Školská knižnica

 

 

výpožičný čas:   Pondelok:   10,35 - 10,50 hod.
  12,45 - 15,00 hod.
Štvrtok:   12,45 - 14,45 hod.

- bezplatné vypožičiavanie kníh

- možnosť odposluchov v ANJ, TAJ a NEJ

- príprava referátov a projektov z odbornej literatúry

- aj pre rodičov a priateľov školy

- knižnica je prístupná aj po dohode s Mgr. A. Čihákovou

Zoznam kníh v školskej knižnici:

 Zodpovedná: Mgr. Alena Čiháková

 

 

 

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200