Veronika Klobušická 

Klobusicka

 1. miesto v KK BIO olypiády A kategória (projektová časť),

úspešná riešiteľka - v celoslovenskom kole, 7. miesto

 

Daniel Magula 

MAgula

úspešný riešiteľ - 4. miesto KK BIO olympiády (teoreticko-praktická časť) A kategória,

riešiteľ celoslovenského kola 

riešiteľ KK MAT olympiády A kategória

 

Zuzana Blašková 

 Blaskova

 Olympiáda ľudských práv - celoslovenské kolo 

5. miesto za najlepšiu Esej a získala stáž u ombudsmanky

Mladý Európan - regionálne kolo 5. miesto

 

Charlotte Teleki

Teleki

 1. miesto v KK olympiády vo FRJ, postup do celoslovenského kola 

 

Filip Masár 

Masar

celoslovenské kolo olympiády v INF - úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ MAT olympiády A kategórie

úspešný riešiteľ KK ZENITu

 

Lenka Holčíková

Holcikova 

 súťaž "Čo vieš o hviezdach" - riešiteľka krajského kola 

úspešná riešiteľka KK CHE olympiády

 

Dávid Greksa 

Greksa

úspešný riešiteľ KK ZENITu 

 

Samuel Ivančík 

Ivancik

 úspešný riešiteľ KK BIO olympiády teoreticko praktickej časti B kategórie 

úspešný riešiteľ KK CHE olympiády B kategórie

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200