Galéria úspešných

 

V školskom roku 2009/2010 mimoriadne úspechy zaznamenali nasledujúci žiaci:

 

Juraj PAPP z VI. OA

Olympiáda z informatiky

   kategória B, úspešný riešiteľ, 1. miesto v kraji

Matematická olympiáda

   kategória B, úspešný riešiteľ 9. miesto v kraji

Matematický klokan

   kategória Junior, úspešný riešiteľ, percentil 96%

 

Matúš Kaľavský z V. OB

                                                  

MAKS

   3. miesto v kraji, 22. miesto v SR

   výhra dvojtýždňového pobytu v Anglicku

Fyzikálna olympiáda

   kategória D, úspešný riešiteľ, 12. miesto v kraji

Chemická olympiáda

   kategória C, úspešný riešiteľ 12. miesto v kraji

 

Andrej Mariš z VI. OA

Zenit

   súťaž v programovaní, 2. miesto v celoštátnom kole

Olympiáda z informatiky

   kategória A, 3. miesto v kraji

PALMA

  3. miesto v celoslovenskej súťaži

EXPERT geniality show

  4. miesto v téme Bity a bajty a titul TOP EXPERT

 

Martin Sedlák z IV. OB

Geografická olympiáda

   kategória F, úspešný riešiteľ, 4. miesto v kraji

Chemická olympiáda

  kategória Dg, úspešný riešiteľ, 8. miesto v kraji

 

Anna Ondrušková z VII. OB

Biologická olympiáda

   kategória B, 3. miesto v  kraji

   reprezentovala aj v celoslovenskom kole

 

Juraj Macho z II. OA 

♦  A slovo bolo u Boha

   recitačná súťaž v II. kategórii 2. miesto
   reprezentoval v celoslovenskom kole

♦  Hviezdoslavov kubín

   v II. kategórii 1. miesto v obvodnom kole

♦  Kátlovce P. U. Olivu

   v II. kategórii 1. miesto v kraji

 

Mária Teplanová z IV. OB

♦  Európa v škole 

   1. miesto v 3. kategórii - fotografia

♦  Biblia očami detí

   3. miesto v diecéznom kole

 

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200