Fotogalérie - 15. Kalazanské športové hry 2015

Dňa 21. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Kalazanských športových hier. Na úvod sme sa všetci športovci piaristických škôl z Prievidze, Trenčína a našej školy zúčastnili spoločnej sv. omše v Piaristickom kostole. Pani riaditeľka potom slávnostne otvorila hry a vyzvala prítomných k hre v zmysle fair-play. Po krátkom občerstvení sa o 10 00 začali športové zápolenia, ktoré prebiehali súbežne, vo vynovenej :) veľkej telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Našu školu reprezentovalo spolu 44 športovcov a súťažilo sa v štyroch športoch: malom futbale žiakov ZŠ, malom futbale žiakov SŠ, MIXbasketbale SŠ a MIXvybíjanej ZŠ. Reprezentovali:

 

Futbal

Žiaci ZŠ:

Masár Matúš – Tercia, Berčík Jozef – Kvarta, Čurilla Jakub – Kvinta, Kozík Tomáš – Kvinta, Sedlár Martin – Kvinta, Varga Adam – Kvinta, Jando Jakub – Sekunda

 

Žiaci SŠ:

Tkáč Tomáš – IV.A, Štefek Miroslav – IV.B, Tvarek Andrej - IV.C, Massanyi Peter – Sexta, Šramaty Erik - III.C, Kmeťo Dominik – II.A, Kukučka Adrián – II.A, Hroššo Michal – II.C, Petrovič Dávid – IV.B

 

MIX Basketbal

Mikulášiková Rebeka – Sexta, Škoricová Petra – Sexta, Škublová Petra - II.B, Hajda Lukáš - III.C, Tomka Filip- III.C, Szárasz Adam – Oktáva, Baráth Patrik - III.B, Bihári Zoltán – Sexta, Javorský Peter – Kvinta

 

MIX Vybíjaná

Hrnčár Jakub – Kvarta, Magula Michal – Kvarta, Greksová Sára – Kvarta, Berčík Jozef – Kvarta, Halvoň Pavol – Kvarta, Zúbko Nikolaj - Prima, Lidik Matej - Prima, Šmitala Filip –Tercia, Magula Jozef – Príma, Kollárová Laura- Tercia, Lieskovská Adriana- Tercia, Kiss Tomáš- Kvarta, Košudová Karolína - Prima, Bodo Christine Victoria – Prima, Maruniaková Veronika - Prima, Bakytová Ema - Prima, Kollárová Laura -   Tercia, Lieskovská Adriana - Tercia, Brázdilová Terézia - Sekunda

 

Rekapitulácia výsledkov je v tomto prípade veľmi jednoduchá- zvíťazili sme vo všetkých uvedených športoch. Všetkým reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

Športové súťaže boli doplnené expozíciou panelov a prezentáciou projektu Voda v krajine.

Chceme tiež poďakovať všetkým pomocníčkam a pomocníkom, redaktorom,  rozhodcom a záchranárom za ich ochotu pomôcť. Bez ich pomoci by určite nebol priebeh hier 100%-ný.

Mgr. Svoradová Lacinová

Category List
KH-2015-01
Image Detail Image Download
KH-2015-02
Image Detail Image Download
KH-2015-03
Image Detail Image Download
KH-2015-04
Image Detail Image Download
KH-2015-05
Image Detail Image Download
KH-2015-06
Image Detail Image Download
KH-2015-07
Image Detail Image Download
KH-2015-08
Image Detail Image Download
KH-2015-09
Image Detail Image Download
KH-2015-10
Image Detail Image Download
KH-2015-11
Image Detail Image Download
KH-2015-12
Image Detail Image Download
KH-2015-13
Image Detail Image Download
KH-2015-14
Image Detail Image Download
KH-2015-15
Image Detail Image Download
KH-2015-16
Image Detail Image Download
KH-2015-17
Image Detail Image Download
KH-2015-18
Image Detail Image Download

 

Položiek na stránku 
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200