There are no translations available.

Veronika Klobušická 

Klobusicka

 1. miesto v KK BIO olypiády A kategória (projektová časť),

úspešná riešiteľka - v celoslovenskom kole, 7. miesto

Diplom

 

Daniel Magula 

MAgula

úspešný riešiteľ - 4. miesto KK BIO olympiády (teoreticko-praktická časť) A kategória,

úspešný riešiteľ celoslovenského kola (teoreticko-praktická časť) - 13. miesto

riešiteľ KK MAT olympiády A kategória

Diplom

 

Zuzana Blašková 

 Blaskova

 Olympiáda ľudských práv - celoslovenské kolo 

5. miesto za najlepšiu Esej a získala stáž u ombudsmanky

Mladý Európan - regionálne kolo 5. miesto

Diplom   Diplom

 

Charlotte Teleki

Teleki

 1. miesto v KK olympiády vo FRJ, postup do celoslovenského kola 

Cena TV Markíza Štúrovo pero (KALAZANCIO, šéfredaktorka)

 

Filip Masár 

Masar

celoslovenské kolo olympiády v INF - úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ MAT olympiády A kategórie

úspešný riešiteľ KK ZENITu

 

Lenka Holčíková

Holcikova 

 súťaž "Čo vieš o hviezdach" - riešiteľka krajského kola 

úspešná riešiteľka KK CHE olympiády

 

Dávid Greksa 

Greksa

úspešný riešiteľ KK ZENITu 

 

Samuel Ivančík 

Ivancik

 úspešný riešiteľ KK BIO olympiády teoreticko praktickej časti B kategórie 

úspešný riešiteľ KK CHE olympiády B kategórie

 

 Adela Dukátová

DukatovaAdela

 1. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín, postup do celoslovenského kola

Diplom

 

Šimon Krajčír 

Krajcir

2. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore 02-Matematika, fyzika 

Diplom

 

Tereza Brázdilová

Brazdilova

 2. miesto - atletika okresné kolo beh na 800m dievčatá  

1. miesto - orientačný beh krajské kolo

1. miesto - Mladí záchranári okresná súťaž

 

Jaroslav Greguš

GregušAtletika

 

2. miesto v hode diskom - Majstrovstvá Slovenska

3. miesto vo vrhu guľou - Majstrovstvá Slovenska

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200