Olympiády

KRITÉRIÁ PRE RIEŠENIE 52. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V ŠK. ROKU 2017/2018

 

Súťažné kategórie:

·         Kategória A – študenti oktávy, štvrtého ročníka, tretieho ročníka, septimy

·         Kategória B –študenti sexty, kvinty, druhého roč., prvého roč.

·         Kategória D – príma, sekunda, 6. a 7. roč. ZŠ

·         Kategória C – tercia, kvarta, 8. a 9. roč. ZŠ

·         Kategória E (botanika, zoológia, geológia) – prvý stupeň 8-ročných gymází, 5. - 9. roč. ZŠ

·         Kategória F – 3. - 5. ročník ZŠ 

 

Termínovník:

kategória

školské kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

A

do 16.2. 2018

-

20.3.2018

18 - 22.4. 2018

B

do 16.2. 2018

-

21.3.2018

18. - 22.4. 2018

D

do 23.3. 2018

25.4.2018

-

-

E

do 9.2. 2018

11.4. 2018

9.5. 2018

13. - 14.6. 2018

C

do 10.1. 2018

8.2. 2018

13.3.2018

18 - 20.4. 2018

D

do 20.4. 2018

23.5. 2018

 

-

 

 

 

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória G

 

Dňa 18. mája 2017 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii G. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky sekundy A Emma Bakytová, Sofia Bieliková a Karolína Košudová, obsadili krásne 1. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

OKFOkGm

 

Krajské kolo 53. ročníka chemickej olympiády


Dňa 18. mája 2017 sa v priestoroch Spojenej školy, Slančíková 2, Nitra konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Úspešnými riešiteľmi krajského kola danej kategórie sa spomedzi konkurencie 30 súťažiacich stali Samuel Ivančík z kvinty A (obsadil 6. miesto) a Martin Repka z I.C (obsadil 10. miesto). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

KKCHO1m

 

Celoslovenské kolo 51. ročníka biologickej olympiády 2016/2017

 

V dňoch 28. - 30. apríla 2017 sa konalo v Košiciach celoslovenské kolo v projektovej časti v kategórii A. Našu školu úspešne v danej kategórii reprezentoval žiak septimy A Peter Massányi. Blahoželáme.

 

BIOOCKMassanyim

 

58. ročník fyzikálnej olympiády

 

Dňa 16. marca 2017 sa konal 58. ročník FO. V okresnom kole v kategórii E našu školu reprezentovali žiaci kvarty A,  A. Ardon, A. Stupka, M. Masár. Zúčastneným žiakom ďakujeme.

 

Úspešné krajské kolá 51. ročníka biologickej olympiády

 

Dňa 22. marca 2017 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Súťaž prebiehala v projektovej časti a v teoreticko-praktickej časti. V obidvoch častiach naši žiaci zaznamenali krásny úspech.

V projektovej časti Peter Massányi zo septimy A obsadil 2. miesto a postúpil do celoslovenskej prehliadky.  Žofia Molnárová z III. B obsadila 8. miesto.

V teoreticko-praktickej časti v najvyššej a zároveň aj najnáročnejšej kategórii A. sa naši žiaci umiestnili: Daniel Magula zo septimy A na 4. mieste, Veronika Klobušická zo septimy A na peknom 8. mieste.

Všetkým blahoželáme.

 

BIOOKKmBIOOKK2m

BIOOKKD2m

 
Krajské kolo B. kategórie 51. ročníka biologickej olympiády
 

Dňa 23. marca 2017 v krajskom kole 51. ročníka biologickej olympiády v teoreticko – praktickej časti naši žiaci kvinty A Samuel Ivančík, Tomáš Sedlák stali sa úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme.

BIOOKKBm

 

Školské kolo 51. ročníka Biologickej olympiády 2016/2017

 

Školské kolo 51. ročníka Biologickej olympiády
kategória A, teoreticko - praktická časť
1. Klobušická Veronika septima A 86% ÚR
2. Magula Daniel septima A 84% ÚR
3. Žebyová Michaela III.A 66% ÚR
Krajské kolo sa uskutoční 22. marca 2017. Postupujúcim držíme palce!
Školské kolo 51. ročníka Biologickej olympiády
kategória B, teoreticko - praktická časť
1. Ivančík Samuel kvinta A 82% ÚR
2. Sedlák Tomáš kvinta A 62,5% ÚR
3. Sidorová Dara sexta A 60% ÚR
4. Skladaný Daniel II. A 57% ÚR
4. Pavlovič Filip sexta A 57% ÚR
5. Repka Martin I.C 53% ÚR
6. Moravčíková Valentína I.A 46%
7. Hudec Marek I.C 39%
7. Čampaiová Laura II.A 39%
Krajské kolo sa uskutoční 23. marca 2017. Postupujúcim držíme palce!
 

Termínovník súťaží a olypiád v školskom roku 2015/2016

 

Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží

 

KRITÉRIÁ PRE RIEŠENIE JUBILEJNÉHO 50. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V ŠK. ROKU 2015/2016

Súťažné kategórie:

 Kategória A – študenti oktávy, štvrtého ročníka, tretieho ročníka, septimy

Kategória B –študenti sexty, kvinty, druhého roč., prvého roč.

Kategória D – príma, sekunda

Kategória C – tercia, kvarta

Kategória E (botanika, zoológia, geológia) – prvý stupeň osemročných gym.

 

Termínovník:

kategória

školské kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

A

do 15.1. 2016

-

8.3.2016

20. - 24.4. 2016

B

do 15.1. 2016

-

9.3.2016

20. - 24.4. 2016

D

do 15.4.2016

10.5.2016

-

-

E

do 11.3.2016

12.4.2016

12.5.2016

14.-15.6.2016

C

Do 15.1. 2016

3.2. 2016

17.3.2016

20-22.4.2016

 

KRITÉRIÁ PRE RIEŠENIE JUBILEJNÉHO 50. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V ŠK. ROKU 2015/2016

Súťažné kategórie:

·        Kategória A – študenti oktávy, štvrtého ročníka, tretieho ročníka, septimy

·        Kategória B –študenti sexty, kvinty, druhého roč., prvého roč.

·        Kategória D – príma, sekunda

·        Kategória C – tercia, kvarta

·        Kategória E (botanika, zoológia, geológia) – prvý stupeň osemročných gym.

Termínovník:

kategória

školské kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

A

do 15.1. 2016

-

8.3.2016

20. - 24.4. 2016

B

do 15.1. 2016

-

9.3.2016

20. - 24.4. 2016

D

do 15.4.2016

10.5.2016

-

-

E

do 11.3.2016

12.4.2016

12.5.2016

14.-15.6.2016

C

Do 15.1. 2016

3.2. 2016

17.3.2016

20-22.4.2016

 

 

Krajské kolo CHO C. kategórie 2015

 

Úspešní riešitelia krajského kola CHO C. kategórie 2015:

  • Daniel Magula kvinta A
  • Marek Lehocký I. B
  • Michaela Žebyová I.A

Blahoželáme a ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.

 

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200