Aktivity
Ďakujeme

 

 plagat_Hudec.jpg

  

 

Duchovná cvičenia 2017

 

Oznamujeme pedagogickým zamestnanom, že v utorok 22. augusta 2017 o 9:30 hod. odchádzame na duchovné cvičenia do Drozdova spred budovy Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6.

 

Tradičná exkurzia do Arboréta Mlyňany 2017


Dňa 11. mája 2017 sa konala botanická exkurzia tried sexta A, druhá A, druhá B v sprievode PaedDr. Krnáčovej, RNDr. Gregušovej a PaedDr. Gálovej do Arboréta Mlyňany. Slnečné počasie nám prialo a prežili sme krásny deň v rozkvitnutom parku.

 

Arboretum2017-2m

 
 E-mail

25. výročie obnovenia piaristickej školy v Nitre

 

San José de Calasanz - slávnosť

 

DV2017-1m

Pri príležitosti 400. výročia založenia rehole piaristov, 250. výročia kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského zakladateľa rehole a 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre sa dňa 28. marca 2017 konali oslavy, ktoré začali svätou omšou v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Omši predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, koncelebrovali  generálny predstavený otcov piaristov páter Pedro Aguado Cuesta a provinciál Rehole piaristov na Slovensku páter Juraj Ďurnek SchP. Prítomní boli bratia piaristi, pozvaní kňazi, predstavitelia mesta, VÚC a ministerstva, ďalší hostia, vedenie, zamestnanci a žiaci Piaristickej spojenej školy v Nitre.

Čítať celý článok...
 

Ocenenie učiteľov za BIO olympiádiu

 

Pri príležitosti jubilejného 50. ročníka Biologickej olympiády sa 1. decembra 2016  konalo jej slávnostné zasadnutie v Bratislave. Pri tejto príležitosti boli ocenení účastníci za aktívnu prácu v biologickej olympiáde. Boli pozvaní aj 16. vybraní učitelia gymnázií, ktorí posledné roky aktívne pracujú v oblasti Biologickej olympiády a ich žiaci dosiahli na celoslovenských kolách, ba niekedy aj medzinárodných kolách, za jednotlivé roky úspechy.  Medzi pozvanými a ocenenými pedagógmi bola aj naša pani profesorka RNDr. Monika Gregušová. Prevzala ocenenie z rúk predsedníčky Slovenskej komisie BIO doc. Mgr. Miroslavy Slaninovej, PhD. Predsedníčka komisie vo svojom príhovore poďakovala pozvaným učiteľom, ako aj ostatným pozvaným hosťom, ktorí aj napriek nedocenenej práci venujú čas a energiu svojim žiakom, aj mimo vyučovania. V príhovore sa prihovoril aj prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., ktorý bol v začiatkoch biologickej olympiády, ktorá siaha do roku 1916.

Tak na záver všetko najlepšie Biologická olympiáda a do ďalšej polstoročnice veľa úspechov.

 

OMGm

MGCenam

 

Deň otvorených dverí 14. 12. 2016

 

 

Týždeň vedy 2016 na UKF

 

Žiaci I. A a I. C triedy v sprievode RNDr. Gregušovej sa zúčastnili dvoch blokov prednášok na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre. V prvom bloku s názvom Rastliny známe - neznáme v sprievode Ing. Galuščákovej, PhD., sme sa mohli dozvedieť niečo o rastlinných druhoch, ktoré sú v exteriéri a skleníku katedry. Druhý blok bol zameraný na prehliadku odborných laboratórií a prístrojov využívaných pre vedecké účely, sprevádzal nás RNDr. Boleček, PhD.

Ďakujeme za pútavé rozprávanie o vedeckej činnosti z oblasti biológie.

 

BIOUKFm

 

Prechod Bránou milosrdenstva

 

Dňa 8. novembra 2016 žiaci našej školy spolu s pedagógmi prešli Bránou milosrdenstva v Katedrálnom chráme Baziliky sv. Emeráma. Prechod Bránou milosrdenstva má byť symbolom prechodu k lepšiemu životu. Mottom roku milosrdenstva, ktorý sa končí 20. novembra 2016 je: „Milosrdní ako Otec“. Už samotné heslo nás pozýva k tomu, aby sme pochopili podstatu týchto mesiacov. Nie je našou úlohou sa iba modliť k Božiemu milosrdenstvu ale mať mentalitu milosrdenstva, konať skutky milosrdenstva, napodobňovať Božiu dobrotu v našom okolí...

Zároveň sme všetci spoločne mohli sláviť Svätú omšu, ktorú celebrovali naši pátri.  Veríme, že prechod touto Bránou Milosrdenstva a účasť na sv. omši je silným symbolom zmeny k lepšiemu nás všetkých.

 

Katedralam

 

Imatrikulácie 2016

 

                        imatrikulacie2016m

 

Jednodňové OŽZ - Kalište 2016

 

7. septembra 2016 sa všetci žiaci prvých ročníkov a kvinty zúčastnili jednodňového "branného cvičenia" (OŽZ), ktoré sme netradične situovali do jednej zo 105 vypálených obcí na Slovensku. Táto obec je výnimočná tým, že ako jediná nebola znovu obnovená a v roku 2008 bola zrekonštruovaná ako skanzen. Odborný výklad nám podal profesionál, pracovník múzea SNP v Banskej Bystrici. Ďalšie informácie si prečítajte tu.  Mgr. Svoradová Lacinová

 

kaliste3  kaliste1

kaliste2

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200