Všetkým našim žiakom, pedagógom a nepedagogickým pracovníkom želáme krásne letné prázdniny a príjemný oddych. 

 

Nový školský rok sa pre žiakov začína 3. septembra 2018. 

 

Prípomíname, že úradné hodiny počas prázdnin sú v našej škole každú stredu od 8:00hod do 12:00hod. Tel. č. sekretariát: 0905 480 585

 

Oznamujeme všetkým pedagógom, že dňa 22. augusta 2018 (streda) je odchod na duchovné cvičenia spred budovy gymnázia o 9:00hod. 

 

Naši noví študenti (prváci ZŠ, osemročného, štvorročného štúdia) si môžu v úradných hodinách vyzdvihnúť preukazy študenta ISIC. 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200