Fotogalérie - Biologická exkurzia Deň fascinácie rastlinami 2017

Dňa 18. mája 2017 sa naši žiaci seminára z biológie z tried septima A, III.A, III.B, III.C v sprievode svojich vyučujúcich RNDr. Moniky Gregušovej, PaedDr. Moniky Krnáčovej zúčastnili prírodovednej exkurzie s názvom Deň fascinácie rastlinami 2017 na KBG FPV UKF. Botanickou záhradou a skleníkmi nás posprevádzala Ing. Ľudmila Galuščákova, PhD. V odbornom fyziologickom laboratóriu sme sa mohli oboznámiť s izoláciou farbív potrebných ku fotosyntéze, obzreli sme si moderné prístroje ako napr. spektofotometer a iné. Zaujímavosti nám o práci v laboratóriu porozprávala RNDr. Beáta Piršelová, PhD., ktorá nám aj predviedla zopár zaujímavých pokusov. Takáto forma výučby prispela k prehĺbeniu našich poznatkov a prepojila teóriu s praxou.

Category List
BIODFR2017-01
Image Detail Image Download
BIODFR2017-02
Image Detail Image Download
BIODFR2017-03
Image Detail Image Download
BIODFR2017-04
Image Detail Image Download
BIODFR2017-05
Image Detail Image Download
BIODFR2017-06
Image Detail Image Download
BIODFR2017-07
Image Detail Image Download
BIODFR2017-08
Image Detail Image Download
BIODFR2017-09
Image Detail Image Download
BIODFR2017-10
Image Detail Image Download
BIODFR2017-11
Image Detail Image Download
BIODFR2017-12
Image Detail Image Download
BIODFR2017-13
Image Detail Image Download

 

Položiek na stránku 
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200