There are no translations available.

Celoslovenské kolo SOČ

V dňoch 25 - 27. apríla sa konalo v priestoroch Žilinskej univerzity celoslovenské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili piati žiaci našej školy. Najväčší úspech zaznamenal Šimon Krajčír v odbore 02-Matematika, fyzika získal 2. miesto

Krajcir

Ďalšie úspechy: 

Jakub Danáč - 5. miesto v odbore 02-MAT,FYZ

Juraj Zalabai, Martin Hajdúšek, Filip Pavlovič - úspešne obhájili svoje práce a získali certifikát. 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200