zuzana Hanusová

EUCYS

  postup do Európskeho finále EUCYS, ktoré sa bude konať

  v septembri 2011 v Helsinkách vo Fínsku

 

SOČ 2011

  1. miesto v celoslovenskom kole 33. ročníka SOČ

 

Anna Ondrušková z VIII. OB

 

Biologická olympiáda

   kategória A, 4. miesto v  kraji

  

 

Ivan Fintor VII. OA

 

♦ Biologická  olympiáda

  kategória B, 3. miesto v kraji

 

Matúš Kaľavský VI. OB

 

                                                

 ♦ fyzikálna olympiáda 

   kategória C, 3. miesto v kraji

 

Filip Masár I.OA

 

Matematická olympiáda

  kategória Z6,  3. miesto v obvode

 

MAKS

  kategória 6,  2. - 4. miesto v kraji

 

Matematický klokan

  kategógia Benjamín 6, 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200