Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 

Oznamujeme Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude žiakom školy poskytnuté cez prijímacie skúšky a ÚFIČ MS 2018 riaditeľské voľno nasledovne:

 

Deň          Triedy

14. mája 2018    I. A, I. B

17. mája 2018    kvinta A, sexta A, II. A, II. B, II. C

21. mája 2018    kvinta A, sexta A, I. A, I. B

22. mája 2018    kvarta A, kvinta A, sexta A

23. mája 2018    kvarta A, I. A, I. B

24. mája 2018    kvarta A, septima A, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B

25. mája 2018    septima A, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200