Prijímacie skúšky
There are no translations available.

Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019

 

Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín:   14. máj 2018

  2. termín:   17. máj 2018

Uchádzač alebo zákonný zástupca môžu podať RZŠ ďalšie dve prihlášky na dve SŠ do 10. apríla 2018. 
Na prihláške uvedie vyhovujúci termín prijímacej skúšky, ktorého sa zúčastní. 
 

BR2018-1

BR2018-2
 

V prípade záujmu škola vie zabezpečiť ubytovanie v stredoškolskom internáte.

 

Učebný plán pre štvorročné štúdium
Učebný plán pre osemročné štúdium
Informácie o štúdiu na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského
v školskom roku 2018/2019
pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného štúdia

 

 pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia

 

 pdf
Tlačivo "Prihláška na štúdium v strednej škole"
        Metodika pre vyplňovanie prihlášky na na štúdium v SŠ

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200