Fotogalérie
Ener(get)ická exkurzia 2018 (22)
Ener(get)ická exkurzia 2018

Dňa 17. mája 2018 sa žiaci tercie A a kvarty A v sprievode svojich učiteliek fyziky Mgr. Štefánikovej a biológie RNDr. Moniky Gregušovej zúčastnili zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia a Elektrina. 40 žiakov navštívilo priestory voľakedajšej dieselovej elektrárne v Piešťanoch.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 676 x
MO v orientačnom behu 2018 (7)
MO v orientačnom behu 2018

Dňa 17. 4. 2018 sa v parku na Sihoti konali Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu. Žiaci a žiačky úspešne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných miestach.

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 583 x
Súťaž CO 2018 (11)
Súťaž CO 2018

26. apríla 2018 sa v priestoroch skladov CO v Nitre na Levickej ulici uskutočnil ďalší ročník súťaže mladých záchranárov CO. Našu školu už po tretí krát reprezentovalo družstvo v zložení Tereza Brázdilová, Sofia Čelešová, Filip Kozík a nový člen tímu Vladimír Svoboda, všetci z kvarty A. Kvalita súperov bola opäť vyššia a v konkurencii dvanástich družstiev obsadili naši žiaci pekné šieste miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 436 x
Atletika 2018 (11)
Atletika 2018

Na štadióne Stavbár v Nitre sa dňa 2. mája 2018 konali MO a MK Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl. Za našu školu sa zúčastnilo spolu 24 žiakov a žiačok, ktorí okrem zlepšení osobných výkonov a bodovaných umiestnení získali aj medailové umiestnenia.

Najúspešnejším reprezentantom je Jaroslav Greguš z II. A, ktorý vo vrhu guľou aj v hode diskom obsadil 1. miesto v rámci majstrovstiev okresu aj kraja. Zároveň postupuje v uvedených disciplínach na majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike stredných škôl. 

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 417 x
Umučenie a vzkriesenie - 17:00 (50)
Umučenie a vzkriesenie - 17:00

Fotografie z druhého benefičného predstavenia našich študentov, na ktorom sa dňa 22.3.2018 v Divadle Andreja Bagara o 17:00hod mohli zúčastniť všetci záujemcovia, rodičia a priatelia našej školy. 

 

Number of images in category: 50
Category viewed: 946 x
Umučenie a vzkriesenie - 12:00 (52)
Umučenie a vzkriesenie - 12:00

Fotografie z prvého predstavenia našich študentov na ktorom sa dňa 22.3.2018 v Divadle Andreja Bagara o 12.00hod zúčastnili všetci študenti a pedagógovia. 

 

Number of images in category: 52
Category viewed: 1457 x
Umučenie a vzkriesenie - nácviky (73)
Umučenie a vzkriesenie - nácviky

Fotografie z generálnych nácvikov divadelného predstavenia našich študentov. 

 

Number of images in category: 73
Category viewed: 878 x
Biblická olympiáda 2018 (19)
Biblická olympiáda 2018

Dňa 21. 3. 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Do súťaže boli zapojení žiaci z 10 ZŠ a 8 SŠ z dekanátu Nitra a Vráble.

Študenti nášho gymnázia: Ľudmila Kristeková, Lucia Blehová a Martin Repka sa umiestnili na 3. mieste v II. kategórii.

Študenti: Sofia Kondéová, Christine Bodó a Samuel Hlavatý obsadili v I. kategórii pekné 4. miesto.

Naši žiaci z 5. ročníka ZŠ, ktorí sa už v tomto roku mohli zapojiť do biblickej olympiády: Martina Kollárová, Lucia Valkounová a Daniel Dukát obsadili v I. kategórii pekné 7. miesto.

Ďakujeme všetkým účastníkom za reprezentáciu školy.

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 609 x
Kothen 2018 (10)
Kothen 2018

V dňoch 11. až 17. 2. 2018 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity C1 v rámci projektu Erasmus+ na Ludwigsgymnasium v Kӧthene, v Nemecku. Našu školu reprezentovali pedagógovia Mgr. Hudecová, RNDr. Gregušová, PaedDr. Turčeková a žiaci Zuzana Blašková a Darina Sidorová zo 7.A, Valentína Moravčíková z II.A, Alexandra Šabová z II.B a Martin Ďuriš zo 6.A. Tejto vzdelávacej aktivity sa zúčastnili všetky partnerské školy z Nemecka, Fínska, Španielska a Turecka. 

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 526 x
Školský študentský ples 2018 (22)
Školský študentský ples 2018

9.2.2018

Parket plný ľudí, lákavá tombola, dobrá nálada a vyše 100 študentov Piaristického gymnázia, aj tak by sa dal v skratke opísať tohtoročný školský študentský ples.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 681 x
Stredoškolská odborná činnosť 2018 (27)
Stredoškolská odborná činnosť 2018

Dňa 1.marca 2018 (štvrtok) sa na našej škole v čase od 8:50 do 13:00 v biologickej učebni uskutočnilo školské kolo jubilejného 40. ročníka SOČ. 

Do tohto ročníka sa zapojili 16 žiaci s 15 prácami. Postupujúcim prácam držíme palce 5. apríla 2018 v krajskom kole.

 

Number of images in category: 27
Category viewed: 591 x
Celoškolské športové dni 2018 (21)
Celoškolské športové dni 2018

V dňoch 26.1. a 29.1. 2018 sa na našej škole po šiestykrát uskutočnili Celoškolské športové dni. V piatok sme začali zumbamaratónom pre žiakov základnej školy a nižšieho gymnázia. Precvičovala profesionálna precvičovateľka Kristína Olejárová, ktorá roztancovala nielen všetky deti, ale aj pani učiteľky a pomocníčky.

 

Number of images in category: 21
Category viewed: 577 x
Posvätenie školskej kaplnky 2017 (9)
Posvätenie školskej kaplnky 2017

Dňa 5. októbra 2017 sa pri príležitosti duchovnej obnovy pedagógov uskutočnilo posvätenie obnovenej školskej kaplnky zasvätenej Panne Márii Fatimskej.

 

Number of images in category: 9
Category viewed: 1277 x
Výmenný pobyt v partnerskej škole HGG-Würselen 2017 (86)
Výmenný pobyt v partnerskej škole HGG-Würselen 2017

Výmenný pobyt v partnerskej škole HGG-Würselen Nemecko sa konal v dňoch 23. až 30. septembra 2017.

Naša škola má už dlhoročnú tradíciu výmenných pobytov s partnerskou školou v Nemecku, v spolkovej krajine Severné Porýnie - Westfálsko, v malebnom mestečku Würselen. Tak ako naša škola, aj partnerská škola je založená na kresťanských základoch, čo si možno všimnúť už v jej názve: HGG - Heilig Geist Gymnasium = gymnázium Ducha Svätého. Spolupráca, ktorá začala ešte v roku 1996, úspešne pokračuje aj ďalej, v rámci týždenných výmenných pobytov.

Tentokrát sme cestovali do Würselenu s 22 žiakmi, o ktorých bezpečnosť, pohodlie aj prekonávanie jazykových bariér sa starali dve vyučujúce. Spoločný program, ktorého  témou bola Európska únia,  bol naplnený rôznymi zaujímavými aktivitami. Na projektovom vyučovaní sa preberali témy o vzniku, spolupráci, výhodách / nevýhodách EÚ. Symboly EÚ, vlajka a hymna, nad ktorými sa asi väčšina z nás príliš nezamýšľa, len ich berie na vedomie, sa nám stali bližšími, konkrétnejšími tiež vďaka projektovému vyučovaniu. Okrem toho sme mohli priamo, na riadnom vyučovaní, porovnať, ako sa vyučuje, a za akých podmienok, na tejto škole. Asi každému našemu žiakovi sa páčilo, že by sa nemusel prezúvať, ale napr. naše melodické zvonenie by určite za ohlušujúci zvonček typu poplašný alarm, by si u nás asi nikto neželal.

Spoločne sme navštívili mesto Aachen, ktoré leží len as 15 km od Würselenu, a preslávil ho hlavne Karol Veľký, možno aj futbalový klub Alemanya Aachen, či dostihová dráha. V Bruseli sme navštívili budovu Európskeho parlamentu a stretli sme sa aj s pánom poslancom Štefancom, ktorý nám rozprával o tom, čo a ako sa rieši na medzinárodnej úrovni. Belgické pralinky a čokoládu asi pozná každý, my sme mali možnosť si ich aj ochutnať a nakúpiť. Interatívne múzeum Energeticon bolo hlavne zamerané na sprstredkovanie informácií o tom, ako sa kedysi ťažilo uhlie, a ako sa mnila krajina pod vplyvom ťažby. Na zábavnejšie formy o získavaní energie z obnoviteľných zdrrojov, však bolo málo času. Bonn, počas rozdelenia Nemecka po 2. svetovej vojne, bol tiež na programe, pretože sa tam narodil slávny skladateľ Ludwig van Beethoven. Jeho 9. symfónia, Óda na radosť,  sa stala hymnou EÚ.

Nazabudnuteľným zážitkom bola asi pre všetkých návšteva Phantasialandu s množstvom rôznych atrakcií pre silné nervy a žalúdky.
V posledný deň nášho pobytu, v sobotu, sa konala školská slávnosť, niečo ako náš DOD (deň otvrených dverí). Každá trieda mala pripravené pre návštevníkov aktivity a súťaže. Škoda len, že sa im do toho zamontoval neutíchajúci dážď.

Cesta domov bola najprv smutná - z lúčenia, potom ale veselá - z líčenia svojic zážitkov. A bola aj dlhá, lebo sme 1100 km do Nitry zvládli za 16 hodín.

 

Number of images in category: 86
Category viewed: 1345 x
Stretnutie rodičov a učiteľov na záver školského roka 2017 (26)
Stretnutie rodičov a učiteľov na záver školského roka 2017

Dňa 29. júna 2017 sa po večernej svätej omši na nádvorí našej školy v priateľskej atmosfére konalo stretnutie rodičov našich žiakov s učiteľmi, dostali sme aj darček v podobe krásnej dúhy.

 

Number of images in category: 26
Category viewed: 2155 x
Tedeum 2017 (12)
Tedeum 2017

Za uplynulý školský rok sme sa poďakovali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Matúš Palaj.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 1544 x
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 2017 (8)
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 2017

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu sa konali v dňoch 13. a 14. júna 2017 v Piešťanoch. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov.

V kategórii SŠ chlapci v súťaži družstiev obsadili naši žiaci pekné piate miesto. Družstvo štartovalo v zložení: Čurilla Jakub (sexta A), Masár Filip, Súkerník Sebastian (septima A), Skladaný Daniel (II.A).

V súťaži jednotlivcov nás reprezentovali v kategórii ZŠ chlapci Ardon Andrej (kvarta A), Svoboda Vladimír (tercia A)
V kategórii SŠ dievčatá štartovali Dulíková Ema, Greksová Sára (obe kvinta A). V silnej konkurencii sa im síce nepodarilo obsadiť popredné miesta, ale ďakujeme za prejavenú snahu a bojovnosť.

Za peknú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým pretekárom.

 

Number of images in category: 8
Category viewed: 1339 x
Biologická exkurzia v Univerzitnom viváriu SPU Nitra 2017 (6)
Biologická exkurzia v Univerzitnom viváriu SPU Nitra 2017

Dňa 22.6.2017 sa skupinka 14 žiakov zo septimy A a III. A navštevujúcich seminár z biológie v sprievode vyučujúcej RNDr. Moniky Gregušovej zúčastnila zaujímavej exkurzie vo viváriu SPU v Nitre. Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť rôzne plazy: agamu bradatú, užovku červenú, pythona tigrovitého, suchozemské aj vodné korytnačky, či vzácneho krokodíla filipínskeho - endemita Filipín, ktorého sa vo voľnej prírode nachádza len asi 100 - 150 ks rozmnožovania schopných jedincov. No a na záver sme ako bonus k zaujímavým informáciám dostali foto s korytnačkou "Vincom".
Ďakujeme :)

 

Number of images in category: 6
Category viewed: 1324 x
Biologická exkurzia Deň fascinácie rastlinami 2017 (13)
Biologická exkurzia Deň fascinácie rastlinami 2017

Dňa 18. mája 2017 sa naši žiaci seminára z biológie z tried septima A, III.A, III.B, III.C v sprievode svojich vyučujúcich RNDr. Moniky Gregušovej, PaedDr. Moniky Krnáčovej zúčastnili prírodovednej exkurzie s názvom Deň fascinácie rastlinami 2017 na KBG FPV UKF. Botanickou záhradou a skleníkmi nás posprevádzala Ing. Ľudmila Galuščákova, PhD. V odbornom fyziologickom laboratóriu sme sa mohli oboznámiť s izoláciou farbív potrebných ku fotosyntéze, obzreli sme si moderné prístroje ako napr. spektofotometer a iné. Zaujímavosti nám o práci v laboratóriu porozprávala RNDr. Beáta Piršelová, PhD., ktorá nám aj predviedla zopár zaujímavých pokusov. Takáto forma výučby prispela k prehĺbeniu našich poznatkov a prepojila teóriu s praxou.

 

Number of images in category: 13
Category viewed: 1341 x
Procesia na Božie Telo (20)
 Procesia na Božie Telo

15. júna 2017 sa v našej škole počas vyučovania uskutočnila procesia na slávnosť Božieho Tela. Páter Matúš s Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v monštrancii prešiel po chodbách celej školy a požehnával ju. V procesii išiel aj páter Peter s kadidelnicou a miništranti so sviecami a zvončekmi. Nechýbala ani gitara a spev animátorov.

 

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 1409 x
Maturitné skúšky 2017 (11)
Maturitné skúšky 2017

Študentom začal maturitný týždeň, prajeme im veľa šťastia :). Fotografie www.nitraden.sk

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 1695 x
Energ(et)ická exkurzia 2017 (58)
Energ(et)ická exkurzia 2017

Dňa 9. mája 2017 sa žiaci tercie A a kvarty A v sprievode svojich učiteliek fyziky Mgr. Štefánikovej a biológie RNDr. Moniky Gregušovej, PaedDr. Moniky Krnáčovej zúčastnili zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia a Elektrina. 49 žiakov navštívilo priestory voľakedajšej dieselovej elektrárne v Piešťanoch. Žiaci pod vedením odborných inštruktorov absolvovali vzdelávanie v dvoch blokoch na témy: Energia v súvislostiach, Rozsvieť si svoj dom a prehliadka elektrárne. V prvom bloku žiaci sami objavovali v pracovných tímoch s použitím tabletov záhady o energii. O zistené poznatky sa navzájom podelili. V rámci bloku Rozsvieť si svoj dom si žiaci kvarty mohli vyskúšať sami navrhnúť, postaviť a rozsvietiť si svoje príbytky s použitím LED diód. Podujatie organizačne zabezpečil a finančne podporil AMAVET klub číslo 888. 


Môžeme len konštatovať, že takáto forma výučby žiakov bavila a veríme, že exkurzia prehĺbila v žiakoch ekologické cítenie.

 

Number of images in category: 58
Category viewed: 1433 x
25. výročie obnovenia piaristickej školy v Nitre (102)
25. výročie obnovenia piaristickej školy v Nitre

25. výročie obnovenia piaristickej školy v Nitre

San José de Calasanz - slávnosť

 

Pri príležitosti 400. výročia založenia rehole piaristov, 250. výročia kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského zakladateľa rehole a 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre sa dňa 28. marca 2017 konali oslavy, ktoré začali svätou omšou v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Omši predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, koncelebrovali  generálny predstavený otcov piaristov páter Pedro Aguado Cuesta a provinciál Rehole piaristov na Slovensku páter Juraj Ďurnek SchP. Prítomní boli bratia piaristi, pozvaní kňazi, predstavitelia mesta, VÚC a ministerstva, ďalší hostia, vedenie, zamestnanci a žiaci Piaristickej spojenej školy v Nitre.

 

Slávnosť pokračovala  divadelným predstavením San José de Calasanz vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Príhovor pátra Pedro Aguado Cuestu naladil srdcia a otvoril mysle prítomných, ktorí si mohli naplno užiť vystúpenie. Kvalitný výkon v muzikáli podali žiaci piaristického gymnázia a piaristickej ZŠ, ktorých vysoko profesionálne viedla režisérka Michaela Liptáková pod odborným usmernením Petra Oravca. Podmanivú hudbu skomponoval a spevácku zložku viedol Vladimír Kopec. Vďaka všetkým účinkujúcim, tvorcom, ale aj všetkým realizátorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhali, vzniklo krásne a umelecky veľmi hodnotné spracovanie života sv. Jozefa Kalazanského a jeho odkaz pre dnešok.

 

Number of images in category: 102
Category viewed: 1932 x
Exkurzia Viedeň 2017 (14)
Exkurzia Viedeň 2017

Dňa 15. marca 2017 sa triedy I.A, I.B, I.C, kvinta A zúčastnili už tradičnej  biologickej exkurzie do Prírodovedného múzea vo Viedni. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré spracujú do projektu, spoznali historické centrum Viedne a zažili v tento deň veľa pekného.

 

Number of images in category: 14
Category viewed: 1500 x
9. ročník žiackeho školského plesu 2017 (68)
9. ročník žiackeho školského plesu 2017

Chalani v oblekoch, baby v šatách, všetci boli elegantní a krásni. Tak ako po minulé roky, tak sa aj tento rok 10. februára 2017 konal už 9. ročník študentského plesu. Okrem štvrtákov a tretiakov (a septimanov) sa ukázali na plese aj mnohí druháci a Kalazancio nesmelo chýbať.

 

Number of images in category: 68
Category viewed: 2468 x
Fyzika naživo 2016 (25)
Fyzika naživo 2016

V dňoch 20. - 22. decembra 2016 sa žiaci sekundy A, kvarty A, II. A a II. B zúčastnili 10. ročníka fyzikálnej show Fyzika naživo, ktorá bola venovaná pamiatke Mgr. Anne Šutákovej. Show sa konala na katedre UKF v Nitre. Žiaci zažili veľa zaujímavých a netradičných experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré boli sprevádzané hovoreným slovom. Mnohé z nich nie je možné realizovať na vyučovacích hodinách. V jubilejnom ročníku boli vybrané najlepšie a najzaujímavejšie experimenty z predchádzajúcich rokov, napr. experimenty s tekutým dusíkom, s vývevou, nazreli sme i do sveta elektriny a vlnenia a zistili sme ako dokážeme vytiahnuť vajíčko z flaše. Táto exkurzia ponúkla mnoho nápadov na zamýšľanie sa nad bežnými činnosťami v prepojení s fyzikou. Zdroj fotografií UKF.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 1343 x
Svetastret v našej galérii 2016 (18)
Svetastret v našej galérii 2016

Svetastret v našej galérii

Tohoročná vernisáž novej výstavy v galérii výtvarného umenia nášho gymnázia mala  názov Svetastret - svetastred. Nastal stret svetov umelcov a hostí, stret svetov minulosti a prítomnosti, stret svetov generácií, stret svetov, ktorý odhalil zároveň stred týchto  svetov.
Krásu hudobného umenia sprostredkoval pán profesor Vladimír Kopec hrou na dobový nástroj čembalo. Počas hry sa predstavili historické kostýmy, navrhnuté a ušité Grétou Šabíkovou z III. B.
Svoj svet zachytený umeleckými očami predstavili výtvarní umelci: rehoľná sestra Anežka Alžbeta Žatková - ukážkami grafík, malieb, kombinovaných techník a známy slovenský výtvarník a fotograf Daniel Brogyányi - predstaviteľ výtvarného smeru postpop-artu, poznáme ho aj ako autora mostu úsmevu na železničnej stanici v Nitre.  
Priestory galérie obohatila aj naša bývalá žiačka Mária Teplanová, dnes študentka grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Naši stredoškoláci fotografi aj výtvarníci priniesli najnovšie ukážky zo svojej tvorby.
Veselým spestrením podujatia bol  aj príhovor známeho moderátora a autora kuchárskych kníh Martina Pyca Rausha.

 

Number of images in category: 18
Category viewed: 1242 x
Divadelné predstavenie Narodenie Pána 2016 (19)
Divadelné predstavenie Narodenie Pána 2016

V rámci Dňa otvorených dverí dňa 14. december 2016 predmetová komisia anglického jazyka pripravila pre hostí - žiakov, rodičov a pedagógov divadelné predstavenie Narodenie Pána v anglickom jazyku so žiakmi dramatického krúžku pod vedením Mgr. Tatiany Hudecovej.  

Žiaci dramatického krúžku, ktorí v predstavení vystúpili:

I. C

 • Martina Sklenárová, Petra Stoláriková, Anton Krkošek, Kristína Bezáková, Natália Dolníková

I. B

 • Karolína Chalková

Príma A

 • Ema Krnáčová

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 1222 x
Medzinárodný týždeň plný aktivít a zážitkov 2016 (57)
Medzinárodný týždeň plný aktivít a zážitkov 2016

V dňoch 12. - 19. novembra 2016 prebiehal na škole výmenný pobyt, pre  ktorý bol tento ročník jubilejný: partnerstvo s nemeckou školou Gymnázium Ducha Svätého vo Würselene začalo presne pred 20 rokmi a od tých čias sa striedajú žiaci z Nemecka a Slovenska na výmenných pobytoch nepretržite. Zmyslom výmenného pobytu nie je len navštíviť cudziu krajinu, ale predovšetkým "nazrieť pod pokrievku" a zistiť, ako to reálne funguje v iných rodinách. A tak sa niektoré rodiny už počas dvadsiatich rokov na 1 týždeň  rozrastú o jedného člena. "Gastschüler" sa  stáva súčasťou rodiny a jej kolobehu.

Tak tomu bolo aj v tento novembrový týždeň, kedy do našich slovenských rodín prišlo 19 žiakov zo Severného Porýnia - Westfálska, spoločne s dvoma pedagógmi. Rodičia potvrdili známu slovesnkú pohostinnosť a deti  sa v ich domovoch cítili ako doma. V rodinách sa komunikovalo viacjazyčne.... aj rodičia si oprášili svoje vedomosti, a veru sa nedali zahambiť. Naše deti sa viac odvážili komunikovať v anglickom, ako nemeckom jazyku - z čoho by mali istotne radosť kolegyne angličtinárky. Ale nemčine sa aj tak nevyhli: pri prehliadkach museli chtiac- nechtiac načúvať, a teda sa aj čo-to z nemeckého jazyka na nich za ten týždeň nalepilo. Hlavne ale dúfame, že sa presvedčili, aké dôležité je pre nich, dohovoriť sa iným, ako len materinským jazykom.

Program počas výkendu bol rôznorodý, ale asi najväčšia skupinka spoločne podnikla výstup na Zobor a pozrela si krásy Nitry aj z Kalvárie. Zo spoločného programu asi najviac zaujal výlet do Budapešti s návštevou parlamentu, ktorí, mimochodom,  stavali väčšinou slovenskí majstri, exkurzia do bane v Banskej Štiavnici a radostná guľovačka s prvým snehom a istotne očarila aj návšteva Bratislavy. I keď naši slovenskí žiaci už spomínané miesta nie raz navštívili, mnohé informácie boli aj pre nich novinkou.

No a aký by to bol výmenný pobyt bez školy a vyučovania! Pár hodín zo slovenskej histórie, geografie a  jazyka bolo poučných aj zábavných. Vyučovanie v jednotlivých triedach sa nieslo v znamení: vidím, ale nerozumiem. A záverčný deň strávili všetci usilovným vytváraním prezentácie, ktorá sa stane spomienkou na spoločne strávené chvíle. Niekedy ten nápor nezvládali školské počítače, niekedy žiaci nezvládali nápor časového stresu. Ale nakoniec všetci svoju úlohu zvládli na výbornú. Cenu víťaza  za najlepšiu prezentáciu si mohla odniesť len jedna skupina, ale so sladkou odmenou sa neskôr podelili na bowlingu aj s ostatný mi.


A skutočne posledný deň na Slovensku a v Nitre sa niesol v znamení smutných tvárí a od plaču sčervenených očí. Sobotné ráno znamenalo pre všetkých rozlúčku, ale nie nadlho - budúci rok v septembri smerujú kroky našich žiakov do Würselenu.

 

Number of images in category: 57
Category viewed: 1662 x
Exkurzia Devín 2016 (6)
Exkurzia Devín 2016

Dňa 26. októbra 2016 sme sa zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie na hrad Devín. Vydali sa po stopách hradnej histórie od čias Avarov, cez obdobie štúrovcov až k nedávnemu socializmu. Po zaujímavých prednáškach sprievodcov bolo možné potešiť sa výhľadom z hradu na majestátny sútok riek Dunaja a Moravy. Exkurzia bola zavŕšená pri pamätníku tých, ktorí boli zabití pri pokuse utiecť z republiky v období socializmu. S vďakou študenti druhých ročníkov a sexty A

 

Number of images in category: 6
Category viewed: 1335 x
Najlepšia esej 2017 (9)
Najlepšia esej 2017

Dňa 20. októbra 2017 prevzal Martin Dukát (III. A) z rúk predstaviteľov Európskej únie a Veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky ocenenie za 2. najlepšiu študentskú esej písanú v slovenskom jazyku. Súťaž vypísala Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a transatlantické vzťahy pre študentov stredných škôl v Slovenskej republike a niesla tému „Európska versus národná identita“. Martinovi srdečne blahoželáme!

 

Number of images in category: 9
Category viewed: 886 x
Posvätenie adventných vencov 2016 (20)
Posvätenie adventných vencov 2016

23. novembra 2016 v stredu pri sv. omši 7.20 hod. v školskej kaplnke páter Matúš posvätil adventné vence. Počas adventného obdobia budú tieto adventné vence zdobiť každú triedu našej školy.

 

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 1496 x
Jeho Tvár Znie Povedome 2016 (28)
Jeho Tvár Znie Povedome 2016

Utorok 13. decembra 2016 bol pre našu školu výnimočný deň, navštívil nás Martin "Pyco" Rausch a na besede nám predstavil svoju novú kuchársku knihu Moje jedlo 3 - Štyri ročné obdobia. Rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, o jeho študentskom živote a prezradil nám aj niečo viac zo svojho súkromia. Martin "Pyco" Rausch zároveň otvori vernisážl v školskej galérii, kde svoje práce vystavovali: výtvarník a fotograf MgrA. Daniel Brogyányi, Mgr. Anežka Žatková a žiaci gymnázia. Veríme, že tento netradičný deň bol pre vás spestrením každodenných povinností.

 

Number of images in category: 28
Category viewed: 1521 x
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016 (68)
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016

Tak ako každý rok 6. decembra 2016 navštívil našich žiakov sv. Mikuláš v sprievode anjelov a čerta.

 

Number of images in category: 68
Category viewed: 1645 x
Benefičná akcia [LOVE] loading... 2016 (51)
Benefičná akcia [LOVE] loading... 2016

Dňa 21. decembra 2016 sa pod záštitou Mládeže SČK pri Piaristickom gymnáziu v Nitre konala benefičná akcia [LOVE] loading... Tešíme sa, že žiaci a učitelia v hojnom počte priniesli knihy, bižutériu, handmade výrobky, hračky, jednoducho všetko, čo má nejakú hodnotu a sami by si to kúpili. Veľmi milo nás potešil záujem žiakov a ochota zakúpiť si vystavené veci. Kúpou prispeli na dobrú vec. Benefičná akcia mala aj vzdelávací charakter a členovia SČK predviedli ukážky Prvej pomoci. Ďakujeme organizátorom a všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli na dobrú vec.

 

Number of images in category: 51
Category viewed: 1459 x
Prechod Bránou milosrdenstva 2016 (12)
Prechod Bránou milosrdenstva 2016

Dňa 8. novembra 2016 žiaci našej školy spolu s pedagógmi prešli Bránou milosrdenstva v Katedrálnom chráme Baziliky sv. Emeráma. Prechod Bránou milosrdenstva má byť symbolom prechodu k lepšiemu životu. Mottom roku milosrdenstva, ktorý sa končí 20. novembra 2016 je: „Milosrdní ako Otec“. Už samotné heslo nás pozýva k tomu, aby sme pochopili podstatu týchto mesiacov. Nie je našou úlohou sa iba modliť k Božiemu milosrdenstvu ale mať mentalitu milosrdenstva, konať skutky milosrdenstva, napodobňovať Božiu dobrotu v našom okolí...

Zároveň sme všetci spoločne mohli sláviť Svätú omšu, ktorú celebrovali naši pátri.  Veríme, že prechod touto Bránou Milosrdenstva a účasť na sv. omši je silným symbolom zmeny k lepšiemu nás všetkých.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 1389 x
Týždeň vedy 2016 na UKF (20)
Týždeň vedy 2016 na UKF

Žiaci I. A a I. C triedy v sprievode RNDr. Gregušovej sa zúčastnili dvoch blokov prednášok na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre. V prvom bloku s názvom Rastliny známe - neznáme v sprievode Ing. Galuščákovej, PhD., sme sa mohli dozvedieť niečo o rastlinných druhoch, ktoré sú v exteriéri a skleníku katedry. Druhý blok bol zameraný na prehliadku odborných laboratórií a prístrojov využívaných pre vedecké účely, sprevádzal nás RNDr. Boleček, PhD.

Ďakujeme za pútavé rozprávanie o vedeckej činnosti z oblasti biológie.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 1465 x
Imatrikulácie 2016 (64)
Imatrikulácie 2016

Dňa 14. októbra 2016 sa uskutočnila Imatrikulačná slávnosť pre žiakov prvých ročníkov a kvinty, ktorá bola spojená s diskotékou. Súčasťou programu boli vystúpenia imatrikulovaných tried, popri ktorých boli žiaci slávnostne uvedení do študentského stavu. Program každej triedy bol veľmi kreatívny a pobavil všetkých prítomných. Úspešnú akciu sme zakončili diskotékou pre prítomných žiakov. Ďakujeme za prípravu a realizáciu Imatrikulácií Žiackej školskej rade, menovite predsedníčke Romane Szabóovej a podpredsedníčke Michaele Žebyovej.


.kč

 

Number of images in category: 64
Category viewed: 2031 x
Milión detí sa modlí ruženec 2016 (38)
Milión detí sa modlí ruženec 2016

Na celom svete sa v utorok 18. októbra spojili deti všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta.  Súvisí s prísľubom sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Tak vznikol aj názov tejto akcie . Aj naši žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu spojili v modlitbe sv. ruženca, aby vyprosovali mier a pokoj vo svete.

 

Number of images in category: 38
Category viewed: 1860 x
Európsky deň jazykov 2016 (16)
Európsky deň jazykov 2016

Už piatykrát sa v Bratislave oslavoval 26. septembra 2016 Európsky deň jazykov. Rušnú atmosféru plnú rôznorodých jazykov si tento krát za krásneho slnečného počasia vychutnali žiaci kvarty a kvinty. Pripravená bola pre nich ulička jazykov, kde mali možnosť riešiť kvíz, získať informácie o inštitúciách, ktoré na Slovensku ponúkajú výučbu cudzích jazykov, v kine Mladosť si pozrieť krátke filmy, zhotovené žiakmi a študentmi, sledovať vystúpenia žiakov, ale aj vnímať jazykovú rôznorodosť turistov – návštevníkov nášho hlavného mesta. 


My, sprevádzajúci vyučujúci (Mgr. Krchňák, Mgr. Poliaková a PaedDr. Turčeková), dúfame, že si naši žiaci z tohto dňa odniesli viac ako len selfies pri atrakciách a pamätihodnostiach, či darčeky, kvôli ktorým sme vlastne zmeškali slávnostné ukončenie akcie... Istotne si mnohí z nich uvedomili, aká jazykovo rôznorodá je naša Európa, a že sa im oplatí učiť sa jazyky, a teda nezaostávať za ostatnými rovesníkmi.

 

Okrem exkurzie žiakov kvarty A a kvinty A v Bratislave si aj žiaci I. C aktívne pripomenuli tento deň. Na hodine anglického jazyka si pod vedením Mgr. Hudecovej preverili svoje vedomosti v náročnom kvíze o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii. Následne uvažovali o dôvodoch prečo sa učiť cudzie jazyky a akými spôsobmi je to možné docieliť. Napokon žiaci svoje myšlienky preniesli do kreatívnych posterov. 

EDJ-quiz

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 1460 x
Púť do Assisi, Ríma a Lanciana 2016 (39)
Púť do Assisi, Ríma a Lanciana 2016

V dňoch 18. - 23. septembra 2016 sa deväť zástupcov nášho pedagogického zboru zúčastnilo v rámci  Roku Milosrdenstva púte do Assisi, Ríma a Lanciana. V priebehu týchto dní sme navštívili v Assisi Baziliku Porciunkula, Baziliku sv. Františka.

 

V Ríme sme mali možnosť vyprosiť milosti pre nás, našich blízkych a našu školu prechodom cez Sväté brány. V stredu 21. septembra 2016 nám požehnal Svätý otec na generálnej audiencii, ktorej znenie si môžete prezriet na tejto adrese https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160921017

 

Záver našej púte patril návšteve miest eucharistického zázraku Lanciano, kde sme slávili svätú omšu v Sanktuariu eucharistickeho zázraku. Ďakujeme organizátorom - obci Oponice a nášmu kolegovi Vladimírovi Kopcovi za úžasné sprevádzanie rímskymi ulicami.

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 1280 x
Európsky týždeň športu 2016 (11)
Európsky týždeň športu 2016

Národné športové centrum (NŠC) bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR menované do pozície národného koordinátora Európskeho týždňa športu pre rok 2016. Úlohou NŠC je komunikovať s organizátormi športových podujatí a koordinovať ich, aby sa v septembri t. r. zapojili do iniciatívy a motivovali slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach alebo pohybových aktivitách.

 

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju históriu v roku 2015. Jej cieľom je zmobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu a motivovať ich tak k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu. V minulom roku prebehlo v 30 krajinách Európy v rámci Európskeho týždňa športu pod hlavičkou #BeActive viac ako 7-tisĺc podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnilo takmer 5 miliónov obyvateľov. 

 

Dejiskom otvorenia bolo 10. septembra 2016 mesto Košice, ktoré získalo titul Európskeho mesta športu 2016. Na území Slovenska potrvá Európsky týždeň športu do 17. septembra 2016. V tejto súvislosti sme sa zapojili dnes, 17. septembra 2016, jednoduchou formou - strečingocou desaťminútovkou, do tejto celoeurópskej kampane.   Mgr. Svoradová Lacinová 

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 1300 x
Duchovné cvičenia 2016 (32)
Duchovné cvičenia 2016

V dňoch 23. - 25. augusta 2016 sa na Drozdove konali duchovné cvičenia pedagógov pod vedením pátra M. Kišku, SchP. Vzájomne sme sa obohatili a načerpali silu do nového školského roka.

 

Number of images in category: 32
Category viewed: 1708 x
Celoškolský turnaj vo vybíjanej 2016 (19)
Celoškolský turnaj vo vybíjanej 2016

Celoškolský turnaj vo vybíjanej


V tomto školskom roku sa oskutočnil už štvrtý celoškolský turnaj vo vybíjanej.


23. júna 2016 medzi sebou súperili žiaci prímy až kvarty, spolu 45 žiakov.

Majstrom nižšieho gymnázia na tento školský rok je KVARTA, ktorá s prehľadom vyhrala s celkovým skóre 35:10 a postúpila do celoškolského finále. Výborný výkon podali žiaci prímy, ktorí prehrali iba s kvartou a obsadili 2.miesto. Tretí skončili sekundani.

 

27. júna 2016 zohrali svoje zápasy žiaci vyššieho gymnázia, 42 žiakov. Pôvodne bolo prihlásených sedem družstiev, na prezentáciu sa dostavili štyry, ktoré odohrali medzi sebou zápasy systémom každý s každým, podobne ako žiaci nižšieho stupňa. Na treťom mieste sa umiestniestnilo družstvo sexty, druhí boli žiaci III.C a víťazom tejto kategórie je II.A. Žiaci II.A postúpilim do celoškolského finále.

FINÁLE odohrali medzi sebou víťazi oboch kategórií- kvarta a II.A. Prvý polčas vyhrali druháci s prehľadom 7:3, čo rozhodlo o konečnom skóre zápasu 14:9. MAJSTROM GYMNÁZIA v školskom roku 2015/2016 sa stalo družstvo II.A.

Gratulujeme MAJSTROVI ako aj všetkým zúčastneným :)


Mgr. M. Svoradová Lacinová

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 1479 x
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 2016 (7)
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 2016

7. a 8. júna 2016 sa v Košiciach konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu. V silnej konkurencii pretekali aj naši žiaci v kategóriách: stredné školy žiaci a žiačky, základné školy žiaci.

Družstvo dievčat – stredné školy v zložení: Čanigová Mária III. B, Gyepesová Sofia III. A, Blahová Karmen I. B, Blehová Kristína oktáva A obsadilo 5. miesto.

Družstvo stredné školy žiaci v zložení : Masár Filip, Massányi Peter sexta A, Miček Andrej III. C, Dermek Martin oktáva A obsadilo 6. miesto.

Družstvo základné školy chlapci v zložení: Černák Radoslav kvarta A, Čurilla Jakub kvinta A, Skladaný Daniel, Tomek Marek I. A obsadilo 6. miesto.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Ľubomíra Komorová

 

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 1281 x
Výlet piaristov do Západných Tatier 2016 (22)
Výlet piaristov do Západných Tatier 2016

V dňoch 10. až 12. júna 2016 sa uskutočnil regeneračný pobyt učiteľov a zamestnancov školy do nádhernej prírody Západných Tatier. Počasie nám prialo a tak sme si mohli vychutnať pohľad krásnych hôr. Odniesli sme si veľa pekných zážitkov a spomienok, ktoré nám zostanú v srdci.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 1512 x
EKOdeň 2016 (26)
EKOdeň 2016

V pondelok 9. mája 2016 sme zapojili študentov kvarty a I.B do aktivít organizovaných v rámci EKOprojektov. Hneď ráno sme spoločne pracovali na úprave vonkajšieho areálu na zadnom dvore, kde sme sa venovali aj aktívnemu oddychu- chlapci zohrali zápas vo futbale a dievčatá v basketbale. Žiaci, ktorí sa nezapojili do hier pokračovali vo zveľaďovaní :).

 

Druhá čašť aktivít prebiehala v odbornej učebni, kde nám p. prof. Svoradová predniesla prednášku o aktuálnych ekologických problémoch vyplývajúcich z rýchleho rastu populácie na Zemi, premietla motivačný videoklip „Earth song“ a potom sme svoje momentálne nálady a dojmy z prednášky preniesli na papier- kreslili sme, lepili, maľovali a diskutovali, ako to vlastne bude na Zemi v budúcnosti. Naše „umelecké výtvory“ si môžete pozrieť na EKOnástenke na dolnom opodlaží.

Prežili sme zaujímavý a aktívny projektový deň.

                                                                                                                                             Mgr. Svoradová Lacinová

 

Number of images in category: 26
Category viewed: 1228 x
Múzeum holokaustu Sereď 2016 (11)
Múzeum holokaustu Sereď 2016

Dňa 9. mája 2016 sa žiaci tried tretieho ročníka štvorročného gymnázia zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, pod vedením pani profesorky Mgr. Ing. Jany Urbanovej a pána profesora Mgr. Mateja Krchňáka. Tábor v Seredi predstavuje jediný zachovaný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Bol zriadený v septembri 1941 v časti vojenského objektu.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 1312 x
Škola na dotyk 2016 (11)
Škola na dotyk 2016

Počas maturitního týždňa v termíne od 23. 5. do 26. 5. 2016 sa naši žiaci zúčastnili inovatívnej formy vyučovania na UKF v Nitre s využitím tabletov a počítačov v predmetoch fyzika, matematika, informatika a geografia. Názov podujatia bol „Škola na dotyk“. Žiakom sa táto forma výučby páčila a odniesli si veľa zaujímavých poznatkov.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 1673 x
Active English Week máj 2016 (24)
Active English Week máj 2016

V týždni od 16. - 20. mája 2016 sa na našej škole uskutočnili už po niekoľkýkrát intenzívne kurzy anglického jazyka - Active English Week , ktorého sa zúčastnili triedy príma A a sekunda A. Hodiny viedli štyria lektori „native speakers“ – Stephanie, Michael, Andrew a Poppy, ktorí sa snažili zlepšiť angličtinu rôznymi aktivitami či hrami. Žiaci sa zdokonalili v anglickom jazyku, spoznali reálie anglicky hovoriacich krajín a naučili sa novú slovnú zásobu a to všetko zážitkovou formou. Vďaka tomuto kurzu sa komunikácia v angličtine stala odvážnejšou. Tešíme sa už na ďalšie kurzy v budúcom školskom roku.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 1240 x
Zámok Schönbrunn 2016 (33)
Zámok Schönbrunn 2016

Zámok Schönbrunn je vďaka svojej kráse, veľkoleposti a úžasnej histórii najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta Viedeň. II.A  a výber žiakov  z tried II.B, III.C a sexta s pani profesorkami Hanou Šuchovou a Oľgou  Kotorovou sa o tom presvedčili  sami  na vlastné oči 18. mája 2016. Svojmu vzniku vďačí tento honosný zámok a letné sídlo Márie Terézie, Františka Jozefa či  Sisi obyčajnej náhode.  Cisár Matiáš pri jednej zo svojich poľovačiek objavil zo zeme vyvierajúci prameň čistej vody, ktorý nazval jednoducho „schöner Brunnen“ – teda krásny prameň.  Nechal tam postaviť sochu nymfy a neskôr lovecký zámok, z ktorého však  Mária Terézia prikázala vybudovať barokovú rezidenciu v štýle Versailles a vychovávala tu všetkých svojich 16 detí.  Vo svojich časoch tu pôsobil aj Napoleon a v zrkadlovej sieni sa napríklad predviedlo aj vtedy mále iba 6 ročné zázračné dieťa menom Mozart. Zámok má neuveriteľných 1440 miestností a 200 kuchýň, z toho sprístupnených je len 45. Po úžasnej prehliadke komnát a osobných vecí Sisi či iných panovníkov s názvom „Imperial Tour“ sme si vystúpali cestu k Neptúnovej fontáne a Gloriette s výhľadom na celú Viedeň. Poprechádzali sme sa v úžasných záhradách, ktoré skrývajú aj zoologickú záhradu, labyrinty, skleníky, oranžériu, palmový či púštny dom. Na záver sme sa zastavili v obľúbenej čokoládovni Hauswirth v Kittsee.

 

Number of images in category: 33
Category viewed: 1260 x
Ener(get)ická exkurzia 2016 (7)
Ener(get)ická exkurzia 2016

Dňa 12. mája 2016 sa žiaci tercie A. v sprievode svojich učiteliek fyziky Mgr. Štefánikovej a biológie RNDr. Moniky Gregušovej zúčastnili zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia. 22 žiakov navštívilo priestory voľakedajšej elektrárne v Piešťanoch. Žiaci pod vedením odborných inštruktorov absolvovali vzdelávanie v dvoch blokoch na témy: Energia v súvislostiach, Záhrada štyroch živlov. V prvom bloku žiaci sami objavovali v pracovných tímoch s použitím tabletov záhady o energii. O zistené poznatky sa navzájom tímy podelili. V záhrade štyroch živlov (voda, vzduch, pôda, slnko) si žiaci vyskúšali predpoveď počasia na základe oblakov,  pomocou čuchu  rozpoznávali vôňu byliniek, niektorých pobavila vodná zvonkohra.


Môžeme len konštatovať, že takáto forma výučby žiakov bavila a veríme, že exkurzia prehĺbila v žiakoch ekologické cítenie.

Toto podujatie, podobne ako mnohé iné (Viedeň, Tatry, arborétum Mlyňany ...), sa uskutočnilo v spolupráci s Amavet klubom č. 888.

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 1153 x
Exkurzia Arborétum Mlyňany 2016 (7)
Exkurzia Arborétum Mlyňany 2016

Dňa 9. mája 2016 sa konala botanická exkurzia tried sexta A, druhá A, druhá B, druhá C, v sprievode PaedDr. Krnáčovej, Mgr. Šuchovej, Mgr. Štefánikovej a RNDr. Gregušovej do Arboréta Mlyňany. Slnečné počasie nám prialo a prežili sme krásny deň v rozkvitnutom parku.

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 1326 x
Štúrovo pero 2016 (59)
Štúrovo pero 2016

Školský časopis Kalazancio sa 23. apríla 2106 zúčastnil najväčšej slovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero. Vo Zvolene získal cenu Televízie Markíza 1. stupňa v kategórii Stredoškolské časopisy, ktorú z rúk Patrika Hermana prevzal šéfredaktor Pavel Kuna. Ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola za dlhodobé úspešné vedenie nášho školského časopisu pani profesorka Andrea Teplanová.

 

Number of images in category: 59
Category viewed: 1681 x
Návšteva z Ríma 2016 (11)
Návšteva z Ríma 2016

Dňa 20. apríla 2016 našu školu navštívil generál Rehole piaristov páter Pedro Aguado. Počas svojej návštevy v našej škole sa stretol s učiteľmi i žiakmi. V školskej kaplnke koncelebroval sv. omšu, počas ktorej sa našim žiakom prihovoril.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 1266 x
1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva 2016 (12)
1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva 2016

1. apríla 2016 sa na škole konala beseda s ornitológom, s pracovníkom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku RNDr. Romanom Slobodníkom, PhD. Besedy sa zúčastnili žiaci seminárov z biológie tried III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C a vybraní žiaci tried sexty A, II.A, II.B, II.C, pedagógovia RNDr. Gregušová, PaedDr. Krnáčová. Prednášajúci veľmi zaujímavo prezentoval informácie o našich dravcoch, o spôsobe ich hniezdenia, siluete letu, potrave, výskyte. Zvlášť sa počas svojej prednášky venoval dravcovi Sokolovi červenonohému, ktorý na Slovensku rapídne ubúda. V súčasnosti bolo na Slovensku evidovaných len 11 žijúcich jedincov. Žiaci sa v diskusii zaujímali, čo môžu robiť pre záchranu vtáctva na Slovensku. Na záver sa s prednášajúcim žiaci rozlúčili a poďakovali sa mu potleskom.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 1382 x
Veľkonočná krížová cesta 2016 (27)
Veľkonočná krížová cesta 2016

Dňa 23. marca 2016 sa žiaci všetkých ročníkov nášho gymnázia zúčastnili na pobožnosti Krížovej cesty v kostole sv. Ladislava. Krížová cesta sa konala pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

 

Number of images in category: 27
Category viewed: 1394 x
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2016 (22)
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2016

Dňa 21. marca 2016 sa v priestoroch našej školy konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 1270 x
Dekanátne kolo biblickej olympiády 2016 (59)
Dekanátne kolo biblickej olympiády 2016

Dňa 10. 3. 2016 sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Do súťaže boli zapojení žiaci z 15 ZŠ a 12 SŠ z dekanátu Nitra a Vráble. Študenti nášho gymnázia: Daniel Magula, Matúš Toráč, Sebastián Súkenník, Lukáš Fintor, Sofia Kondéová a Tomáš Sedlák obsadili v oboch kategóriách pekné 6. miesto. Všetkým  súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme.

 

Number of images in category: 59
Category viewed: 1432 x
SOČ 2016 (55)
SOČ 2016

Dňa 8. marca 2016 (utorok) sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ. Z 18 súťažných prác do krajského kola postúpilo 17 prác. Krajské kolo sa uskutoční 6. apríla 2016 v prtiestoroch Obchodnej akadémie a SPŠ Nitra. Súťažiacim držíme palce.

 

Number of images in category: 55
Category viewed: 1730 x
Obhajoby Ročníkových prác 2016 (49)
Obhajoby Ročníkových prác 2016

Dňa 3. marca 2016 sa uskutočnili obhajoby Ročníkových prác žiakov tretieho ročníka Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského.

 

Number of images in category: 49
Category viewed: 1509 x
Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko 2016 (34)
Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko 2016

Dňa 18. februára 2016 sa v priestoroch našej školy konalo krajské kolo súťaže žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

 

Number of images in category: 34
Category viewed: 1419 x
Študentský ples 2016 (125)
Študentský ples 2016

Dňa 5. februára 2016 sa uskutočnil 8. ročník študentského plesu, na ktorom sa zúčastnili žiaci predmaturitného a maturitného ročníka. Na tomto odkaze nájdete fotky zo študentského plesu: https://drive.google.com/open?id=0B03BPKCF3x7rWHN0WkxQNzBCNVk

 

Number of images in category: 125
Category viewed: 2110 x
Beseda s poslancami 2016 (18)
Beseda s poslancami 2016

Dňa 28. januára 2016 sme sa zúčastnili v rámci spoločensko-vedného seminára  besedy pod vedením pani profesorky Urbanovej  s politikmi, ktorá sa konala v priestoroch školy. Navštívili nás poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Marián Radošovský a Pavol Abrhan, ktorý je zároveň aj predseda poslaneckého klubu KDH. Podelili sa s nami o aktuálne informácie z politickej scény, prebiehajúcich štrajkoch sestier a učiteľov, migračnej politiky a ďalších problémoch, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky. Vysvetlili nám fungovanie parlamentnej demokracie a samotného parlamentu. Priateľsky nám odpovedali na naše otázky a celá beseda prebehla v príjemnej atmosfére.

 

Number of images in category: 18
Category viewed: 1338 x
Beseda o utečencoch 2016 (25)
Beseda o utečencoch 2016

Dňa 28. januára 2016 sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava konala beseda s fotografom Antonom Fričom. Témou besedy bolo prenasledovanie irackých kresťanov a problematika utečencov. Anton Frič je fotograf, ktorý dokumentoval život irackých kresťanov a ich prenasledovanie v Iraku Islamským štátom. Premietol dokument televízie Lux Slzy a nádej Iraku a porozprával študentom gymnázia o ich živote a problémoch. Po premietaní filmu žiaci diskutovali s pánom Fričom o filme a o jeho postoji k utečencom a ich pohľade na túto aktuálnu problematiku.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 1544 x
DOD 2015 (82)
DOD 2015

Dňa 8. decembra 2015 sme otvorili naše triedy pre záujemcov o štúdium na našej škole. Počas DOD si žiaci mohli prezrieť priestory školy v sprievode našich vyučujúcich, ktorí im poskytli informácie o škole a o štúdiu.

 

Number of images in category: 82
Category viewed: 2481 x
Vernisáž 2015 (84)
Vernisáž 2015

Dňa 7. decembra 2015 sa v našej škole už ako každý rok konala vernisáž Gelérie umenia. Umeleckými dielami okrem našich žiakov nás obohatil aj náš bývalý žiak Róbert Horák, dizajnérka Soňa Mrázová a fotograf Michal Nagy.

Program bol plný vistúpení našich šikovných žiakov ako: maturanky Petry Hasárovej IV. B, ktorá spievala opernú áriu, Deany Kóňovej, ktorá hrala a spievala na klavíri z III. A triedy, taktiež nám zahral Martin Rapavý z III. C, zatancovali nám Sofia Gyepesová z III. A a jej tanečný partner Tomáš Vaško z III. C. Program zakončil svojím vystúpením spevokol ZŠ Kalazanček.

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pripravovali vernisáž, účikovali v kultúrnom programe a umelcom, ktorí vystavovali svoje nádherné diela.

Simona Hitková, kurátorka

 

Number of images in category: 84
Category viewed: 2092 x
Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2015 (81)
Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2015

Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského usporiadalo už 22. ročník tradičného Mikulášskeho stolnotenisového turnaja. Turnaj sa konal dňa 3. decembra 2015 vo štvrtok od 13:00 hod. vo veľkej telocvični školy.

Súťažilo sa v týchto kategóriách:

 1. mladší žiaci a žiačky - príma - kvarta
 2. starší žiaci - kvinta - oktáva a I. - IV. ročník 
 3. rodič a dieťa

 

Number of images in category: 81
Category viewed: 1694 x
Mikuláš 2015 (212)
Mikuláš 2015

Tak ako každý rok 4. decembra 2015 navštívil našich žiakov sv. Mikuláš v sprievode anjelov a čerta.

 

Number of images in category: 212
Category viewed: 2995 x
Stužková IV. A 2015 (51)
Stužková IV. A 2015

Dňa 20. novembra 2015 žiaci maturitných tried IV.A, IV.B, IV.C, oktávy A z rúk svojich triednych profesorov RNDr. Moniky Gregušovej, Mgr. Jarmily Komorovej, Mgr. Vladimíra Kopca, Mgr. Denisy Olšanskej prevzali zelenú stužku, ktorá ich povedie k maturitnému stolu. Držíme im palce.

 

Number of images in category: 51
Category viewed: 2557 x
Stužková IV.B 2015 (71)
Stužková IV.B 2015

Dňa 20. novembra 2015 žiaci maturitných tried IV.A, IV.B, IV.C, oktávy A z rúk svojich triednych profesorov RNDr. Moniky Gregušovej, Mgr. Jarmily Komorovej, Mgr. Vladimíra Kopca, Mgr. Denisy Olšanskej prevzali zelenú stužku, ktorá ich povedie k maturitnému stolu. Držíme im palce.

 

Number of images in category: 71
Category viewed: 1881 x
Červené stužky 2015 (10)
Červené stužky 2015

Ochorenie AIDS je spôsobené vírusom HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti), ktorý napáda T-lymfocyty a tak oslabuje imunitný systém. AIDS- získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti je posledným štádiom HIV nákazy. Toto ochorenie je rozšírené najmä v Afrike, kde každoročne umrie veľa ľudí. Prenos HIV sa deje infikovanou krvou.

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 1539 x
Patrocínium 2015 (61)
Patrocínium 2015

Dňa 27. novembra 2015 sa uskutočnila oslava sviatku sv. Jozefa Kalazanského – Patrocínium. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Po sv. omši mali triedy individuálny program pod vedením triednych profesorov.

 

Number of images in category: 61
Category viewed: 1740 x
Huby 2015 (15)
Huby 2015

Pravidelná výstavka húb v priestoroch školy od nášho kolegu vášnivého hubára Mgr. Kósu Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 1534 x
Imatrikulácie 2015 (36)
Imatrikulácie 2015

Dňa 6. novembra 2015 sa uskutočnila Imatrikulačná slávnosť pre žiakov prvých ročníkov a kvinty, ktorá bola spojená s diskotékou. Pri tejto slávnosti sa zároveň uskutočnilo slávnostné vymenovanie novej predsedníčky Žiackej školskej rady. Poďakovali sme sa za prácu a námahu doterajšej predsedníčke Barbore Civáňovej zo IV. B a popriali sme vela elánu novovymenovanej predsedníčke Romane Szabóovej zo sexty A.

Po menovaní nasledoval program I. A, I. B a kvinty A. Program každej triedy bol veľmi kreatívny a pobavil všetkých prítomných. Po vystúpeniach boli žiaci pasovaní do študentského stavu. Úspešnú akciu sme zakončili diskotékou pre prítomných žiakov.

 

Number of images in category: 36
Category viewed: 2391 x
Terénne úpravy a výsadba zelene 2015 (16)
Terénne úpravy a výsadba zelene 2015

V projekte Voda v krajine sa v priebehu mesiacov október a november 2015 realizuje výsadba rastlín zelenej strechy,  výsadba stromov a montáž závlahového systému v areáli školy.

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 1577 x
15. Kalazanské športové hry 2015 (18)
15. Kalazanské športové hry 2015

Dňa 21. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Kalazanských športových hier. Na úvod sme sa všetci športovci piaristických škôl z Prievidze, Trenčína a našej školy zúčastnili spoločnej sv. omše v Piaristickom kostole. Pani riaditeľka potom slávnostne otvorila hry a vyzvala prítomných k hre v zmysle fair-play. Po krátkom občerstvení sa o 10 00 začali športové zápolenia, ktoré prebiehali súbežne, vo vynovenej :) veľkej telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Našu školu reprezentovalo spolu 44 športovcov a súťažilo sa v štyroch športoch: malom futbale žiakov ZŠ, malom futbale žiakov SŠ, MIXbasketbale SŠ a MIXvybíjanej ZŠ. Reprezentovali:

 

Futbal

Žiaci ZŠ:

Masár Matúš – Tercia, Berčík Jozef – Kvarta, Čurilla Jakub – Kvinta, Kozík Tomáš – Kvinta, Sedlár Martin – Kvinta, Varga Adam – Kvinta, Jando Jakub – Sekunda

 

Žiaci SŠ:

Tkáč Tomáš – IV.A, Štefek Miroslav – IV.B, Tvarek Andrej - IV.C, Massanyi Peter – Sexta, Šramaty Erik - III.C, Kmeťo Dominik – II.A, Kukučka Adrián – II.A, Hroššo Michal – II.C, Petrovič Dávid – IV.B

 

MIX Basketbal

Mikulášiková Rebeka – Sexta, Škoricová Petra – Sexta, Škublová Petra - II.B, Hajda Lukáš - III.C, Tomka Filip- III.C, Szárasz Adam – Oktáva, Baráth Patrik - III.B, Bihári Zoltán – Sexta, Javorský Peter – Kvinta

 

MIX Vybíjaná

Hrnčár Jakub – Kvarta, Magula Michal – Kvarta, Greksová Sára – Kvarta, Berčík Jozef – Kvarta, Halvoň Pavol – Kvarta, Zúbko Nikolaj - Prima, Lidik Matej - Prima, Šmitala Filip –Tercia, Magula Jozef – Príma, Kollárová Laura- Tercia, Lieskovská Adriana- Tercia, Kiss Tomáš- Kvarta, Košudová Karolína - Prima, Bodo Christine Victoria – Prima, Maruniaková Veronika - Prima, Bakytová Ema - Prima, Kollárová Laura -   Tercia, Lieskovská Adriana - Tercia, Brázdilová Terézia - Sekunda

 

Rekapitulácia výsledkov je v tomto prípade veľmi jednoduchá- zvíťazili sme vo všetkých uvedených športoch. Všetkým reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

Športové súťaže boli doplnené expozíciou panelov a prezentáciou projektu Voda v krajine.

Chceme tiež poďakovať všetkým pomocníčkam a pomocníkom, redaktorom,  rozhodcom a záchranárom za ich ochotu pomôcť. Bez ich pomoci by určite nebol priebeh hier 100%-ný.

Mgr. Svoradová Lacinová

 

Number of images in category: 18
Category viewed: 1885 x
Týždeň zdavej výživy 2015 (27)
Týždeň zdavej výživy 2015

V týždni od 12. - 16. októbra 2015, kabinet TSV a študentský senát na našej škole zorganizovali Týždeň zdravej výživy, ktorý bol zameraný na popularizáciu zdravých základných potravín, ich významu pre zdravý vývoj detí a mládeže, ako prevencie obezity a ochorení príjmu potravy. Každý deň, sme mohli nájsť užitočné informácie týkajúce sa nielen výživy, ale aj zdravého životného štýlu na nástenkách a paneloch nainštalovaných v priestoroch školy.

V utorok sme si pripravili chutnú mliečnu desiatu, pretože nás čakal Mliečny deň. Každý, kto si priniesol mliečnu desiatu, alebo zakúpil mliečnu desiatu v bufete alebo automate na Brejky, dostal od „mliečnej hliadky“ neskušáka, ktorého mohol v tento deň využiť. V mliečnom bare na I. poschodí sme vypili spolu 20l mlieka, zjedli 1 kg rôznych syrov aj s hroznom, olivami a orechmi. Za dodanie syrov ďakujeme školskému bufetu, v ktorom si môžete objednať a kúpiť zeleninové alebo ovocné šaláty. Maličkí zo základnej školy si pochutnali na ovocných a vanilkových jogurtíkoch. Niektorí sa prišli posilniť mliečkom aj 3-4-krát.

V stredu mal premiéru Deň chleba, z príležitosti Svetového dňa chleba. Ráno na svätej omši v školskej kaplnke páter Matúš posvätil chleby. Cez druhú aj tretiu prestávku dievčatá ponúkali chutnú jednoduchú desiatu- chlebík s maslom. Na výber boli viaczrnné a celozrnné chleby a špaldové pečivo.

Vo štvrtok bol Jabĺčkový deň a desiatu sme si obohatili o jabĺčka, ktoré nám rozdávali jabĺčkové dievčatá. Tento rok sme, vďaka pani vedúcej školskej jedálne, rozšírili „ponuku“ o mrkvu- skonzumovali sme 20 kg jabĺčok a 3 kg mrkvy.

Budeme veľmi radi, keď mliečne výrobky, ovocie a zelenina a zdravé pečivo budú tým, čo bude tvoriť prevažnú časť vašej desiaty :)

Mgr. Svoradová Lacinová

 

Number of images in category: 27
Category viewed: 1958 x
Würselen 2015 (70)
Würselen 2015

V termíne od 18. do 27. septembra sa 19 žiakov (výber z rôznych tried osem- aj štvorročného gymnázia) spolu s dvoma vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnilo výmenného pobytu v partnerskej škole HGG (gymnázium Ducha Svätého) v nemeckom mestečku Würselen. Cesta dlhá vyše 1100 km nebola až tak náročná, hoci trvala skoro 15 hodín. Aj keď si niektorí žiaci mysleli, že cestou budeme míňať davy utečencov zo Sýrie, nestalo sa tak. Dokonca u niektorých nastalo mierne rozčarovanie, že sme nevideli ani jedného utečenca.

Nedeľné ráno bolo trochu rozpačité – žiaci sa báli, do akej rodiny sa dostanú, aké bude privítanie, ako si budú rozumieť so svojim novým priateľom a jeho rodinou. Avšak prvotné obavy a rozpaky sa vždy rozplynú pomerne rýchlo a nastupuje eufória z nového a prežitého. Napr. pre mnohých našich žiakov je neobvyklé cestovať ráno do školy školským autobusom. Pondelková účasť na vyučovaní dopadla vcelku dobre – nikto nebol skúšaný, ani nemusel písať písomku. Najviac asi našich žiakov zaujal fakt, že sa tam žiaci neprezúvajú a v čase prestávok behajú, alebo posedávajú na dvore – aj pri dosť nízkych teplotách a sychravom počasí, alebo že vyučovanie prebieha v dvojhodinovkách. Týždenný program bol vyplnený nielen spoločným ranným dvojhodinovým vyučovaním na tému Európa, ale aj exkurziami do Aachenu – sídla Karola Veľkého; do holandského Maastrichtu – tu bola v roku 1992 podpísaná zmluva EU o nových formách spolupráce pre vlády členských štátov - napríklad v oblasti obrany a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí ; do Kolína nad Rýnom – 4-miliónového mesta, ktorého symbolom je gotický dóm. Zaujímavá bola istotne aj prehliadka múzea baníctva, pretože celá táto oblasť je známa ťažbou uhlia. Avšak asi tradične najkrajšie zážitky zažívajú všetci mladí vo Phantasialande – zábavnom parku plnom rôznych atrakcií a estrádnych vystúpení. Posledný deň pobytu sme strávili na tzv. Schulfeste – niečo ako náš Deň otvorených dverí. Tu sa v celom areály školy prezentujú všetky triedy nejakými činnosťami (skupinka predávajúca vtipy alebo tombolu, maľovanie na tvár, lezenie na stenu či na vežu z pivových debien, predaj vlastnoručne vyrobených sviečok či uvarených lekvárov, výroba palaciniek a a pod.). Po prvý krát sme tu mali zriadený stánok aj my. Takže bývalí absolventi školy, terajší žiaci aj rodičia, či záujemcovia o štúdium na HGG sa mohli dozvedieť prostredníctvom fotografií, ale aj rozhovoru s našimi žiakmi o našom meste, našej krajine, skoro 20-ročnej spolupráci a projekte Voda v krajine, na ktorom participovali aj žiaci z HGG.

Týždeň prebehol všetkým veľmi rýchlo, rozlúčky sa neobišla bez slzičiek, ale všetci sme sa vrátili domov plný dojmov, zážitkov i presvedčenia, že týmto týždňom sa ešte nič nekončí.

 

Number of images in category: 70
Category viewed: 2455 x
Súťaž „Prelož a zaspievaj“ a Európsky deň jazykov 2015 (35)
Súťaž „Prelož a zaspievaj“ a Európsky deň jazykov 2015

Od roku 2001 je 26. september vyhlásený za Európsky deň jazykov, ktorý každoročne vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu a poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Za Slovensko sa koná v Košiciach a v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa aj naše triedy IV.A a II. B so svojími profesorkami zúčastnili programu na podporu Európskeho dňa jazykov v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Rôzne jazyky a jazykové inštitúty mali svoje zastápenie na pódiu, ale aj v podobe stánkov, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a študenti sa mohli zapojiť do súťaží a vyhrať rôzne ceny. Tiež si mohli pomerať sily s inými študentami a absolvovať jazykový kvíz na pódiu. No pre nás najdôležitejšou súčasťou bola súťaž „Prelož a zaspievaj“ , do ktorej sa zapojili pod vedením p. profesorky Hany Šuchovej za nemecký jazyk aj študenti IV.A triedy: Rebeka Kúrová, Scarlett Lauková, Patrícia Godárová, Katarína Ščasná, Zdenka Holčíková a žiačka Deana Kóňová z III.A triedy. O hudobnú prípravu sa postaral p. profesor Vladimír Kopec. Súťaž trvala od apríla a naša pieseň „Die Kirschen“ (čerešne) postúpila do najužšieho finále, kde bojovala o prvenstvo s ďalšími anglickými piesňami a aj jednou francúzkou. Za výraznej podpory publika a po naozaj uznanlivých slovách odbornej komisie obsadili naše žiačky nádherné 2. miesto a získali krásne ceny! Zo srdca blahoželáme a ďakujeme!

 

Number of images in category: 35
Category viewed: 1909 x
Hrušov 2015 (14)
Hrušov 2015

Deň 15. 9. 2015 sa niektorí pedagógovia našej školy a ich rodinný príslušníci rozhodli stráviť turistikovaním. Cieľ bol hrad Hrušov, cez trasu: Topolčianky - Hrušov. Bolo krásne, pozrite sa sami.

 

Number of images in category: 14
Category viewed: 1537 x
Drozdovo 2015 (30)
Drozdovo 2015

Duchovné cvičenia pedagógov sa konali 23. - 25. 8. 2015 v Drozdove.

 

Number of images in category: 30
Category viewed: 1757 x
Konferencia o manažmente vôd 2015 (56)
Konferencia o manažmente vôd 2015

Deň 5. jún 2015 – Medzinárodný deň životného prostredia na chvíľu spojil 200 žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského z Nitry, 20 žiakov z Gymnázia, Párovská 1, Nitra s uznávanými odborníkmi v oblasti vedy. Všetci prítomní sa zúčastnili konferencie, v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Nitre, s témou „Konferencia o manažmente vôd.“ Viac si prečítajte v tomto článku.

 

Number of images in category: 56
Category viewed: 2178 x
Poznávací zájazd Paríž 2015 (20)
Poznávací zájazd Paríž 2015

Túžbou tých, ktorí sa učia cudzie jazyky, je navštíviť krajinu, kde sa daným jazykom hovorí. Cestovať po Európe nie je problém, preto školy organizujú poznávacie zájazdy do krajín Európskej únie, aby si žiaci overili svoje jazykové zručnosti v praxi.
29. mája - 2. júna 2015 38 žiakov našej školy navštívilo hlavné mesto Francúzska - Paríž. Hoci ich čakala náročná cesta, veľmi sa tešili na stretnutie s týmto veľkomestom.
Prvý deň nás privítal Paríž celkom príjemným počasím, slnko sa na nás usmievalo a prebudilo v nás dobrú náladu a chuť poznávať toto veľké mesto plné turistov. Prezreli sme si známe pamiatky v centre, udivene sme obdivovali Notre Dame, Sainte – Chapelle, Sorbonnu, Panthéon, potom sme boli zvedaví na ospevovanú Monu Lisu, ktorá sa ukrýva v Louvri, dozvedeli sme sa čosi o výrobe parfumov a unavení sme sa tešili na turistický hotel na predmestí Paríža neďaleko lestiska Charles de Gaulle – Roissy. Ďalší deň nás čakal Versailles a jeho záhrady. Od prehliadky záhrad nás neodradil ani drobný dážď. Po architektúre dávnych storočí sme zmenili žáner a išli sme navštíviť modernú štvrť Défense. Okrem mrakodrapov nás prilákalo veľké obchodné centrum, kde sme mohli kúpiť pre svojich priateľov a blízkych darčeky. Posledný deň pobytu sme sa tešili na Eifelovu vežu a plavbu loďou. Na záver sme sa s Parížom rozlúčili prechádzkou po Champs – Elysées. Tri dni ubehli rýchlo, náš pobyt sa skončil, ale spomienky na krásne mesto a ľúbozvučnú francúzštinu nám zostanú navždy.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 2153 x
Študijný pobyt v Nórsku 2015 (78)
Študijný pobyt v Nórsku 2015

V dňoch 27. mája 2015 – 30. mája 2015 sa uskutočnol študijný pobyt v Nórsku – v Osle. Pobyt bol financovaný Úradom vlády SR finančnými prostriedkami v rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha komponentu ACC03 Modré školy. Študijného pobytu sa za našu školu zúčastnili dvaja žiaci zapojení do projektu Veronika Klobušická z kvinty A, Daniel Magula z kvinty A, pedagogický sprievod RNDr. Monika Gregušová. V rámci návštevy Nórskeho riaditeľstva pre vodné a energetické zdroje (NVE) predstavili naši žiaci projekt Voda v krajine s použitím powerpointovej prezentácie.

 

Number of images in category: 78
Category viewed: 2133 x
Slávnostná premiéra muzikálu Comenius in love v rámci partnerstva Comenius pod názvom "Go Europe" (61)
Slávnostná premiéra muzikálu Comenius in love v rámci partnerstva Comenius pod názvom

V dňoch 30. apríla až 5. mája 2015 sme sa zúčastnili slávnostného ukončenia multilaterálneho partnerstva Comenius pod názvom Go Europe spojeného s premiérou muzikálu Comenius in love. Na muzikáli spolupracovalo 7 partnerských krajín - Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

Európsky týždeň otvorili dňa 1. mája spoločné tvorivé dielne a workshopy žiakov pod vedením vyučujúcich. Každá krajina si pripravila rôzne umelecké a pohybové aktivity spojené aj s tradičnými zvykmi a kultúrnami tradíciami.

Ďalšie informácie o priebehu akcie si prečítajte tu.

 

Number of images in category: 61
Category viewed: 1816 x
Exkurzia do Národnej rady SR 2015 (8)
Exkurzia do Národnej rady SR 2015

Dňa 11. mája 2015 sa triedy III. A, III. B, III. C a septima zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Po príchode do Bratislavy sme navštívili Bratislavský hrad. Na exkurzii sme mali zabezpečený odborný výklad pracovníkom NR SR.

Na úvod sme boli oboznámení so štátnymi dokumentmi, videli sme napr. pečate, kópiu originálu Ústavy SR, štátny znak, zástavu prvého slovenského parlamentu z roku 1848. Na prvom poschodí budovy NR SR sme mohli vidieť originály obrazov maliara Albína Brunovského maľovaný na drevo. Taktiež sme navštívili aj rokovaciu sálu NR SR, miesta pre novinárov, kde sme sa dozvedeli informácie o výboroch NR SR a ich činnosti, o počte a rozdelení poslancov, zasadacom poriadku NR SR, tvorbe televíznych záznamov, rokovacom poriadku, tvorbe živého vysielania na internetovej stránke NR SR. Počas exkurzie sme mohli klásť otázky, na ktoré sme dostávali odpovede. V budove sme sa s poslancami nestretli, pretože v pondelok poslanci nerokujú, čo nás celkom sklamalo.

Po tejto exkurzii sme sa vybrali na menšiu túru na Slavín. Deň sme ukončili nákupmi v nákupno – zábavnom centre Avion.

 

Number of images in category: 8
Category viewed: 1820 x
Okresné kolo orientačného behu 2015 (48)
Okresné kolo orientačného behu 2015

Dňa 22. apríla 2015 sa v nitrianskom parku na Sihoti konali majstrovstvá okresu Nitra v orientačnom behu. Ako je už tradičné, študenti našej školy boli úspešní a získali niekoľko medailových umiestnení.

Do krajského kola postúpilo 5 družstiev a 8 jednotlivcov. Gratulujeme!

 

Number of images in category: 48
Category viewed: 2152 x
Žiacka vedecká konferencia – ŽIVEKO 2015 (22)
Žiacka vedecká konferencia – ŽIVEKO 2015

Deň Zeme oslavujeme každoročne 22. apríla. Je to ekologicky zameraný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Tento rok sa pri príležitosti Dňa Zeme na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO.
  Bola výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci mali jedinečnú možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok na tému Voda v krajine, ktorý odprezentovali na konferencii. Aj naši žiaci, konkrétne žiaci  prímy A Patrik Siegl, druhého ročníka základnej školy Ema Tinesová a Ondrej Spišák, kvinty A. Veronika Klobušická, Romana Szabóová mali možnosť prezentovať svoje práce v rámci projektu „Voda v krajine“, do ktorého je naša škola zapojená, v spolupráci s nórskymi fondami.

   Darilo sa im veľmi dobre, z konferencie si odniesli certifikáty, ale hlavne nové zaujímavé skúsenosti.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 2016 x
Prednáška Dr. Kollár (25)
Prednáška Dr. Kollár

Žiaci IV. A,B,C a septima A sa zúčastnili prednášky, ktorú viedol RNDr. J. Kollár.

Jozef Kollár sa narodil 18. januára 1934 v Bošáci. Je absolventom Piaristického gymnázia. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1958). Od roku 1962 pôsobil v Dusle Šaľa. Založil a viedol oddelenie organickej syntézy. Výsledkom jeho takmer 30-ročnej vedeckovýskumnej činnosti sú konkrétne výrobky a výrobné technológie ocenené 27 česko-slovenskými patentmi a autorskými osvedčeniami. V roku 1994 bol J. Kollár vymenovaný za riaditeľa štátneho podniku Duslo. Bol zvolený za prezidenta Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, vykonával funkciu prvého viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ako aj podpredsedu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR. Jeho spolupráca s Agronomickou fakultou SPU sa datuje od roku 1964. Podieľa sa na tradícii spoločných medzinárodných seminárov k problematike používania priemyselných hnojív a pesticídov. Je spoluzakladateľom časopisu Agrochémia, ktorý SPU vydáva v spolupráci s Duslom, a.s. Agronomická fakulta pozýva RNDr. J. Kollára na výberové prednášky o riadení podnikov v súčasných ekonomických podmienkach a na prezentáciu výrobkov Dusla Šaľa.

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 16. mája 2002bola RNDr. Jozefovi Kollárovi za jeho dlhoročnú spoluprácu a podiel na rozvoji vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti Agronomickej fakulty SPU v Nitre udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 2070 x
Veľkonočná krížová cesta 2015 (14)
Veľkonočná krížová cesta 2015

Dňa 1. apríla 2015 sa žiaci všetkých ročníkov nášho gymnázia zúčastnili na pobožnosti Krížovej cesty v kostole sv. Ladislava. Krížová cesta sa konala pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

 

Number of images in category: 14
Category viewed: 2098 x
Zatmenie Slnka 2015 (96)
Zatmenie Slnka 2015

Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadla na piatok 20. marca 2015, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpilo nad nebeský rovník a začala kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách bolo zatmenie Slnka, ktoré na Slovensku bolo viditeľné ako čiastočné.Predtým sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie pred štyrmi rokmi 4. januára 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka.

 

Number of images in category: 96
Category viewed: 2779 x
Krížová cesta 2015 (45)
Krížová cesta 2015

Dňa 19. marca 2015 sa  na Kalvárii uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty, ktorú zabezpečovalo naše gymnázium. Všetkým, ktorí s nami prežili chvíle ticha a modlitby ďakujeme.

 

Number of images in category: 45
Category viewed: 2243 x
Ročníkové práce 2015 (24)
Ročníkové práce 2015

Dňa 10. marca 2015 prebehli obhajoby ročníkových prác.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 1832 x
Nácvik 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius (41)
Nácvik 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius

V dňoch 22. až 27. februára 2015 sme sa zúčastnili nácviku 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius v poľskom Strawczyne. Na muzikáli spolupracuje 7 partnerských krajín - Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

 

Vyučujúci a žiaci intenzívne nacvičovali obe dejstvá  - herecké stvárnenie, nácvik piesní a tanečné choreografie. Našu školu v muzikáli reprezentujú žiačky kvinty A - Michaela Lauková, Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Caroline Bodó, Adela Dukátová, žiak III.A Tomáš Tkáč,ktorý stvárňuje jednu z hlavných postáv a žiačky II.A - Petra Vrabcová, Michaela Valentínyiová, Deana Kóňová a Sofia Gyepešová. Z vyučujúcich na muzikáli spolupracujú - Mgr. Tatiana Hudecová, Mgr. Marcela Jahnová, PaedDr. Zuzana Turčeková, Mgr. Vladimír Kopec, PaedDr. Milan Trnka a Mgr. Zuzana Poliaková.

 

Zároveň sa kompletne pripravil program na záverečný európsky týždeň, ktorý sa uskutoční v nemeckom Koethene v dňoch 30. apríl až 5. máj 2015, v rámci ktorého bude slávnostná premiéra medzinárodného muzikálu Comenius in love.

 

Number of images in category: 41
Category viewed: 1986 x
Školské kolo 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) (28)
Školské kolo 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Dňa 11. marca 2015 na škole prebehlo školské kolo 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Mali sme si možnosť vypočuť obhajoby veľmi pekných prác na zaujímavé témy z viacerých odborov:

 • 01 Problematika voľného času - 3 práce,
 • 04 Biológia - 3 práce,
 • 02 Matematika, fyzika - 1 práca,
 • 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) - 1 práca,
 • 06 Zdravotníctvo a farmakológia - 1 práca,
 • 05 Životné prostredie, geografia, geológia - 2 práce,
 • 03 Chémia, potravinárstvo - 2 práce,
 • 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba - 2 práce,
 • 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - 1 práca,
 • 17 Pedagogika, psychológia, sociológia - 1 práca.

Celkovo v školskom kole súťažilo 17 žiakov. Z tohto počtu 15 prác postúpilo do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2015 v Nitre v priestoroch SPŠ strojnícka a elektrotechnická ulica Fraňa Kráľa 20, v priestoroch Obchodnej akadémie, Nitra.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v školskom kole a žiakom, ktorých práce postúpili do krajského kola držíme palce.

 

Number of images in category: 28
Category viewed: 2013 x
7. študentský ples (94)
7. študentský ples

Dňa 6. februára 2015 sa uskutočnil na našej škole 7 .ročník Študentského plesu, pod záštitou študentského senátu. Na plese vystupovali ako predtancovanie študenti predmaturitného ročníka, ukážky latinsko-amerických tancov predviedli Sofia a Tomáš z Akadémie tanca a parkúr „Muchovci“. Kráľom a kráľovnou plesu sa stali Emanuel a Viktória. Ďakujeme aj fotografom Tiborovi a Timei aj všetkým ktorí prispeli k realizácií plesu.

 

Nezmenšené fotografie stiahnete tu.

 

Number of images in category: 94
Category viewed: 3190 x
Videokonferencia s Würselenom (22)
Videokonferencia s Würselenom

Dňa 28. januára 2015 sa uskutočnila videokonferencia s partnerskou školou z Würselenu. Cez Skype sa virtuálne spojilo 12 žiakov a traja pedagógovia z partnerskej školy s našimi vybranými 4 žiakmi z pracovného tímu (Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Lucia Ivančíková, Romana Szabóová) a tromi pedagógmi projektového tímu (PaedDr. Zuzana Turčeková, RNDr. Monika Gregušová, Mgr. Marcela Jahnová).

Žiaci si vymenili informácie v anglickom jazyku o témach, na ktorých pracovali tri mesiace. Témy, o ktorých sa žiaci rozprávali boli:

    1. Zrážky v krajine. Mení sa počet zrážok v krajine za obdobie posledných 5 rokov? Ako využiť zrážkovú vodu v krajine? Nájdite informáciu zo SHMÚ a navrhnite riešenia využitia zrážkovej vody.
    2. Spotreba vody v škole. Zistite spotrebu vody v škole za obdobie posledných troch rokov. Navrhnite spôsoby šetrenia vodou.
    3. Zásobovanie vody v meste. Odkiaľ je dodávaná voda? Kde končí odpadová voda zo školy? Kde sa čistí odpadová voda z Nitry?

Najprv náš žiak povedal zistené informácie o téme, následne o rovnakej téme povedal žiak z partnerskej školy. Následne žiaci medzi sebou diskutovali, kládli si priebežne otázky na základe vypočutých informácií.

Všetky zistené informácie o zadaných témach, o ktorých žiaci diskutovali, budú publikované v slovenskom aj v anglickom jazyku v brožúre, ktorá bude vydaná v rámci projektu Voda v krajine

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 2138 x
Radšej tvor ako netvor (38)
Radšej tvor ako netvor

9. decembra 2014 pripravili kurátorky Ema Soukupová a Kristína Štefanková zo septimy A vernisáž s názvom Radšej tvor ako netvor v Galérii výtvarného umenia na našej škole. Prítomní mohli vidieť tvorbu výtvarníka Mgr. Juraja Plutu a študentov nášho gymnázia. Novinkou boli dizajnové interiérové práce. Kultúrny program otvorila divadelným predstavením Natália Částová z III. C a hrou na klavír prispela Deana Kóňová z II. A.

 

Number of images in category: 38
Category viewed: 2205 x
DOD2014 (16)
DOD2014

Dňa 9. decembra 2014 sa konal Deň otvorených dverí. Do školy prišli záujemcovia o štúdium na našom gymnáziu. Učitelia budúcim žiakom ukázali priestory školy, navštívili učebne, pozreli si prebiehajúce vyučovanie a vernisáž výtvarných diel. Na záver záujemcom o štúdiu podali informácie o prijímacom konaní, o podmienkach a jeho priebehu.

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 2478 x
Mikuláš 2014 (121)
Mikuláš 2014

Dňa 5. decembra 2014 navštívil našu školu sv. Mikuláš s anjelmi a čertom.

 

Number of images in category: 121
Category viewed: 3493 x
Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2014 (17)
Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2014

4. decembra 2014 sa vo velkej telocvični našej školy uskutočnil 21. ročník  Mikulášskeho stolnotenisového turnaja.

 

Number of images in category: 17
Category viewed: 2103 x
Patrocínium 2014 (39)
Patrocínium 2014

Dňa 27. novembra 2014 sa uskutočnila oslava sviatku sv. Jozefa Kalazanského – Patrocínium. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Po sv. omši mali triedy individuálny program pod vedením triednych profesorov.

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 2177 x
Vstupná konferencia projektu Voda v krajine 2014 (62)
Vstupná konferencia projektu Voda v krajine 2014

Dňa 13. novembra 2014 sa uskutočnila vstupná konferencia v rámci projektu „Voda v krajine“. Na projekte sa zúčastnili žiaci z partnerskej školy Heilig – Geist – Gymnasium, Würselen, Germany v sprievode svojich pedagógov, naši žiaci a pozvaní žiaci z Gymnázia svätého Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra.

 

Cieľom vstupnej konferencie bolo predstaviť všetkým zúčastneným projekt Voda v krajine. V úvode všetkých zúčastnených privítala v nemeckom jazyku Mgr. Zuzana Turčeková – koordinátor projektu. Následne projekt formou powerpointovej prezentácie predstavili žiačky projektového tímu Romana Szabóová v slovenčine a Veronika Klobušická v anglickom jazyku. Nasledovala práca vo workshopoch, ktorých hlavným cieľom bola voda a jej využitie.

 

Prvá skupinka presádzala izbové kvety, tým priblížila jeden z cieľov projektu vysadiť zeleň v okolí školy a zavlažovať ju dažďovou vodou. Druhá skupina ochutnávala rôzne príchute vody (slanú, sladkú, kyslú, minerálnu, vodovodnú), najlepšia bola voda z vodovodu. Týmto pokusom sme upozornili na dôležitosť dodržania pitného režimu u človeka. V tretej skupine žiaci merali pH destilovanej vody, dažďovej vody, roztoku kyseliny citrónovej. Na meranie pH použili univerzálny indikátorový papierik a výluh z červenej kapusty. Namerané hodnoty pH dokázali, že pH destilovanej vody je približne 7, dažďovej vody 5, roztoku kyseliny citrónovej 3. Cieľom pokusu bolo upozorniť na nebezpečenstvo kyslých dažďov a ich dôsledky. Štvrtá pracovná skupinka sa zahrala na maliarov, téma bola samozrejme voda. V piatej skupine žiaci pripravili na hodinách nemeckého jazyka pracovné listy o vode, do ktorých žiaci dopĺňali. V poslednej skupine žiaci pomocou spojených nádob z PET fliaš sledovali ako tlak vzduchu vytlačí kvapalinu v druhej fľaši.

 

Na záver koordinátori skupín zhodnotili závery v slovenskom, aj v anglickom jazyku.

Naše stretnutie navštívila aj pozvaná redaktorka RTVS, ktorá pre Slovenský rozhlas natočila reportáž s pedagógmi a žiakmi zapojených do projektu.

Bodka za pekným popoludním patrila filmu v anglickom jazyku o oceánoch. Všetci sme sa rozlúčili s prianím peknej spolupráce na projekte.

 

Number of images in category: 62
Category viewed: 2703 x
Stužková 4.AB 2014 (77)
Stužková 4.AB 2014

Stužková slávnosť 4. AB v PKO Nitra

 

Number of images in category: 77
Category viewed: 2445 x
27. október - Medzinárodný deň školských knižníc (12)
 27. október - Medzinárodný deň školských knižníc

Pri príležitosti desiateho výročia Medzinárodného dňa školských knižníc sa aj naša školská knižnica pod vedením p. prof. Mgr. A. Čihákovej zapojila do projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice".  Starší žiaci II. C  pripravili podujatie pre mladších spolužiakov zo ZŠ a prímu a sekundu v malej telocvični. Žiaci pod vedením frátra M. Palaja spoločne čítali zo Svätého písma Evanjelium podľa Lukáša 15:11-32 Podobenstvo o márnotratnom synovi. Po prečítaní im žiaci zahrali niekoľko scénok z prečítaného Evanjelia v súčasnom modernom poňatí. Podujatie sa žiakom páčilo čo potvrdilii svojím potleskom na konci podujatia.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 2094 x
Imatrikulácie 2014 (78)
Imatrikulácie 2014

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov kvinty a prvých ročníkov.

 

Number of images in category: 78
Category viewed: 2423 x
Týždeň zdravej výživy 2014 (23)
Týždeň zdravej výživy 2014

 

V  týždni od 13.-17.10.2014 sa na našej škole uskutočnil týždeň zdravej výživy.

Každý deň, sme mohli nájsť užitočné informácie týkajúce sa nielen výživy, ale aj zdravého životného štýlu na nástenkách nainštalovaných v priestoroch školy.

V pondelok nám p. prof. Svoradová cez školský rozhlas povedala niečo o potrebe cukrov vo výžive a ako potláčať chuť na sladké. Ak ste poriadne nepočúvali, môžete si prečítať krátky článok k tejto téme na školskej stránke.

V stredu sme si pripravili chutnú mliečnu desiatu a dress code (oblečenie dňa) bola biela, pretože nás čakal Mliečny deň. Každý, kto si priniesol mliečnu desiatu, dostal od „mliečnej hliadky“ neskušáka, ktorého mohol tento deň využiť. V mliečnom bare na I. poschodí sme vypili spolu 18l mlieka, zjedli 2 kg rôznych syrov aj s hroznom a maličkí z I. a II. ZŠ ovocné a vanilkové jogurtíky.

Vo štvrtok bol Jabĺčkový deň a desiatu sme si obohatili o jabĺčka, ktoré nám rozdávali jabĺčkové dievčatá. Asi sme boli tento rok hladnejší- skonzumovali sme 25 kg jabĺčok.

Budeme veľmi radi, keď mliečne výrobky, ovocie a zelenina a zdravé pečivo budú tým, čo bude tvoriť prevažnú časť vašej desiaty :)

Mgr. Svoradová Lacinová

 

Number of images in category: 23
Category viewed: 2373 x
3. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius "Go Europe" (34)
3. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius


V dňoch 22. až 26. septembra 2014 sa v lotyšskom meste Ádaži na Ádazu vidusskola konalo 3. pracovné stretnutie multilaterálneho partnerstva Comenius "Go Europe" spojené s prvými nácvikmi na spoločný muzikál "Comenius in love".

 

Stretnutia sa zúčastnilo 24 vyučujúcich a 19 žiakov zo všetkých partnerských krajín - Nemecka, Poľska, Slovenska, Talianska, Turecka a Lotyšska /s výnimkou Portugalska/. Našu školu reprezentovali Mgr. Hudecová, Mgr. Jahnová, pán zástupca Mgr. Kopec, PaedDr.Trnka a za žiakov to boli Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Michaela Lauková z kvinta A a Tomáš Tkáč z III. A, ktorý stvárňuje jednu z hlavných úloh.

Čakalo nás veľmi milé privítanie pani riaditeľkou Ádazu vidusskola Dace Dumpe spoločne s lotyšskými vyučujúcimi a žiakmi. Po prehliadke školy bol pre nás pripravený bohatý program, ktorý pozostával z viacerých dramatických scénok, hudobných a tanečných vystúpení lotyšských žiakov. Každá partnerská krajina tiež mala možnosť predstaviť ostatným svoje mesto a školu. 

Po spoločnom prvotnom čítaní a nácviku scenára nasledovali počas troch dní intenzívne nácviky 1. dejstva muzikálu, ktoré má 17 scén. Žiaci nacvičovali svoje úlohy v anglickom jazyku, pohyb po javisku, herecké zručnosti, choreografie k jednotlivým tancom a piesne k jednotlivým scénam pod vedením vyučujúcich z jednotlivých krajín. Zároveň sa skompletizovali kostýmy, kulisy a scénografia pre 1. dejstvo, dohodlo sa organizačné zabezpečenie záverečného stretnutia v nemeckom Köthene (apríl/máj 2015), kde sa uskutoční premiéra muzikálu. Okrem toho vyučujúci intenzívne pracovali na koncepcii 2.dejstva muzikálu.

Napriek tomu, že nácviky boli zaiste vyčerpávajúce, prežili sme spolu niekoľko nádherných dní a vytvorili si spoločné priateľstvá. Po náročnej práci bol aj priestor na oddych a relaxáciu. Mali sme možnosť byť na nádhernom koncerte orchestra umeleckej školy, prejsť sa po pláži Baltického mora a pozrieť si skvostné pamiatky a zažiť atmosféru hlavného mesta Lotyšska Rigy.

 

Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie a nácviky, ktoré sa uskutočnia vo februári 2015 v poľskom meste Strawczyn.

 

Number of images in category: 34
Category viewed: 2063 x
Návšteva partnerskej školy Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z Poľska 2014 (29)
Návšteva partnerskej školy Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z Poľska 2014

 

Návšteva partnerskej školy Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z Poľska sa uskutočnila v dňoch 10. až 14. septembra 2014 v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius „Go Europe". Na výmenný pobyt pricestovalo 10 žiakov vo veku 11 - 12 rokov, ktorých sprevádzali dve vyučujúce. Poľskí žiaci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov z príma A, sekunda A a tercia A. Vo štvrtok 11. septembra 2014 sa poľskí žiaci zúčastnili 3 vyučovacích hodín spoločne s našimi žiakmi v triedach príma A, sekunda A a tercia A. Vyučujúce prijalo vedenie školy spoločne s pátrom Paluchom. Nasledovala prehliadka školy a kostola sv. Ladislava. Spoločne sme podnikli aj dobrodružný výstup do veže kostela a pozreli sme si aj skvostné zvony.

Naši hostia mali možnosť spoznať Nitru absolvovaním jazdy Nitrianskym expresom so zástavkou na Nitrianskom hrade. Popoludní si naši a poľskí žiaci zmerali sily v športových súťažiach - v stolnom tenise a vo futbale.

V piatok 12. septembra 2014 sme našich poľských hostí pozvali na výlet do Bratislavy, kde navštívili Bratislavský hrad, Staré mesto, ale aj vedecké centrum a zažili aj plavbu po Dunaji.

V sobotu 13. septembra 2014 poľskí žiaci strávilii v rodinách našich žiakov s bohatým programom. Vyučujúce sme pozvali na výstup na Kalváriu.

V nedeľu 14. septembra 2014 sme sa s našimi hosťami rozlúčili a popriali im šťastnú cestu domov. Odchádzali plní zážitkov a obohatení novovytvorenými priateľstvami.

V rámci multilaterálneho partnerstva naši žiaci vycestujú na výmenný pobyt do Strawczynu a budú ubytovaní vo poľských rodinách v júni 2015.

 

Number of images in category: 29
Category viewed: 1985 x
Začiatok školského roka 2014/2015 (26)
Začiatok školského roka 2014/2015

Dňa 2. septembra 2014 sme otvorili nový školský rok 2014/2015. O 8.30 hod sa konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval páter Michal Paluch SchP. Po skončení sv. omši sme v priestoroch školy privítali prváčikov našej  základnej školy a taktiež prímanov a prvákov štvorročného štúdia. Všetkým žiakom a študentom našej školy prajeme úspešný a na vedomosti bohatý nový školský rok.

 

Number of images in category: 26
Category viewed: 2828 x
Duchovné cvičenia 2014 (34)
Duchovné cvičenia 2014

V dňoch 24.-26.8.2014 sa konali v Drozdove duchovné cvičenia pedagógov pod vedením špirituála školy p. Michala Palucha SchP.

 

Number of images in category: 34
Category viewed: 2318 x
Stretnutie redakčnej rady Kalazancia 2014 (80)
Stretnutie redakčnej rady Kalazancia 2014

Redaktori, grafici a prívrženci časopisu Kalazancio sa 24. - 25. Júna 2014 sa zúčastnili výletu v Čaradiciach. Po oficiálnom zhodnotení daného školského roka, nasledovali práce v skupinkách, no nechýbali ani športové aktivity. Ďakujeme všetkým redaktorom a grafikom za tohtoročnú prácu v časopise a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.

 

Number of images in category: 80
Category viewed: 2517 x
Ukončenie šk. roka 2013/2014 (42)
Ukončenie šk. roka 2013/2014

Dňa 27. júna 2014 sa konala slávnostná sv. omša na ukončenie šk. roka 2013/2014. Na záver sv. omše nasledovala pobožnosť k Najsvätejšiemu  Srdcu Ježišovmu a po nej slávnostné Te Deum.

 

Number of images in category: 42
Category viewed: 2841 x
Kalazanské fórum 2014 (71)
Kalazanské fórum 2014

Vyučujúci piaristických škôl na Slovensku, pátri aj frátri piaristi sa 20. júna 2014 stretli na Kalazanskom fóre v Nitre. Po slávnostnej sv. omši, nasledovala prehliadka reštaurovaného priečelia chrámu sv. Ladislava. Neskôr sa všetci zúčastnení zišli na nitrianskom hrade, kde si mohli pozrieť katedrálu, Diecézne múzeum a kazematy. Po slávnostnom programe nasledovala „garden párty“.

 

Number of images in category: 71
Category viewed: 3287 x
Pobyt žiakov a vyučujúcich z partnerského gymnázia Ludwigsgymnasium 2014 (33)
Pobyt žiakov a vyučujúcich z partnerského gymnázia Ludwigsgymnasium 2014

V dňoch 25. až 28. mája 2014 sme na našej škole hostili žiakov a vyučujúcich z partnerského gymnázia Ludwigsgymnasium z Koethenu v Nemecku v rámci multilaterálneko partnerstva Comenius "Go Europe", 2013 - 2015.

27 žiakov bolo ubytovaných v hosťovských rodinách a bol pre nich ako aj pre vyučujúcich pripravený bohatý program.

V pondelok 26. mája žiaci absolvovali aktívne hodiny spoznávania Slovenska, potom sa zúčastnili vyučovacích hodín, boli na prehliadke centra Nitry a Starého mesta. Popoludní si spoločne nemeckí a naši žiaci zašportovali v zumbe a vo florbale.

V utorok naši hostia navštívili Trnavu a hrad Beckov.

Plní krásnych dojmov odchádzali dňa 28. mája ďalej na návštevu partnerskej školy v meste Strawczyn v Poľsku.

 

Number of images in category: 33
Category viewed: 2039 x
Školské majstrovstvá SR v orientačnom behu 2014 (35)
Školské majstrovstvá SR v orientačnom behu 2014

3. júna 2014 ráno o 7:15 vyrazila naša mini výprava smer Banská Bystrica. Hoci nás cestou sprevádzal dážď, po príchode na miesto pretekov prestalo pršať a naši študenti si z chuti zasúťažili. Za svoje výkony sa nemuseli hanbiť, o čom svedčia aj výsledky pretekov. Súťažili s registrovanými členmi klubov orientačných športov, ktorí sa kvalifikovali na majstrovstvá Európy dorastu a majstrovstvá sveta juniorov v orientačnom behu v Slovinsku. Patrónkou nad celými pretekmi bola biatlonistka Anastázia Kuzminová , ktorá odovzdávala aj medaily pretekárom, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach. Výsledky tu.

 

Number of images in category: 35
Category viewed: 2504 x
Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu 2014 (13)
Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu 2014

V stredu 28. mája 2014 sa v areáli atletického štadióna TJ Stavbár konalo krajské kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Našim študentom sa v pretekoch veľmi darilo a vybojovali sme si štyri postupové miesta v súťaži družstiev v každej vekovej kategórii a na majstrovstvá Slovenska postúpili aj dvaja jednotlivci. Výsledky tu.

 

Number of images in category: 13
Category viewed: 2054 x
Active English Week 2014 (19)
Active English Week 2014

V dňoch 17. až 21. marca 2014 a 19. až 23. mája 2014 sa na našej škole uskutočnili už po niekoľkýkrát intenzívne kurzy anglického jazyka - Active English Week , ktorého sa zúčastnili triedy prima A, sekunda A, tercia A ,kvarta A, sexta A a niektorí žiaci I.A, I.B, I.C, II.B, II.C a III.B, III.C . Šesť hodín do týždňa s nimi trávili čas striedavo piati lektori, ktorí sa snažili zlepšiť angličtinu rôznymi aktivitami či hrami. Vďaka tomuto kurzu a sa komunikácia v angličtine stala odvážnejšou. Tešíme sa už na ďalšie kurzy v budúcom školskom roku.

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 2303 x
Poznávacia exkurzia do Rakúska 2014 (61)
Poznávacia exkurzia do Rakúska 2014

Žiaci I. A a II.A sa v utorok, 20.mája 2014, v rámci výučby nemeckého jazyka, zúčastnili poznávacej exkurzie do neďalekého Rakúska. Návšteva rodinného podniku Hauswirt na výrobu čokolády mala veľký ohlas hlavne u všetkých maškrtníkov (Naschkatzen), pretože v podnikovej predajni mohli ochutnať všetko, čo bolo ponúknuté na predaj. Samozrejme ochutnávka bola zadarmo. Avšak po prehliadke závodu, pri pohľade na tony sladkej masy, už boli oči nasýtené natoľko, že sme im veľkú škodu nenarobili. Ale tržbu asi áno.


Druhým navštíveným miestom bol Schloss Hof, neďaleko Marcheggu. Toto miesto bolo jedným so zámkov malého veľkého muža – Eugena Savojského. (kúsok zo zaujímavého výkladu našej sprievodkyne, mimochodom, pôvodom z Nitry, si môžete pozrieť na stránke: Kto to bol princ Eugen Savojský ? - YouTube) Hoci bol vychovávaný na francúzskom dvore vstúpil do služieb Habsburgovcov. Ako dvadsaťročný velil jazdeckému pluku pri obrane Viedne pred Turkami roku 1683. Ako 30-ročný sa stal poľným maršálom. Velil cisárskym vojskám vo viacerých víťazných bitkách proti Turkom. Pokladá sa za najväčšieho vojvodu 18.storočia. Zámok Schloss Hof, spolu so záhradami, bol postavený v štýle Ľudovíta XIV, prezývaného Kráľ Slnko, a očarí svojou krásou a malebnosťou každého návštevníka.


Keďže navštívené miesta sú len kúsok od Bratislavy, odporúčame ich navštíviť. Určite to bude pre každého nezabudnuteľný zážitok. Potvrdiť vám to môžu aj spokojní žiaci I.A a II.A, spolu s vyučujúcimi: PaedDr. Turčekovou a Mgr. Šuchovou.

 

Number of images in category: 61
Category viewed: 2561 x
Okresné kolo orientačný beh 2014 (24)
Okresné kolo orientačný beh 2014

Dňa 30. apríla 2014 sa v areáli Agrokomplexu uskutočnilo okresné kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Študenti našej školy boli už tradične úspešní a získali niekoľko medailových umiestnení.
Na majstrovstvá kraja v orientačnom behu postúpilo 5 družstiev a 5 jednotlivcov. Gratulujeme! Viac si prečítajte v článku.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 1944 x
Štúrovo pero 2013 (27)
Štúrovo pero 2013

Dňa 25. a 26. apríla 2014 sa náš časopis Kalazancio zúčastnil vyhodnotenia 19. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2013 vo Zvolene.

Odborná porota sa rozhodla, že hlavné ceny v súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero za rok 2013 získavajú:
V absolútnom poradí sa na treťom mieste umiestnili tri časopisy. Sú to:

 • Ťahák, Gymnázium Vráble
 • Celulla, Stredná zdravotnícka škola Trenčín
 • Kalazancio, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra

Nadácia Slovenskej sporiteľne už po štvrtýkrát udeľuje ceny za podporu finančného vzdelávania v stredoškolských časopisoch.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty Nadácia Slovenskej sporiteľne udeľuje 2. miesto časopisu Kalazancio. Za využitie konkurenčnej výhody v článku „Sporím, sporíš, sporíme". Za  vhodné zaradenie nasledujúceho článku prezentujúceho výhody študentského účtu.

 

Number of images in category: 27
Category viewed: 1989 x
Britský lektor p. Pete Miller na hodinách anglického jazyka u maturantov (10)
Britský lektor p. Pete Miller na hodinách anglického jazyka u maturantov

Dňa 15.4. 2014 na našu školu zavítal britský lektor p. Pete Miller, ktorý počas 5 vyučovacích hodín maturantom predstavil britské reálie, turisticky zaujímavé miesta, britskú kultúru, vzdelávací systém, sviatky a tak fundovane a veľmi aktuálne priblížil maturantom jednu z maturitných tém. Hodiny boli pre všetkých žiakov veľkým prínosom.

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 2108 x
Krížová cesta VN 2014 (15)
Krížová cesta VN 2014

Dňa 16. apríla 2014 sa pre našich žiakov uskutočnila krížová cesta v kostole sv. Ladislava. Krížová cesta nám v pôstnom období pripomenula umučenie Ježiša Krista.

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 2174 x
Krížová cesta Kalvária 2014 (24)
Krížová cesta Kalvária 2014

Dňa 3. apríla 2014 sa  na Kalvárii uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty, ktorú zabezpečovalo naše gymnázium. Všetkým, ktorí s nami prežili chvíle ticha a modlitby ďakujeme.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 2617 x
Úspešný 36. ročník SOČ (35)
Úspešný 36. ročník SOČ

Dňa 31. marca 2014 sa uskutočnilo krajské kolo 36. ročníka SOČ v priestoroch Obchodnej akadémie v Nitre a SPŠ v Nitre. Naši žiaci zaznamenali veľký úspech z ôsmych súťažiacich až traja postupujú na celoslovenské kolo SOČ.

Z odboru Matematika, fyzika:

   1. miesto získal Peter Páleník zo septimy A

   2. miesto Michal Tomáš Buday z III.C

Z odboru Pedagogika, psychológia, sociológia:

   1. miesto získala Sára Švecová zo septimy A

Žiakom držíme palce v celoslovenskom kole.

Úspechy zaznamenali aj ďalší súťažiaci:

V odbore Biológia:

   5. miesto obsadila Viktória Vaňová zo septimy A

   7. miesto Patrícia Imrichová zo septimy A

V odbore Životné prostredie, geografia, geológia:

   4. miesto Barbora Paučeková zo septimy A

V odbore Chémia, potravinárstvo

   8 - 10. miesto Martin Hrubý zo septimy A

V odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické tachnológie

   7. miesto Natália Korpášová z III.A

Ďakujeme všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy

 

Number of images in category: 35
Category viewed: 2470 x
Biblická olympiáda dekanátne kolo (54)
Biblická olympiáda dekanátne kolo

Dňa 26. marca 2014 sa v našej škole uskutočnila nevšedná olympiáda. Súťažiaci si nemerali sily ani v matematike, ani v znalostiach cudzích rečí, či poznatkoch z literatúry. Predmetom tejto olympiády bola znalosť Svätého písma. Tento rok boli organizátormi vybrané opäť tri časti. Evanjelium podľa Jána, Kniha proroka Jonáša a Exodus. Súťažiacich, ktorí postúpili zo školských kôl, sme u nás, na okresnom kole súťaže, privítali svätou omšou. Bolo ich 87. Našu školu zastupovali Samuel Ivančík a Zuzka Blašková za mladších študentov a Peter Páleník, Lucia Gyepesová a Miriam Súlíková za vyššiu kategóriu. Po krátkom občerstvení nasledovala súťaž.

Olympiáda trvala počas celého doobedia a mala 5 kôl. Naše družstvá sa umiestnili na druhom (vyššie gymnázium) a deviatom mieste (nižšie gymnázium). V biblických disciplínach opäť triumfovalo gymnázium sv. Cyrila Metoda. Ďakujeme Pán Bohu a všetkým organizátorom za príjemne strávený deň, plný túžby viac spoznať Božie slovo.

 

Number of images in category: 54
Category viewed: 2282 x
LVVK 2014 (41)
LVVK 2014

V dňoch od 8. – 14. február 2014 sa žiaci sekundy A, I. A, B, C zúčastnili Lyžiarskeho výchovno –výcvikového kurzu. Napriek skúpej Perinbabe si žiaci užili nielen dobrú lyžovačku, o čom svedčia aj fotografie, ale odniesli si aj pekné zážitky z farmy v Novoti.

 

Number of images in category: 41
Category viewed: 2378 x
2. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius "Go Europe" (41)
2. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius

V dňoch 3. - 7. 3. 2014 sa v tureckom meste Konya uskutočnilo 2. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius za účasti učiteľov z partnerských škôl zo všetkých 7 krajín, ktoré sa na projekte podieľajú - Nemecka, Turecka, Slovenska, Talianska, Lotyšska, Portugalska a Poľska.

Vyučujúci pracovali v 4 skupinách. Skupina A, ktorá má na starosti libretto k muzikálu a skupina B, ktorá je zodpovedná za hudbu k muzikálu pracovali spoločne. Na stretnutí sa upravili a doplnili jednotlivé scény k 1. dejstvu, stanovili sa presné počty žiakov, ktorí  budú vytvárať herecké obsadenie muzikálu za každú zúčastnenú školu. Vyučujúci si vypočuli  hudobné skladby, ktoré odznejú v 1.dejstve. Tieto skladby vznikli zo spolupráce učiteľov a žiakov.

Skupina C pracovala samostatne na kulisách a rekvizitách k jednotlivým scénam muzikálu.Vyučujúci predstavili návrhy kostýmov, ktoré vypracovali žiaci a určili zodpovednosť krajín za prípravu kulís k jedntolivám scénam muzikálu.

Skupina D pracovala na organizácii a manažmente záverečného európskeho týždňa (apríl/máj 2015), ktorý uzavrie celý projekt a na ktorom bude predstavený muzikál "Comenius in love" za účasti žiakov a učiteľov všetkých partnerských krajín.Tento galaprogram bude sprevádzaný rozličnými aktivitami a workshopmi pre žiakov a učiteľov.

Po práci v jednotlivých skupinách sme sa všetci stretli, aby sme si zhrnuli svoju prácu v skupinách. Boli stanovené dátumy, do ktorých musia byť nové zadané úlohy vypracované.

 

Number of images in category: 41
Category viewed: 2104 x
Školské kolo 36. ročník SOČ (45)
Školské kolo 36. ročník SOČ

Dňa 7. marca. 2014 sa na škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Do tohto ročníka sa zapojilo 11 žiakov, ktorí súťažili v odboroch: 02 Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

 

Number of images in category: 45
Category viewed: 2017 x
Karneval prváčikov a prímanov (64)
Karneval prváčikov a prímanov
Dňa 20. februára 2014 sa naša škola premenila na zázračnú. Veď, v ktorej obyčajnej škole môžete stretnúť toľko rozprávkových bytostí? Naši prváčikovia sa nám premenili na princeznú, psíka, motýlikov, lienočku, Spidermana a malú ježibabu. Keď sa k nám pripojili aj naši kamaráti z prímy, všetko bolo pripravené a náš dlho očakávaný karneval sa mohol začať :)
Pani vychovávateľka nám pripravila zábavné súťaže a bez sladkej odmeny neodišiel nik. Keďže odborná porota na čele s p. prof. Štefánikovou nedokázala vybrať najkrajšiu masku, cenu získali všetci prváčikovia aj zamaskovaní prímani. Zároveň sme boli svedkami aj záverečného ceremoniálu Olympiády ŠKD, keď každý malý účastník dostal krásny diplom a sladkú zlatú medailu.
Celé poobedie sme sa zabávali, bláznili a tancovali. Pozrieť sa na nás prišiel aj páter Janko Slniečko a p.prof. Koprdová, ktorá si s nami dokonca aj zatancovala :) Na posilnenie bolo pripravené malé občerstvenie pre každé bruško. Neskoro poobede sme sa každý pobrali domov, ale zážitky z prvého spoločného karnevalu nám určite zostanú ešte dlho v pamäti :)
Všetkým deťom ďakujeme za krásne masky, skvelú atmosféru a už teraz sa tešíme na ďalšiu takúto vydarenú akciu!
 
p. vychovávateľka Patrícia Bartíková

p. profesorka Veronika Štefániková

 

Number of images in category: 64
Category viewed: 2560 x
Duchovná obnova prímanov 2014 (114)
Duchovná obnova prímanov 2014

V dňoch 7. až 9. februára 2014 sa uskutočnila duchovná obnova prímanov na Kalvárii.

 

Number of images in category: 114
Category viewed: 2783 x
TMF 2014 (15)
TMF 2014

Dňa 13. februára 2014 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave konalo krajské kolo 22. ročníka celosvetovej fyzikálnej súťaže TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV. V silnej konkurencii bratislavských výberových gymnázií dôstojne reprezentovali našu školu nasledovní študenti: Peter Páleník zo septímy (kapitán) a členovia tímu Emanuel Bezányi (II.A), Adam Lesay, Marek Žiak (obaja septima) a Juraj Tirol (III.C). Študenti získali štatút úspešného riešiteľa krajského kola. Pracovali a všetky merania uskutočnili v rámci školského krúžku na škole alebo na pôde UKF. Naša škola touto formou intenzívne spolupracovala s Katedrou fyziky na FPV UKF v Nitre, kde sme našli mnohostrannú pomoc zo strany niektorých jej zamestnancov, čím im patrí naša vrelá vďaka. Vďaka však patrí najmä menovaným študentom za to, že obetovali kvôli meraniam svoj voľný čas. Chalani si po meraní teploty povrchu práve vyfučaného balóna a ďalších zaujímavých úloh dopriali spoločnú foto infrakamerou požičanou na UKF...

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 1769 x
Športový deň 2014 1. deň (116)
Športový deň 2014 1. deň

Dňa 29. januára 2014 sa uskutočnil 2. celoškolský športový deň.

 

Number of images in category: 116
Category viewed: 3991 x
Bio olympiáda š.k. 2014 (25)
Bio olympiáda š.k. 2014

Dňa 13. januára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 48. ročníka biologickej olympiády v kategóriách A, B. Žiaci súťažili v teoreticko-praktickej a v projektovej časti. Žiakom želáme veľa chuti pri objavovaní tajov biológie a postupujúcim žiakom držíme palce v krajskom kole.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 2424 x
Fyzika naživo (20)
Fyzika naživo

Dňa 19.12.2013 sa žiaci  sekundy A zúčastnili zaujímavej fyzikálnej šou Fyzika naživo, ktorá sa konala na UKF Nitra. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavé experimenty, z jednotlivých oblastí fyziky,  sprevádzané hovoreným slovom.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 2088 x
DOD 2013 (63)
DOD 2013

Dňa 15. decembra 2013 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Záujemcom o štúdium boli predstavené priestory školy a podané informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2014/2015.

 

Number of images in category: 63
Category viewed: 2521 x
Stužková IV.A 2013 (142)
Stužková IV.A 2013

Dňa 15. novembra 2013 sa konala v PKO v Nitre stužková slávnosť.

 

Number of images in category: 142
Category viewed: 4052 x
Darovanie krvi (13)
Darovanie krvi

Dňa 26. novembra 2013 sa aj naša škola zapojila do akcie Študentská kvapka krvi aj naši žiaci a pedagógovia. Darovať krv sa prihlásilo 21 žiakov maturitných a predmaturitných ročníkov a  16 žiakov aj krv po vstupných vyšetreniach darovalo a tento rok sa zapojilo 11 prvodarcov. Menný zoznam žiakov nájdete na tejto stránke. Krv darovali aj pedagógovia PaedDr. Trnka, Mgr. Kopec, Mgr. Šuchová a Mgr. K. Horáková. Všetkým ďakujeme za podporenie tejto ušľachtilej myšlienky.

 

Number of images in category: 13
Category viewed: 1908 x
Imatrikulačky 2013 (72)
Imatrikulačky 2013

Dňa 18. októbra 2013 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov.

 

Number of images in category: 72
Category viewed: 2549 x
LUS 2013 (40)
LUS 2013

Je skratka Letnej univerzity pre stredoškolákov, ktorú organizuje Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave. Tento typ „univerzity" sa konal už 5-krát pod záštitou rektorátu STU.

LUS slúži na to aby sa technicky zameraní stredoškoláci oboznámili s prostredím STU, s jednotlivými fakultami a odbormi, ktoré sa tu vyučujú. Celá LUS trvá tri dni a konkrétne sa jedná o prvé tri dni školského roka.

Naša žiačka Jana Tomanová z III.C  sa takejto univerzity zúčastnila tento školský rok (2. - 4. septembra 2013) a vrelo ju odporúča aj našim druhákom, ktorí by mali záujem v budúcnosti ísť študovať niektorý z technických smerov. Na to aby ste sa mohli zúčastniť tejto akcie je potrebné zaslať prihlášku, ktorá bude dostupná niekedy v máji alebo v júni na webovej stránku STU.

 

Number of images in category: 40
Category viewed: 1940 x
Patrocínium 2013 (108)
Patrocínium 2013

Dňa 28. novembra 2013 sa uskutočnila oslava sviatku sv. Jozefa Kalazanského – Patrocínium. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Po sv. omši sa niektoré triedy zúčastnili koncertu sakrálnej hudby pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca. Triedy príma a sekunda mali aktivity pod vedením animátorov zo spoločenstva eRko. Maturanti absolvovali prednášky Úradu práce a študentov z vysokých školách. Po slávnostnom obede sa konala vernisáž v školskej galérii.

 

Number of images in category: 108
Category viewed: 3193 x
Comenius (244)
Comenius

V dňoch 23. až 27. septembra 2013 sa uskutočnilo 1. pracovné strentutie  medzinárodného projektu Comenius Go Europe. Počas dvoch rokov 2013 - 2015 bude 7 krajín Európskej únie spoločne pracovať na príprave muzikálu na oslavu 20. ročného trvania projekov Sokrates/Comenius.

 

Na projekte participujú tieto školy:

Ludwigsgymnasium Köthen, Nemecko (hlavný koordinátor projektu)

ĀDAŽU VIDUSSKOLA, Adazi, Lotyšsko

Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie, Strawczyn, Poľsko

Escola Básica da Ponte, São Tomé - Santo Tirso, Portugalsko

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko

Istituto Comprensivo Castelfidardo – Scuola Media Soprani, Castelfidardo, Taliansko

Sukriye Onsun Ilkögretim Okulu, Konya, Turecko

 

Na pracovnom stretnutí sa stretlii vyučujúci z jednotlivých partnerských škôl,ktorých slávnostne privítalo vedenie školy a následne ich čakalo privítanie žiakmi našej školy. Po prezentáciách jednotlivých škôl nasledovalo dramatické predstavenie a hudobné vystúpenia našich žiakov. Potom naši žiaci hosťom pripravili prehliadku po škole. Počas ďalších dní vyučujúci pracovali v 4 skupinách, skupina A pracovala na librete muzikálu, skupina B pripravovala hudbu, skupina C scénu a kostýmy a  skupina D pracovala na blogu projektu.

Okrem toho vyučujúci dohodli a naplánovali ďalšie pracovné stretnutia a vzájomné výmenné pobyty žiakov medzi partnerskými školami.

Naši hostia mali okrem pracovných povinností možnosť prehliadky Nitry a Bratislavy a pozrieť si muzikál Rómeo a Júlia na Novej scéne.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu s našimi partnerskými školami!

 

Number of images in category: 244
Category viewed: 3136 x
Deň otvorených dverí SAV (62)
Deň otvorených dverí SAV

Dňa 12. 11. 2013 sa žiaci III. A, B, C, septimy A. zo semináru z biológie zúčastnili v rámci Dňa otvorených dverí SAV prehliadky priestorov Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV. Žiaci mali možnosť vidieť laboratórne priestory ústavu, praktické ukážky základných metodických prístupov z oblasti genetického výskumu najmä rastlín, dokonca si mohli niektoré pokusy aj sami vyskúšať.

 

Number of images in category: 62
Category viewed: 2795 x
EXKURZIA PRE RIEŠITEĽOV SOČ VO VIEDNI (74)
 EXKURZIA PRE RIEŠITEĽOV SOČ VO VIEDNI

Tak ako minulý školský rok aj tento školský rok zorganizovala dňa 15. októbra 2013 fakulta Prírodných vied UKF v Nitre, pod vedením PaedDr. Anny Sandanusovej PhD. pracovný seminár spojený s workshopom v Technickom múzeu vo Viedni. Seminára sa zúčastnilo osem talentovaných žiakov - riešitelia SOČ, prírodovedných olympiád z tried sexta A, II.A, oktáva B., septima A. v sprievode metodika SOČ na škole RNDr. Moniky Gregušovej.

 

Súčasťou programu bola aj prehliadka historického centra Viedne. Náklady spojené s organizovaním pracovného seminára boli všetkým účastníkom hradené z projektu KEGA 067UKF-4/2011 „Rozvoj kľúčových kompetencií v kontexte prípravy nadaných a talentovaných žiakov k vedeckej práci“.

 

     Všetkým sa takáto forma propagácie vedy páčila. Veríme, že aj v budúcnosti bude fakulta pokračovať v takejto pútavej  forme odborných seminárov.

 

Number of images in category: 74
Category viewed: 2363 x
Výmenný jazykovo – poznávací pobyt 2013 (156)
Výmenný jazykovo – poznávací pobyt 2013

V dňoch 20. septembra  – 29. septembra 2013 sa uskotočnil výmenný jazykovo – poznávací pobyt našich žiakov v partnerskej škole HGG- Wurselen (pri Aachene), Nemecko. 

 

Number of images in category: 156
Category viewed: 3040 x
Svetový deň mlieka vškolách (89)
Svetový deň mlieka vškolách

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN vyhlásila 25.september za Svetový deň mlieka v školách.
Spoločne sme tento deň oslavovali už od rána. Pri vstupe do školy na nás striehla mliečna hliadka, ktorá každého, kto sa preukázal mliečnou desiatou, odmenila špeciálnym neskušáčikom, alebo nás nasmerovali ku kúpe mliečneho výrobku v školskom bufete, kde sme tiež obdržali neskušáčika.
Neskôr, počas druhej a tretej prestávky, nás mliečna hliadka ponúkla mliekom a syrom v mliečnom bufete na prvom poschodí. Rozdali asi 150 pohárov mlieka a 1kg syra. Spolu sme tak zdravo desiatovali minimálne 326-sti a s istotou vieme, že sa k nám pripojili aj naši profesori, tety kuchárky aj pán údržbár. Cez piatu vyučovaciu hodinu nám cez školský rozhlas pani profesorka Svoradová porozprávala o prínose mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie nás všetkých.

 

Mgr. Svoradová Lacinová

 

Aj my, prváci základnej školy, sme prežili a oslávili krásny Deň Mlieka. Hneď ráno pred vchodom nás čakala mliečna hliadka, ktorá nám za našu mliečnu desiatu dala medaile.
Počas vyučovania sme si každý vyfarbili svoju kravičku a súťažili o najväčšie fúry z mlieka.
Rozhodnite sa, kto vyhral, no všetci sme ich mali veľké. Cez hodinu Prírodovedy sme sa dozvedeli kopu nových informácií, ako sa vyrába mlieko a mliečne výrobky, kde nás sprevádzala kravička, s ktorou sme si nakoniec zaspievali a aj zatancovali.

 

Bol to krásny Mliečny Deň !

 

p. učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

 

Number of images in category: 89
Category viewed: 3364 x
Otvorenie školského roka 2013/2014 (29)
Otvorenie školského roka 2013/2014

Dňa 2. Septembra 2013 sme otvorili nový školský rok 2013/2014. O 8.30 hod sa konala slávnostná sv. omša pod vedením Pátra Juraja Gendiara. Po skončení sv. omši sme v priestoroch školy prvý krát privítali prváčikov našej novej základnej školy a taktiež prímanov a prvákov štvorročného štúdia. Všetkým žiakom a študentom našej školy prajeme úspešný a na vedomosti bohatý školský rok 2013/2014.

 

Number of images in category: 29
Category viewed: 2993 x
Ochrana života a zdravia 2013 (6)
Ochrana života a zdravia 2013

Hneď na začiatok školského roku sme to 4. septembra pekne rozbalili. Všetko čo má zdravé nohy sa vybralo „túrovať“. Vo viacerých skupinách sme vyliezli na Kalváriu, ku Zoborskému jazierku, na Pyramídu, do sedla pod Žibricou a po hrebeni Tríbča na Zobor. Aspoň všetci vieme ako na tom sme kondične a už sa na vás tešíme na hodinách telesnej výchovy.

Vaši milí telocvikári :)

 

Number of images in category: 6
Category viewed: 2191 x
Duchovná obnova 2013 (41)
Duchovná obnova 2013

V dňoch 26.8. 2012 – 27.8. 2013 naši pedagógovia absolvovali duchovné cvičenia v Drozdove.

 

Number of images in category: 41
Category viewed: 2552 x
Interaktívne prírodovedné centrum FUTURA (56)
Interaktívne prírodovedné centrum FUTURA

Vďaka tomu, že sa naše triedy I.A, sexta A zapojili do projektu Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku s finančnou podporou Geoden Richter Slovakia s.r.o sme sa mohli dňa 25.6.2013 zúčastniť návštevy interaktívneho prírodovedného centra Futura v Mosonmagyaróvári v Maďarsku. S miernym meškaním sme dorazili do malého maďarského mestečka a myslím, že mnohí ostali zaskočení zovňajškom budovy , keďže to bola prerobená sýpka . Ale vo vnútri to bol svet plný vynálezov a zábavy. Viac sa dočítate tu.

 

Number of images in category: 56
Category viewed: 2826 x
Kalazanské fórum 2013 (55)
Kalazanské fórum 2013

Dňa 21. júna 2013 sa vyučujúci piaristických škôl na Slovensku stretli na Kalazanskom fóre v Prievidzi. V týchto dňoch si Piaristická základná škola pripomínala 20. výročie založenia. Po sv. omši nasledovalo malé stretnutie s kolegami. Potom sa celá „piaristická rodina" presunula na slávnostný program do priestorov auly Žilinskej univerzity. Po slávnostnom programe nasledovala „ garden párty".

 

Number of images in category: 55
Category viewed: 3054 x
Stretnutie redakčnej rady Kalazancia (69)
Stretnutie redakčnej rady Kalazancia

Dňa 25. jún 2013 sa redaktori, grafici a prívrženci časopisu Kalazancio stretli na príjemnom posedení. Po oficiálnom zhodnotení daného školského roku, besede s pani redaktorkou Čulákovou a poďakovaniu nášmu dlhoročnému prispievateľovi pátrovi Marekovi Kotrasovi, sa konala časť s názvom spoločenské hry. Ďakujeme všetkým redaktorom a grafikom za tohtoročnú prácu v časopise a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.

 

Number of images in category: 69
Category viewed: 2687 x
Paríž - Londýn 2013 (233)
Paríž - Londýn 2013

1. až 6.júna 2013 sa skupina 54 žiakov našej školy zúčastnila zájazdu do dvoch atraktívnych európskych veľkomiest Paríža a Londýna. Počas týchto dní sme navštívili mnoho pamiatok a múzeí od francúzskeho Louvru, Eiffelovky či Notre Dame, až po londýnsky Big Ben, Tower Bridge a Múzeum Madame Tussaud. Zažili sme noblesný nádych Paríža a typický zhon Londýna. Všetko sme si nesmierne užili a tešíme sa, kedy opäť vyrazíme na cesty.

 

Number of images in category: 233
Category viewed: 3744 x
YRE AWARDS 2013 (10)
YRE AWARDS 2013

Dňa 30. mája 2013 sa v Bratislave konalo slávnostné udelenie cien celonárodnej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie na tému „LITTER LESS/ MENEJ ODPADU“. Naša žiačka Michaela Rondošová z triedy III.C, v kategórii 19-21 rokov získala dve tretie miesta v kategóriách „článok“ a „fotografia“. Srdečne blahoželáme!

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 1772 x
YMCA - deň plný radosti (20)
YMCA - deň plný radosti

 

Dňa 3. júna 2013 trieda I. B v spolupráci s YMCA Nitra organizovala zábavné dopoludnie pre hendikepované deti pri príležitosti MDD. Naši žiaci pripravili rôzne zábavné súťaže a hry pre deti z Denného stacionára,  postihnuté autizmom a žiakov Špeciálnej základnej školy Nitra.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 1894 x
Active English Week 2013 (10)
Active English Week 2013

V týždni od 20. - 24. mája 2013 sa mohli naši žiaci znova stretnúť s lektormi anglického jazyka z Veľkej Británie a USA v rámci aktívneho kurzu angličtiny. Kurz sa konal už tretíkrát v spolupráci s jazykovou školou Sidas Košice. Hodiny boli zaujímavé, žiaci sa zdokonalili v anglickom jazyku, spoznali reálie anglicky hovoriacich krajín a naučili sa novú slovnú zásobu a to všetko zážitkovou formou. Aj v budúcom školskom roku plánujeme uskutočniť aktívne jazykové kurzy.

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 2422 x
Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu 2013 (13)
Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu 2013

Dňa 7. mája 2013 sa v Nitre na atletickom štadióne konali majstrovstvá kraja v orientačnom behu. Viac sa dočítate na tejto stránke.

 

Number of images in category: 13
Category viewed: 1817 x
Kalazanské hry 2013 (25)
Kalazanské hry 2013

V školskom roku 2012/2013 naši žiaci opäť získali celkové prvé miesto v Kalazanských hrách a preto putovný pohár zostáva ďalší rok u nás.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 1964 x
Radarový prieskum planét (11)
Radarový prieskum planét

Dňa 15. mája 2013 mal prednášku Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Emanuel Roth, MSc., významný svetový vedec, odborník na radarové systémy, ktorý sa vo veľkej miere podieľal na planetárnom výskume našej Slnečnej sústavy ako vedúci JET Propulsion Laboratory (JPL) NASA s názvom „Radarový prieskum planét“. V roku 2005 mu bola udelená Medzinárodná cena SAV.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 2013 x
Keď peniaze kupujú spravodlivosť (10)
Keď peniaze kupujú spravodlivosť

Dňa 7. mája 2013 naše gymnáziu navštívili členovia politickej strany Nová väčšina v zastúpení bývalého ministra vnútra JUDr. Daniela Lipšica, ekonóma Ing. Marcela Klimeka a bývalého novinára Mgr. Gábora Grendela. Študentom predostreli tému korupcie na Slovensku. Podelili sa o skúsenosti z praxe, konkrétne prípady úplatkárstva a obraz diania v podsvetí. Nasledovala zaujímavá diskusia. Na záver hostia skonštatovali, že peniaze v štáte sú, ale nepoužívajú sa správne.

Autor: Stella Kristína Serafínová

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 1682 x
Maturanti 2013 (32)
Maturanti 2013
Number of images in category: 32
Category viewed: 2445 x
Arborétum Mlyňany 2013 (12)
Arborétum Mlyňany 2013

Dňa 13. mája 2013 sa žiaci I.A, I.B, I.C. kvinty A zúčastnili exkurzie v Arboréte Mlyňany. Obdivovali krásne zakvitnutý park a strávili pekný deň v prírode.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 2242 x
Experimenty na LHC v Cerne a pôvod hmoty (12)
Experimenty na LHC v Cerne a pôvod hmoty

Dňa 7. mája 2013 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili prednášky popredného svetového fyzika prof. RNDr. Karela Šafaříka. Prednáška sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prof. RNDr. Karel Šafařík je vedúci fyzikálneho úseku projektu ALICE na veľkom urýchľovači častíc (LHC) v stredisku CERN. Porozprával o svojej práci na najdrahšom vedeckom projekte v histórii ľudstva, ktorý sa okrem iného zaoberá aj skúmaním takzvanej božskej častice či bádaním o počiatkoch vesmíru po veľkom tresku.

zdroj UKF

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 2309 x
Len vzdelaní majú budúcnosť (11)
Len vzdelaní majú budúcnosť

Nitra 6.mája 2013 - Maturanti Piaristického gymnázia a seminaristi z občianskej náuky si vypočuli najprv históriu Ústavy SR a následne zisťovali odpovede na otázky, ktoré pokladali predsedovi kresťanskodemokratického hnutia Jánovi Fígeľovi. Sprevádzal ho krajský predseda KDH Marián Radošovský, ktorý taktiež odpovedal na naše otázky.

Autor Michaela Rondošová

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 2398 x
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých (35)
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých

Dňa 25. apríla 2013 sa v areáli SPU uskutočnila súťaž Družstiev prvej pomoci mladých organizovaná Nitrianskym spolkom Slovenského červeného kríža. V náročnej konkurencii 11 tímov z Nitry, Zlatých Moraviec a Vrábeľ sa družstvo našej školy umiestnilo na prvom mieste. Na súťaži nás reprezentovali - Katarína Krajčovičová zo septimy A, Veronika Tóthová zo septimy A, Barbora Paučeková zo sexty A, Ivan Vavrík zo septimy A, Mário Fábry z III. A a Róbert Fúska zo septimy A. Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 

Number of images in category: 35
Category viewed: 2340 x
Štúrovo pero 2013 (51)
Štúrovo pero 2013

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa konala celoslovenská súťaž stredoškolských i vysokoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. Časopis Kalazancio vyhral 1. cenu televízie Markízy a tým preukázal, že sa drží na vysokej úrovni už niekoľko rokov.

 

Number of images in category: 51
Category viewed: 2471 x
Krajské kolo 35. ročníka SOČ (12)
Krajské kolo 35. ročníka SOČ


Dňa 10. apríla 2013 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Nitre a Strednej odbornej školy, Levická, Nitra uskutočnil 35. ročník súťaže SOČ. Všetky súťažné práce dosiahli výborné výsledky vo svojich odboroch:

 • 1. miesto v odbore 04. Biológia - Martin Sedlák, septima B - postup do celoslovenského kola.
 • 3. miesto v odbore 03. Chémia, potravinárstvo - Lucia Ďurfinová oktáva B, Katarína Ščasná I.A
 • 6. miesto v odbore 04. Biológia - Natália Hašpicová oktáva B, Monika Cifrová oktáva B.

Srdečne blahoželáme.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 2181 x
Beseda o ikonografii (8)
Beseda o ikonografii

Dňa 19. marca 2013 sa uskutočnila beseda o ikonografii sv. Cyrila a Metoda. Beseda sa konala v Mestskej knižnici Karola Kmeťka. Zúčastnili sa jej študenti seminára umenia a kultúry.

 

Number of images in category: 8
Category viewed: 1944 x
Pôstna duchovná obnova (48)
Pôstna duchovná obnova

Blíži sa Veľká noc a preto tradične tak ako i po minulé roky dňa 16.3.2013 naši pátri piaristi spolu s bratmi dominikánmi pripravili pre deti pôstnu duchovnú obnovu (párkovú).

 

Number of images in category: 48
Category viewed: 2469 x
Active English Week 2013 (35)
Active English Week 2013

Dňa 11.3. 2013 sa začal nezabudnuteľný týždeň vyučovania zábavno-náučnou formou spolu s lektormi z Ameriky, Kanady, Anglicka a Walesu. Táto skúsenosť nás nútila komunikovať iba v anglickom jazyku a vďaka tomu sa naše poznatky z angličtiny každým dňom výrazne zlepšovali. Vtedajšia slovná zásoba sa obohatila nie len o mnohé využiteľné slovné spojenia v bežnej komunikácii, ale aj o hovorové slangy medzi nami mladými. Bohužiaľ, táto výučba trvala iba 5 dní, a preto sa veľmi tešíme na máj, kedy sa budeme môcť s lektormi znova stretnúť počas ďalšieho kurzu na našej škole.

 

Number of images in category: 35
Category viewed: 2929 x
Duchovná obnova prvákov a druhákov 2013 (17)
Duchovná obnova prvákov a druhákov 2013

V dňoch 12. a 13. marca 2013 sa uskutočnila duchovná obnova prvákov a druhákov. V rámci týždňa misií v Nitre viedli duchovnú obnovu bratia dominikáni.

 

Number of images in category: 17
Category viewed: 2334 x
Duchovná obnova prímanov 2013 (53)
Duchovná obnova prímanov 2013

V dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnila duchovná obnova prímanov na Kalvárii.

 

Number of images in category: 53
Category viewed: 2599 x
SOČ 2013 (48)
SOČ 2013

Dňa 1. marca 2013 sa na škole uskutočnilo školské kolo 35. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Súťažili žiaci s tromi súťažnými prácami:

 • Vplyv skladovania a tepelnej úpravy na obsah chlorofylu v špenáte, autori práce sú Lucia Ďurfinová z 8. B a Katarína Ščasná z I. A, súťažný odbor 03. Chémia, potravinárstvo
 • Návrh informačnej tabule v Botanickej záhrade SPU v Nitre, autori práce sú Natália Hašpicová z 8. B a Monika Cifrová z 8. B, súťažný odbor 04. Biológia
 • Mapovanie výskytu húb v lokalite Račkova dolina v závislosti od klimatických podmienok, autorom práce je Martin Sedlák zo 7. B, súťažný odbor 04. Biológia

Do krajského kola postupujú všetky tri práce v rámci svojich súťažných odborov. Krajské kolo sa uskutoční dňa 10.4. 2013 v SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra.

Súťažiacim držíme palce!

 

Number of images in category: 48
Category viewed: 2856 x
In for youth independence (65)
In for youth independence

 


Mladý ľudia zo zahraničia i Slovenska sa stretli, aby sa navzájom podporili a pozdvihli svoje sebavedomie i sebadôveru. Celý týždeň sa spoznávali a pripravovali program pre Piaristické gymnázium kde vyjadrili mládežnickú nezávislosť, svoj názor a osobnosť. Pod ochranné krídla si ich vzala YMCA MZ Nitra. Koordinátorka Ivana Jankovska spolupracovala s partnerskou organizáciou Iuventa-mládež v akcii.

 

Dňa 22. Februára 2013 sa vybrané ročníky z našej školy stretli vo veľkej telocvični, aby sa zúčastnili vystúpenia mladých ľudí z Rumunska, Česka, Nemecka, Poľska aj zo Slovenska. Celý program bol prezentovaný v anglickom jazyku. Vystupujúci predstavili tri časti vystúpenia a to publick speeking, divadlo a fotografiu. V týchto častiach ukázali prácu, ktorú odviedli za týždeň, ktorý strávili na Slovensku. Študentov bavili vtipnými scénkami, ktoré však boli poučné i zábavné zároveň.

 

Michaela Rondošová

 

Number of images in category: 65
Category viewed: 3077 x
Beseda so sestrou z Detského kardiocentra BA (16)
Beseda so sestrou z Detského kardiocentra BA

Dňa 21. 2. 2013 sa na škole v priestoroch biologického laboratória uskutočnila beseda s vedúcou sestrou Detského kardiocentra v Bratislave s Mgr. Alexandrou Fádlikovou. Besedy sa zúčastnili žiaci III. C, IV.A, IV.B v sprievode Mgr. Juraja Gendiara, RNDr. Moniky Gregušovej, Mgr. Marcely Jáhnovej.

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 1887 x
Exkurzia do jadrovej elektrárni (16)
Exkurzia do jadrovej elektrárni

Dňa 19. februára 2013 sa žiaci treidy oktáva B zúčastnili exkurzie do Mochoviec. Mochovce sú jedným z troch miest v Európe, kde sa momentálne stavia nová jadrová elektráreň. Po odbornom výklade a náučnom filme sa spolu so sprievodcom presunuli do riadiaceho centra, kde si mohli pozrieť simulátor.

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 2179 x
Deň otvorených dverí 2013 (36)
Deň otvorených dverí 2013

Dňa 12. februára 2013 sa konal Deň otvorených dverí. Žiakov sprevádzali vyučujúci po škole a oboznámili ich s možnosťami štúdia na našom gymnáziu.

 

Number of images in category: 36
Category viewed: 2359 x
Študentský ples 2013 (39)
Študentský ples 2013

Dňa 8. februára 2013 sa konal študenský ples.

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 2643 x
Šaliansky Maťko (29)
Šaliansky Maťko

Dňa 29. januára 2013 sa na našom gymnáziu konalo krajské kolo Šalianskeho Maťka.

 

Number of images in category: 29
Category viewed: 1939 x
LVVK 2013 (14)
LVVK 2013

V dňoch 16. - 22. februára 2013 sa konal lyžiarsky výcvik pre prvákov a prímanov. Ubytovanie bolo v Novoti na Orave a lyžovať sme sa chodili do Krušetnice.

 

Number of images in category: 14
Category viewed: 1966 x
Zumba a vybíjaná (136)
Zumba a vybíjaná

Dňa 29. januára 2013 sa uskutočnil zumbamaratón a turnaj vo vybíjanej.

 

Number of images in category: 136
Category viewed: 3280 x
Školské kolo 47. ročníka biologickej olympiády (17)
Školské kolo 47. ročníka biologickej olympiády

Dňa 10. januára 2013 sa uskutočnilo školské kolo 47. ročníka biologickej olympiády v kategóriách A, B. Žiaci súťažili v teoreticko-praktickej a v projektovej časti.
Žiakom želáme veľa chuti pri objavovaní tajov biológie a postupujúcim žiakom držíme palce v krajskom kole.

 

Number of images in category: 17
Category viewed: 2116 x
Mikuláš 2012 (91)
Mikuláš 2012
Dňa 6. decembra 2012 prišiel na našu školu sv. Mikuláš v sprievode anjelov a čerta. Navštívil všetky triedy a poslušným deťom sa ušli sladké darčeky.

 

Number of images in category: 91
Category viewed: 3464 x
20. výročie znovuotvorenia školy (134)
20. výročie znovuotvorenia školy

Dňa 22. novembra 2012 sa uskutočnila slávnosť k 20. výročiu zbnovuotvorenia Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Slávnošť sa žačala svätou omšou v kostole sv. Ldaislava, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o svätom Jozefovi Kalazanskom ako o mužovi, ktorý predbehol dobu, keď ponúkal chudobnej mládeži vzdelanie zadarmo. Vzdelanie a katolícku výchovu predstavil ako hodnoty, ktoré sú potrebné a aktuálne aj v súčasnosti. Nasledoval slávnostný program, na ktorom so svojimi príhovormi vystúpili provinciál rehole Piaristov na Slovensku páter Ján Kováč, generálny asistent rehole piaristov pre Taliansko a strednú Európu Mateusz Pindelski a riaditeľka gymnázia Mgr. Katarína Čurillová. V rámci programu zaspomínali na svoje študentské časy absolventi nášho gymnázia JUDr. Martina Ludvová (Jakubíková), Peter Varinský a dôstojný pán kaplán Ondrej Zemko. Nasledovala vernisáž v školskej galérii, na ktorej prezentovali svoje diela akademický maliar Karol Felix a Ing. Arch. Viktor Šabík. Program bol ukončený slávnostným obedom v starobylých priestoroch gymnázia.

 

Number of images in category: 134
Category viewed: 4867 x
Žiť či prežiť (8)
Žiť či prežiť
Dňa 16. novembra 2012 sa skupinka našich žiakov zúčastnila etického sympózia pod názvom "Žiť či prežiť" na gymnáziu sv. Cyrila a Metoda. Naši žiaci zažili množstvo zážitkov, zúčastnili sa na zaujímavých prednáškach a spoznali nových priateľov.

 

Number of images in category: 8
Category viewed: 2048 x
Stužková IV.C (97)
Stužková IV.C
Stužková slávnosť sa konala dňa 9. novembra 2012 v priestoroch PKO Nitra.

 

Number of images in category: 97
Category viewed: 3577 x
Stužková IV.B (111)
Stužková IV.B
Stužková slávnosť sa konala dňa 9. novembra 2012 v priestoroch PKO Nitra.

 

Number of images in category: 111
Category viewed: 3546 x
Stužková oktáva A 2012 (58)
Stužková oktáva A 2012
Stužková slávnosť sa konala dňa 9. novembra 2012 v priestoroch PKO Nitra.

 

Number of images in category: 58
Category viewed: 3220 x
Prednáška Ing. Arch. Vladimíra Libanta (47)
Prednáška Ing. Arch. Vladimíra Libanta
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa uskutočnila prednáška Ing. Arch. Vladimíra Libanta, exprimátora Nitry a znalca jej histórie.

 

Number of images in category: 47
Category viewed: 2197 x
NR SR 2012 (40)
NR SR 2012
Number of images in category: 40
Category viewed: 2274 x
Imatrikulačky 2012 (119)
Imatrikulačky 2012
Number of images in category: 119
Category viewed: 3702 x
Technické múzemum Viedeň (7)
Technické múzemum Viedeň

Dňa 10. októbra 2012 fakulta Prírodných vied UKF v Nitre, pod vedením PaedDr. Anny Sandanusovej PhD., zorganizovala pre talentovaných žiakov - riešiteľov SOČ a metodika školy SOČ pracovný seminár spojený s workshopom v Technickom múzeu vo Viedni. Súčasťou programu bola prehliadka Technického múzea vo Viedni a prehliadka historického centra Viedne. Náklady spojené s organizovaním pracovného seminára boli všetkým účastníkom hradené z projektu KEGA 067UKF-4/2011 „Rozvoj kľúčových kompetencií v kontexte prípravy nadaných a talentovaných žiakov k vedeckej práci“.

Za našu školu sa odborného seminára zúčastnili piati žiaci z tried oktávy B., septimy B., prvej A.,  v sprievode RNDr. Moniky Gregušovej.

Všetkým sa takáto forma propagácie vedy páčila. Veríme, že aj v budúcnosti bude fakulta pokračovať v takejto pútavej  forme odborných seminárov.

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 2531 x
Praha 2012 (41)
Praha 2012
V dňoch 22. - 25. septembra 2012 sa uskutočnila historicko-geografická exkurzia do Prahy.

 

Number of images in category: 41
Category viewed: 2510 x
Európsky deň jazykov 26. 9. 2012 (14)
Európsky deň jazykov 26. 9. 2012

 

  Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje

  každoročne 26. septembra už od roku 2001.

 

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

 

Number of images in category: 14
Category viewed: 2170 x
Nemci 2012 (20)
Nemci 2012
Návšteva z partnerskej školy HGG - Würselen.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 2036 x
Duchovné 2012 (19)
Duchovné 2012

V dňoch 22.8. 2012 – 24.8. 2012 naši pedagógovia absolvovali duchovné cvičenia v Lúčkach pri Kremnici.

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 2277 x
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu (10)
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
Dňa 5. - 6. júna 2012 sa na Skalke pri Kremnici konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu. Naši študenti obstáli vo veľkej konkurencii veľmi dobre.
V súťaži školských družstiev obsadili žiačky v zložení Patrícia Imrichová, Romana Malíková, Kristína Blehová 2. miesto a študentky v zložení Bibiana Imrichová, Karin Hajtingerová, Monika Pechová 6. miesto.

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 2629 x
Beseda o Venezuele 2012 (16)
Beseda o Venezuele 2012
20. 6. 2012 – prišla nám do školy porozprávať o svojej ceste do Južnej Ameriky k najvyššiemu vodopádu sveta Santo Angelo MUDr. Knoteková. Na besede o expedícii do Venezuely sa zúčastnili žiaci druhého ročníka a niektorí seminaristi z GEO.

 

Number of images in category: 16
Category viewed: 1884 x
Maturanti lúčenie so školou (63)
Maturanti lúčenie so školou
Dňa 11. mája 2012 sa maturanti lúčili so školou.

 

Number of images in category: 63
Category viewed: 3390 x
Záverečný jarný kemp ukončil projekt Comenius "Škola včera-dnes-zajtra" (237)
Záverečný jarný kemp ukončil projekt Comenius
 • Záverečný jarný kemp sa konal od 28. apríla do 2. mája 2012. 30. apríla dopoludnia sme privítali našich vzácnych hostí na pôde školy. Študenti sa zúčastnili vyučovania a pedagógovia mali spoločné pracovné stretnutie. Hlavným bodom jarného kempu bolo slávnostné ukončenie projektu Comenius v Synagóge dňa 30. apríla 2012 o 17,00 hod., ktoré pozostávalo z hudobných, dramatických a výtvarno-tanečných vystúpení študentov a výstavou študentských prác na tému projektu. Na záver slávnostného programu si všetci študenti a učitelia spoločne zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. 1. mája 2012 sa uskutočnil športovo-súťažný deň v Kaštieli Mojmírovce. Spoločný jarný kemp sme zakončili diskotékou.
 • Na medzinárodnom multilaterálnom projekte Comenius spolupracovali partnerské školy Ludwigsgymnasium z Koethenu,Nemecko, Istituto Comperesivo, Castelfidardo z Talianska, Haland skole z Nórska a Weald of Kent Grammar School z Tonbridge, Anglicko a naše Piaristické gymnázium. Projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Téma projektu bola „Škola - včera, dnes a zajtra“. Študenti skúmali a porovnávali vzdelávacie systémy v krajinách zúčastnených škôl po roku 1950 až po súčasnosť. Získavali informácie od rôznych dobových svedkov a spracovali dobové dokumenty z  rôznych zdrojov formou Power-pointových prezentácií a plagátov, na CD a DVD nosičoch. Študenti vytvorili vízie moderného európskeho vzdelávania v budúcnosti v rôznych umeleckých podobách – hudobnej, dramatickej, literárnej, výtvarnej a tanečnej.
 • Žiaci sa zúčastnili výmenných pobytov, kde si navzájom vymenili skúsenosti z práce na projekte, načerpali nové inšpirácie, zdokonalili sa v cudzích jazykoch, zrealizovali spoločné tanečné a hudobné  vystúpenia, nadviazali nové priateľstvá, spoznali životný štýl, kultúru a reálie krajín.
 • Projektové stretnutia učiteľov prispeli k efektívnej spolupráci na projekte. Pedagógovia si vymenili skúsenosti a poznatky, ktoré im pomohli v ďalšej práci na projekte a ktoré ďalej využívajú  vo svojej pedagogickej praxi.

 

Number of images in category: 237
Category viewed: 3552 x
DISCI Objavme svet prírodných vied (28)
DISCI Objavme svet prírodných vied
Dňa 16. mája 2012 sa naši žiaci Monika Mesárošová z III. A, Richard Sládeček zo septimy A, Anton Kocour zo septimy A, Michaela Rondošová z II. C, Erika Mesárošová z II. B, Patrícia Tóthová z II. B, Patrícia Partlová z II. B zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom „Objavme svet prírodných vied“. Konferencia sa konala v priestoroch UKF v Nitre v rámci projektu DISCI.

Menovaní žiaci predniesli svoje príspevky, za ktoré sa nemuseli hanbiť, v sekcii biológia, ekológia a geografia. Monika Mesárošová z III. A za svoj príspevok „Cesta ku zdraviu vedie cez žalúdok“ získala druhé miesto.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že účasť na konferencii bola pre nich cenná skúsenosť.

 

Number of images in category: 28
Category viewed: 3049 x
SHMU Bratislava (33)
SHMU Bratislava
Dňa 11. apríla 2012 sa uskutočnila exkurzia do SHMU v Bratislave a k stavbe nového cyklomostu cez rieku Morava do Rakúska.

 

Number of images in category: 33
Category viewed: 2460 x
KK 34. ročník SOČ 2012 (69)
KK 34. ročník SOČ 2012
Dňa 3. apríla 2012 sa uskutočnilo v priestoroch Strednej veterinárnej školy Krajské kolo 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Z našej školy postúpilo zo školského kola 6. prác.

1. miesto v odbore 06. Zdravotníctvo obsadila Monika Mesárošová z III.A
2. miesto v odbore 04. Biológia obsadila Andrea Tóthová z oktávy A
3. miesto v odbore 05. Geovedy (geografia, geológia, geodézia) obsadili Richard Sládeček, Anton Kocour zo septimy A.

Všetky tieto tri práce postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. 4. – 27. 4. 2012 v Piešťanoch. Držíme žiakom palce!
Úspešne obhájili svoje práce aj ostatní žiaci: Romana Poupová s Gabrielou Sucháňovou z III.C, Karin Seifertová s Patríciou Petríkovou z III.B, Lenka Lojková zo septimy A, Michaela Rondošová z II.C. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Number of images in category: 69
Category viewed: 3244 x
Otvorenie Galérie (43)
Otvorenie Galérie
Galériu výtvarného umenia v priestoroch školy založila kurátorka - študentka maturitného ročníka Mária Poláková. Slávnostnej vernisáže vo štvrtok 29. marca, vo večerných hodinách, sa zúčastnili významní hostia: generálny provinciál Rehole piaristov Pedro Aquado a akademická maliarka Jana Šabíková-Farmanová, ktorá zapožičala svoje výtvarné diela. Hudobní umelci, vedení Vladimírom Kopcom, interpretáciou skladieb umocnili motto podujatia: Umenie nás spája. Vystavené boli aj obrazy akad. maliara Ladislava Záborského zo súkromnej zbierky rodiny Polákovej. Svoju tvorbu mali možnosť predstaviť študenti gymnázia. Návštevníci si prezreli aj stálu historickú časť chronologického prehľadu dejín umenia.

 

Number of images in category: 43
Category viewed: 2582 x
Comenius Taliansko 2012 (28)
Comenius Taliansko 2012

Posledné pracovné stretnutie školského medzinárodného projektu Comenius  Škola včera, dnes a zajtra sa konalo v Talianskom mestečku Castelfidardo v dňoch od 22. do 28. marca 2012. Pracovné sedenia sa niesli v duchu spoločných príprav na záverečné vyvrcholenie dvojročnej práce žiakov a učiteľov 5 škôl z Európy, ktorého organizátorom je naša škola. Oboznámenie sa s vybavením školy, prácou učiteľov aj žiakov patrí k obohacujúcim prvkom stretnutí pre všetkých pedagógov.

 

Number of images in category: 28
Category viewed: 2112 x
Prvá pomoc 2012 (46)
Prvá pomoc 2012
Dňa 28. marca 2012 sa žiaci prímy A a sekundy A zúčastnili inštruktáže k laickej prvej pomoci. Odbornú prednášku si pre nás pripravili študenti 3. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti z katedry klinických discipín a urgentnej medicíni FSVaZ UKF. Žiaci mali možnosť vyskúšať si resuscitáciu z pľúc do pľúc, protišokovú polohu, stabilizovanú polohu a Heimlichov manéver. Bolo to veľmi zaujímavé, podnetné a poučné.

 

Number of images in category: 46
Category viewed: 2344 x
Podujatia podporené klubom Amavet (9)
Podujatia podporené klubom Amavet

Aj v školskom roku 2011/2012 pracoval na škole Amavet klub číslo 888, ktorý zorganizoval a podporil viaceré vedecko-populárne  podujatia. Medzi ne patrili aj exkurzie do Prírodovedného múzea vo Viedni a do arboréta Tesárske Mlyňany. Účástníci sa na nich oboznámili so zaujímavými informáciami z botaniky, pričom počas exkurzie riešili zaujímavé úlohy prirpavené vyučujúcimi. Výstupom z exkurzií boli aj spracované seminárne práce a prezentácie na zadané témy.

 

Number of images in category: 9
Category viewed: 1527 x
Anglický týždeň (49)
Anglický týždeň

Od 12. 3. 2012 do 16. 3. 2012 sa uskutočnil na našej škole anglický kurz, ktorý viedol anglický lektor Nathan Harrison. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z druhého a tretieho ročníka. Každý deň sa učili gramatiku, hrali ukážky zo života a na konci dňa si dali súťaže zo všeobecných vedomostí. Na konci týždňa angličtina študentov bola zase o niečo lepšia.

 

Number of images in category: 49
Category viewed: 2461 x
DOD 2012 (98)
DOD 2012

Dňa 15. 2. 2012 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Žiaci zo základných škôl si mohli pozrieť ako prebiehajú niektoré vyučovacie hodiny na našej škole.

 

Number of images in category: 98
Category viewed: 3008 x
LVVK 2012 (130)
LVVK 2012
Number of images in category: 130
Category viewed: 3207 x
Workshop (108)
Workshop

V dňoch 13.1.2012 a 16.1.2012 sa na našej škole uskutočnil workshop o spravodajstve a publicistike. Pod vedením študentiek z UKF Nitra sa  naši žiaci pracujúci v časopise Kalazancio zdokonaľovali v písaní článkov.

 

Reportáže z workshopu v nitrianskych TV

TV Nitrička

TV Central - od cca 1:30

 

Number of images in category: 108
Category viewed: 3027 x
V sklenníkoch Botaniskej záhrady SPU (18)
V sklenníkoch Botaniskej záhrady SPU
V rámci projektu „VEDA DO ŠKÔL A KAVIARNÍ" sa žiaci seminára z biológie zúčastnili exkurzie do botanickej záhrady SPU, kde poznávali stálozelené dreviny v exteriéri a oboznámili sa s niektorými zaujímavosťami exotických druhov  v sklenníkoch SPU.

 

Number of images in category: 18
Category viewed: 1941 x
SOČ 2012 (51)
SOČ 2012
Dňa 29. februára 2012 sa uskutočnilo školské kolo SOČ.

 

Number of images in category: 51
Category viewed: 3097 x
5. Študentský ples 2012 (229)
5. Študentský ples 2012
Dňa 10. februára 2012 sa konal 5. ročník študentského plesu. 

Number of images in category: 229
Category viewed: 4485 x
Šaliansky Maťko 2012 (57)
Šaliansky Maťko 2012
Dňa 7. februára 2012 sa v priestoroch našej školy konalo krajské kolo súťaže žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťažilo 21 žiakov v troch kategóriách. Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a prajeme im úspešné umiestnenie v celoslovenskom kole, ktoré bude 2. marca 2012 v Šali.

 

 

Number of images in category: 57
Category viewed: 2238 x
Školské kolo BO 2011-12 (39)
Školské kolo BO 2011-12
Dňa 10. januára 2012 sa uskutočnilo školské kolo 46. ročníka biologickej olympiády v teoreticko- praktickej časti v kategórii A. Do A. kategórie v teoreticko-praktickej časti sa zapojilo 18 žiakov z tried 8.A, 8.B, IV.A, IV.B. V projektovej časti v A. kategórii súťažila práca Andrei Tóthovej z 8.A, ktorá postupuje do krajského kola.

Do teoreticko-praktickej časti B. kategórie, ktorá prebehla 11. januára 2012 sa zapojilo 17 žiakov z tried 6.A, 6.B, 7.A, 7.B .

VŠETKÝM ŽIAKOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI ŠKOLSKÉHO KOLA ĎAKUJEME A  ŽIAKOM , KTORÍ SA UMIESTNILI NA PRVÝCH DVOCH MIESTACH DRŽÍME PALCE V KRAJSKOM KOLE!

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 2781 x
Veda do škôl a kaviarní (22)
Veda do škôl a kaviarní
V rámci projektu „VEDA DO ŠKÔL A KAVIARNÍ" vyšla už v poradí štvrtá štúdia s názvom ŠTÚDIA SPOJOVACEJ ČASTI NITRIANSKEHO MESTSKÉHO PARKU . Autormi štúdie sú žiaci terajšej oktávy A (na štúdii začali pracovať ešte ako septimáni) Andrea Tóthová, Zuzana Hanusová, Ivan Fintor. Za ich snaženie boli menovaní žiaci odmenení knižnými encyklopédiami, ktoré im odovzdali RNDr. M. Bolvanský, CSc. z Ústavu ekologie lesa SAV a RNDr. Monika Gregušová.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 3316 x
Mikuláš 2011 (99)
Mikuláš 2011
Number of images in category: 99
Category viewed: 4203 x
Stužková 2011 4A (23)
Stužková 2011 4A
Dňa 4. novembra 2011 sa v PKO v Nitre konala stužková slávnosť pre tiredy oktáva A, B a IV. A, B.

 

Number of images in category: 23
Category viewed: 2863 x
Stužková 2011 8A (31)
Stužková 2011 8A
Dňa 4. novembra 2011 sa v PKO v Nitre konala stužková slávnosť pre tiredy oktáva A, B a IV. A, B.

 

Number of images in category: 31
Category viewed: 4257 x
Stužková 2011 8.B (64)
Stužková 2011 8.B
Dňa 4. novembra 2011 sa v PKO v Nitre konala stužková slávnosť pre tiredy oktáva A, B a IV. A, B.

 

Number of images in category: 64
Category viewed: 2962 x
Mesiac úcty k starším (11)
Mesiac úcty k starším

Na besedu prijali pozvanie dve dámy, ktoré sa venovali práci v kultúrnej oblasti. Prvou z nich bola pani Hildegarda Augustovičová, herečka a riaditeľka Divadla Andreja Bagara, a druhou pani Eva Ruthová, kultúrna pracovníčka a vedúca osobnosť Literárneho klubu Janka Jesenského.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 2117 x
Beseda s poslancom NR SR Martinom Froncom (5)
Beseda s poslancom NR SR Martinom Froncom
Dňa 17. októbra 2011 navštívil našu školu poslanec NR SR doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. Študentom septimy A, B a III. A, B, C porozprával o svojej činnosti v NR SR, o pôsobení vo funkcii ministra školstva, ale i o aktuálnych otázkach našej politickej scény. Beseda prebiehala v príjemnej a otvorenej atmosfére, žiakov najviac zaujala problematika výberu povolania a vysokoškolského štúdia.

 

Number of images in category: 5
Category viewed: 2133 x
Báger v škole 2 (38)
Báger v škole 2
A báger opäť pracuje v škole. Aj keď sú jesenné prázdniny práca na rekonštrukcii školy napreduje.

 

Number of images in category: 38
Category viewed: 2332 x
Návšteva NR SR 2011 (15)
Návšteva NR SR 2011
18. októbra 2011 navštívili naši žiaci pod vedením Mgr. Ing. Urbanovej a PaedDr. Trnku Národnú radu SR. Exkurzii sa zúčastnili žiaci, ktorí navštevujú seminár z náuky o spoločnosti.

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 2671 x
Imatrikulácie 2011 (119)
Imatrikulácie 2011
Imatrikulácie žiakov tried kvinta A, I. A, I. B a I. C.

 

Number of images in category: 119
Category viewed: 3720 x
Výmenný jazykový pobyt vo Würselene 2011 (39)
Výmenný jazykový pobyt vo Würselene 2011

20 žiakov v sprievode dvoch vyučujúcich nemeckého jazyka, PaedDr. Turčekovej a Mgr. Urbanovej sa v termíne 23. – 30. 9. 2011 zúčastnilo výmenného jazykového pobytu v našej partnerskej škole vo Würselene. Program bol ako vždy bohatý a zaujímavý: vyučovanie, Maastricht v Holandsku, školská slávnosť s rôznymi aktivitami, plaváreň s tobogánom, telocvik s trampolínou a lezeckou stenou, zábavný park Phantasialand s množstvom atrakcií pre tých s lepším žalúdkom, závod na čistenie a výrobu pitnej vody.

 

Dojmy našich žiakov:

 

Výmenný pobyt považujem za príjemné spestrenie školského roka, ale aj dobrú skúsenosť. V Nemecku som zažil úžasný týždeň plný zážitkov a prekvapení. Veľkou výhodou bolo, že sme bývali v rodinách, a mohli sme si vyskúšať ich život na vlastnej koži, a zároveň sme sa zdokonaľovali v cudzom jazyku. Ukázalo sa, že sa mám ešte čo učiť. Ale každému, kto nad výmenným pobytom rozmýšľa, odkazujem: „Mal by si ísť.“

Martin

 

Výmenným pobytom v Nemecku som si spestril začiatok školského roka. Bol to týždeň, ktorý som si veľmi užil. Hneď ako sme prišli do mestečka Würeselen som vedel, že tu bude super, a tak aj bolo. Navštívili sme mestá ako napr. Kolín a Aachen, ale boli sme sa pozrieť aj v Holandsku. Zažil som veľa zábavných situácií s našimi nemeckými kamarátmi.

Som veľmi rád, že som sa rozhodol ísť na tento pobyt a vrelo ho odporúčam aj ostatným. Už sa teším, kedy sa tam opäť vrátim.

Dušan

 

Na Nemecku sa mi páčilo najviac to, že sme mali každý deň čo robiť. Boli sme na plavárni, šmýkali sme sa tam na tobogánoch, skákali zo skokanského mostíka a jedli hranolčeky. Boli sme aj v škole, a amjú tam strašne zaujímavú telocvičňu. Dokonca tam mali aj lezeckú stenu a trampolínu! No najlepšie si spomínam, ako sme boli v zábavnom parku Phantasialand. To bol najkrajší koniec, a odporučila by som ho zažiť všetkým. Som si istá, že nabudúce pôjdem opäť.

Peťa

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 2825 x
Comenius 2011 stretnutie učiteľov (67)
Comenius 2011 stretnutie učiteľov

V dňoch 29 .9. - 4. 10. 2011 naša škola hosťovala pracovné projektové stretnutie učiteľov v rámci medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius. Našich hostí prijalo vedenie školy a študenti IV.B triedy v mene všetkých žiakov predstavili naše gymnázium a štúdium na ňom. Vyučujúci zo všetkých partnerských krajín – Ludwigsgymnasium z Nemecka, Weald of Kent Grammar School z Anglicka, Halland Skole z Nórska, Media Scuola Soprani z Talianska si taktiež pripravili prezentácie o svojich školách a žiakoch. Jedným z hlavných bodov pracovného stretnutia bola prezentácia prác žiakov na tému projektu „Škola včera – dnes – zajtra“ Navzájom sme si vymenili skúsenosti s prácou na projekte.

Veľmi dôležitou súčasťou stretnutia bola príprava a plánovanie záverečného jarného kempu, ktorý zorganizuje naše gymnázium v dňoch 28. 4. - 2. 5. 2012. Vyučujúci si mali možnosť pozrieť priestory, kde sa uskutočnia záverečné vystúpenia a výstava prác žiakov zo všetkých partnerských krajín na tému projektu. Okrem náročného pracovného programu mali naši hostia možnosť spoznať pamätihodnosti Nitry ako aj navštíviť zrekonštruovaný kaštieľ a Appónyiho knižnicu v Oponiciach. Naši hostia vyjadrili veľkú spokojnosť s výsledkami pracovného stretnutia a ocenili našu pohostinnosť. Všetci sa už tešíme na záverečný jarný kemp.

 

Number of images in category: 67
Category viewed: 3227 x
Duchovná obnova pedagógov 2011 (42)
Duchovná obnova pedagógov 2011
V dňoch 24.8. 2011 – 26.8. 2011 naši pedagógovia absolvovali duchovné cvičenia v Drozdove pri Novej Bani.

 

Number of images in category: 42
Category viewed: 3001 x
ESI 2011 (15)
ESI 2011
V dňoch 18. – 23. júla sa v priestoroch bratislavskej Incheby konala medzinárodná prehliadka prác ESI (EXPO SCIENCES INTENATIONAL) 2011. ESI je prestížne medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňuje približne 60 krajín a viac ako 1000 účastníkov z celého sveta. No a tento rok sa ho zúčastnila aj naša žiačka Zuzka Hanusová z oktávy A so svojou prácou Makroskopické hodnotenie obsahu účinných látok v ľubovníku bodkovanom. Ako máte možnosť vidieť vo fotogalérii, úspešne prezentovala nielen svoju prácu, ale aj našu školu a celé Slovensko!

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 3353 x
Rekonštrukcia 2 (140)
Rekonštrukcia 2
Rekonštrukcia sa ani cez prázdniny nezastavila. Toto sa zrealizovalo za prvý mesiac prázdnin.

 

Number of images in category: 140
Category viewed: 3315 x
Návšteva z Anglicka (178)
Návšteva z Anglicka
V dňoch 26. 6. - 2. 7. 2011 nás v rámci projektu Comenius navštívili žiaci partnerskej školy  Weald of Kent Grammar School z Anglicka.

 

Number of images in category: 178
Category viewed: 3807 x
Báger v škole (52)
Báger v škole
Number of images in category: 52
Category viewed: 3066 x
Solar system (11)
Solar system
Projekt žiakov VI.OA z geografie a prof. Trnku.

 

Number of images in category: 11
Category viewed: 2171 x
Rekonštrukcia budovy (54)
Rekonštrukcia budovy
Number of images in category: 54
Category viewed: 2892 x
Michal Handzuš (82)
Michal Handzuš
19. mája 2011 zavítal medzi žiakov piaristického gymnázia hokejový majster sveta z roku 2002 a najlepšie brániaci útočník NHL Michal Handzuš.

 

Number of images in category: 82
Category viewed: 4508 x
Arborétum (32)
Arborétum
Návšteva arboréta v Mlyňanoch vrámci hodín biológie.

 

Number of images in category: 32
Category viewed: 2614 x
Eucys 2011 (17)
Eucys 2011
V dňoch 16. – 18. 4. 2011 sa v Bratislave konalo národné finále Súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS). Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského reprezentovala študentka septimy A - Zuzana Hanusová. V konkurencii 20 najlepších vedeckých projektov z celého Slovenska si vybojovala postup do Európskeho finále, ktoré sa bude v septembri konať v Helsinkách vo Fínsku. Práca na projekte „Makroskopické hodnotenie obsahu účinných látok v ľubovníku bodkovanom“ tak priniesla svoje ovocie a Zuzka bude našu školu reprezentovať tento krát až na medzinárodnej úrovni.

 

Number of images in category: 17
Category viewed: 3295 x
Nórsko 2011 (32)
Nórsko 2011

Návšteva Nórska v rámci projektu Comenius

Miesto: mesto Haugesund, Torvastad

Termín: 07.04.2011 – 12.04.2011

Stretnutia sa zúčastnili vyučujúci a žiaci školy.

Žiačky boli ubytované v hosťovských rodinách, komunikovali v anglickom jazyku.

 

Number of images in category: 32
Category viewed: 3609 x
1. apríl (22)
1. apríl
Nie každý deň je obyčajný deň a hlavne nie PRVÝ APRÍL. Na našej škole sme si uctili tento „sviatok" prezlečením sa za rôzne kreatúry. Žiaci I.B triedy nosili super vkusné prevrátené oblečenie, dokonalá a neomylná II.B si spravila z triedy infantilný detský kútik a behali po škole ako škôlkari. Dievčatá z II.C boli vo vkusnom pracovnom odeve značky montérka a podaktorí jedinci behali s prepichnutými hlavami. Zopár maturantov nám ukázalo svoju pravú tvár. A samozrejme, nenechali sa zahanbiť ani naši milí profesori, pani profesorka Mariana Svoradová – Lacinová alias Super Mariana Bros.

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 2964 x
KK 33. ročník SOČ (31)
KK 33. ročník SOČ
Dňa 1. 4. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo 33. ročníka SOČ, našu školu reprezentovalo sedem prác. Úspech zaznamenala Zuzana Hanusová zo VII.OA, ktorá v odbore 04. Biológia skončila na druhom mieste a postupuje do celoslovenského kola.

 

Number of images in category: 31
Category viewed: 3604 x
Biblická olympiaáda 2011 (53)
Biblická olympiaáda 2011
24. 3. 2011 sa na našej škole uskutočnilo Dekanátne kolo Biblickej olympiády.

 

Number of images in category: 53
Category viewed: 2599 x
Anglicko Comenius 2011 (143)
Anglicko Comenius 2011
V dňoch 12. - 19. 2. 2011 sme sa zúčastnili pobytu na škole Weald of Kent Grammar School v meste Tonbridge v Anglicku v rámci medzinárodného projektu Comenius. Tohto pobytu sa zúčastnilo 21 žiakov pod vedením Mgr. Hudecovej, Mgr. M. Svoradovej - Lacinovej, Mgr. Jahnovej a Mgr. Opáleného.
Hlavným cieľom nášho pobytu na škole bolo odprezentovať tanečné vystúpenie na motívy ľudových tancov  - Zlatá brána a karička, ako aj moderného scénického tanca na hudbu R. Grigorova - Ona je Madonna a skladieb od skupiny Elán z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
Viac si môžete prečítať v tomto článku.

 

Number of images in category: 143
Category viewed: 5423 x
Duchovná obnova Putujeme k Láske 2011 (83)
Duchovná obnova Putujeme k Láske 2011

„Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" (Mt 22, 37 – 39.)

 

V duchu týchto slov sa niesla i obnova pre primánov Piaristického gymnázia v Nitre s názvom Putujeme k Láske, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. – 6. februára 2011 na nitrianskej Kalvárii.

 

Number of images in category: 83
Category viewed: 4263 x
SOČ 2011 (43)
SOČ 2011
Dňa 2.3.2011 sa uskutočnilo školské kolo 33. ročníka SOČ

 

Number of images in category: 43
Category viewed: 2739 x
LVVK 2011 (128)
LVVK 2011
V dňoch 12. -18. 2. 2011 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Poľana v Krušetnici, ubytovaní sme boli v Agropenzióne Novoť na Orave. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 71 žiakov z tried - III.OA, I.A, I.B, I.C, VI.OA a VI.OB.

 

Number of images in category: 128
Category viewed: 5593 x
4. Študentský ples 2011 (113)
4. Študentský ples 2011

Dňa 5. 2. 2011 sa konal 4. študentský ples pre predmaturitné a maturitné ročníky.

Video z plesu.

 

Number of images in category: 113
Category viewed: 4247 x
Mladí reportéri 2011 (20)
Mladí reportéri 2011
Dňa 1.2.2011 sa naše študentky, Mchaela Rondošová a Ester Šabíková, zúčastnili v Trenčíne workshopu Mladí reportéri pre životné prostredie. Študenti z viacerých miest diskutovali o otázkach ako novinárska etika a právo. Touto témou ich sprevádzala koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Límová. S environmentálnymi problémami regiónov, oboznámil študentov ďalší z koordinátorov Mgr. Richard Medal.

 

Number of images in category: 20
Category viewed: 1989 x
Krajské kolo - Šaliansky Maťko 2011 (68)
Krajské kolo - Šaliansky Maťko 2011
V spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre sa naše gymnázium stalo organizátorom krajského kola Šalianskeho Maťka.

27. januára 2011 sa u nás zišlo 21 žiakov, víťazov obvodných kôl, súťažiacich v troch kategóriách. Spomedzi nich odborná porota vybrala najlepších, ktorí postupujú do celonárodného kola.

 

Number of images in category: 68
Category viewed: 3994 x
Stužková 2010 VIII.OB (147)
Stužková 2010 VIII.OB
Dňa 19. 11. 2010 sa v PKO konala stužková slávnosť triedy VIII. OB

 

Number of images in category: 147
Category viewed: 4217 x
Mikulášsky futbalový turnaj 2010 (82)
Mikulášsky futbalový turnaj 2010
Number of images in category: 82
Category viewed: 2617 x
Tanečná príprava 2010/11 (21)
Tanečná príprava 2010/11
Number of images in category: 21
Category viewed: 2364 x
Vianočná Viedeň (177)
Vianočná Viedeň
V stredu, dňa 15.12.2010, sa konala exkurzia do Viedne.

Mrazivý chlad neodradil účastníkov, aby si pozreli centrum hlavného mesta Rakúska a nasali predvianočnú atmosféru. Vysvietené vianočné mestečko je lákadlom pre mnohých turistov, a preto sme tam nemohli chýbať.

Akciu zorganizovala Mgr. Králiková.

 

Number of images in category: 177
Category viewed: 4094 x
Mikuláš 2010 (73)
Mikuláš 2010
Dňa 6.12.2010 navštívil našu školu sv. Mikuláš s anjelmi a čertom.

 

Number of images in category: 73
Category viewed: 2857 x
Guľovačka (96)
Guľovačka
Prvý sneh vylákal žiakov na čerstvý vzduch, ako to dopadlo vidíte na obrázkoch.

 

Number of images in category: 96
Category viewed: 3104 x
Adventný koncert v v Köthene (30)
Adventný koncert v v Köthene
Adventný koncert v nemeckom meste Köthen (Sachsen Anhalt) sa v rámci medzinárodného projektu Comenius uskutočnil aj za účasti žiakov nášho gymnázia pod umeleckým vedením Mgr. Vladimíra Kopca. Pobyt organizovala PaedDr. Zuzana Turčeková, v termíne 30.11. – 5.12.2010.

 

Number of images in category: 30
Category viewed: 2140 x
Mikulášsky turnaj v stolnom tenise – XVI. ročník (39)
Mikulášsky turnaj v stolnom tenise – XVI. ročník
Dňa 2. decembra 2010 sa v našej telocvični uskutočnil už tradičný XVI. ročník stolnotenisového turnaja ku sv. Mikulášovi. Zúčastnilo sa ho takmer 50 chlapcov, dievčat a rodičov. Ceny do turnaja a sladké občerstvenie pre súťažiacich venovalo Spoločenstvo rodičov, za čo ím úprimne ďakujeme.

 

Number of images in category: 39
Category viewed: 3755 x
Patrocínium 2010 (84)
Patrocínium 2010

25. novembra 2010 sme na našej škole oslávili Patrocínium sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa Rehole piaristov a patróna piaristických škôl. V tento deň sa žiaci nevyučovali klasickou formou, ale každá trieda mala vlastný program.

 

Number of images in category: 84
Category viewed: 4397 x
Workshop o odpadoch (25)
Workshop o odpadoch

EKOability- workshop o odpadoch, dňa 25.11.2010

EPA ( Ekologické Piaristické Aktivity) je pracovný názov našej skupiny. Náš projekt vznikol na krúžku geografie na podnet p. prof. Svoradovej Lacinovej. Od septermbra sa pravidelne stretávame a každý z nás priniesol do projektu svoje nápady a know- how. Naším cieľom je venovať sa EKOworkshopom pre mladších žiakov nielen našej školy, ale i na základných školách v Nitre a okolí.

Prvý sme uskutočnili na našej škole v deň Patrocínia, bol na tému ODPADY a našimi poslucháčmi boli žiaci I.OA ( akože prímania). Pripravili sme si pre nich rôzne hry- EKOpexeso, odpadkový twister a Tajnú misiu, ktorú sme zrealizovali na zadnom dvore školy. ( výsledok sa dozviete na jar- sledujte nás!) Prímani boli nielen dobrými poslucháčmi, ale vedeli odpovedať aj na naše zvedavé otázky.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 3415 x
Stužková 2010 IV. B (34)
Stužková 2010 IV. B
Dňa 19. 11. 2010 sa v PKO konala stužková slávnosť triedy IV. B

 

Number of images in category: 34
Category viewed: 3148 x
FLL 2010 (25)
FLL 2010
Tento rok sme sa prihlásili druhýkrát na súťaž First Lego League, ktorá sa konala 15. 11. 2010 v Bratislave. 

Z našej školy sa zúčastnil team Scolopi (z tal. Piaristi). Tvorili ho žiaci z IV. OA: Marcel Vykoukal, Marek Žiak, Benedikt Matyo a Peter Páleník, ktorý sa pre chorobu nezúčastnil súťaže v Bratislave. Získali diplom za 3. miesto v tímovej práci a celkové 5. miesto v regionálnom kole. V regionálnom kole súťažilo celkom 19 tímov. K peknému umiestneniu blahoželáme.

 

Number of images in category: 25
Category viewed: 2088 x
Študentská kvapka krvi 2010 (23)
Študentská kvapka krvi 2010
11. 11. 2010 sa aj naši žiaci zapojili do Študentskej kvapky krvi, spolu s pánom prof. Opáleným darovali krv a tým pomôžu zachrániť ľudské životy.

 

Number of images in category: 23
Category viewed: 2656 x
Brusel 2010 (63)
Brusel 2010

V dňoch 11.-15. októbra 2010 sa dvaja študenti z VIII.OB Marek Peňaško a Ľubor Ferenczy  z redakcie Kalazancia zúčastnili zájazdu do Bruselu na pozvanie europoslanca Vladimíra Maňku.

 

Number of images in category: 63
Category viewed: 2408 x
Imatrikulácie 2010 (160)
Imatrikulácie 2010
Imatrikulácie tried I. A, I. B, I.C a V.OA, V.OB.

 

Number of images in category: 160
Category viewed: 3442 x
"Chlapská vec" - Divoký v srdci (99)
V sobotu 23. októbra 2010, asi desiatka chalanov prijala pozvanie na špeciálnu akciu pre chalanov – Divoký v srdci! Všetko sme odštartovali úvodným slovom objavovania divokosti hĺbky mužského srdca... Nasledovalo príjemné zoznámenie - pretláčanie a po ňom sme sa vybrali do „divočiny“! Bojové a pohybové hry, preťahovanie lanom, naháňačky, strielanie z luku a vzduchovky nás dostatočne motivovali na rýchle pripravenie ohniska. Podávala sa slanina a špekačky. Program pokračoval v škole ďalšou témou o mužskosti, neskôr nás nadchol film: Statočné srdce a celá akcia vrcholila na sv. omši.  Ďakujeme všetkým za dobrodružný čas strávený v „chlapskej“ spoločnosti!

 

Number of images in category: 99
Category viewed: 2738 x
Beseda s prof. Červeňákom (18)
Beseda s prof. Červeňákom

 

Dňa 27.10.2010 sa v rámci dňa úcty k starším uskutočnila beseda s prof. PhDr. Andrejom Červeňákom, DrSc. Besedy sa zúčastnili študenti III.A, VI.OB  a II.C triedy.

Prof. Červeňák sa narodil 22.05.1932 v Šarišskom Štiavniku, v r. 1945-1953 študoval na Ruskom gymnáziu v Prešove. Potom v štúdiu pokračoval na FF UK v Bratislave v odbore ruský jazyk, slovenský jazyk. V tomto období písal básne a prózu. V r. 1957-1972 pôsobil ako asistent a neskôr ako docent na FF UPJŠ v Prešove na katedre ruského jazyka a literatúry. V r. 1968 bol v rámci normalizačného procesu z fakulty vylúčený.

Ďalšou etapou v odbornom raste A. Červeňáka bolo pôsobenie v literárnom oddelení Ukrajinského národného divadla (UND) v Prešove (1972-1977) Venoval sa najmä analýze dramatických diel, ktoré sa hrali na scénach vtedajšieho UND v Prešove, Štátneho divadla v Košiciach a Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

K pedagogickej činnosti sa vrátil na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, neskôr premenovanej na Univerzitu Konštantína Filozofa.

V literárnovednej oblasti sa zameriaval predovšetkým na výskum slovensko - ruských literárnych vzťahov a na problematiku literárnej komparastiky. Osobitnou kapitolou jeho výskumu je Dostojevskij, ale aj Puškin, ktorým venoval dve monografie. Svoje postrehy, najmä k celoživotnému dielu F. M. Dostojevského tlmočil aj prítomným študentom a pedagógom. Profesor nám predstavil aj aj iracionálne aspekty tvorby F. M. Dostojevského, ktorým sa venoval v knihe Dostojevského sny (Eseje o snoch a Dostojevskom). Vydal 10 samostatných monografií, vyše 250 vedeckokritických článkov a recenzií z rôznych oblastí literárnej vedy a umenia. Pri príležitosti životného jubilea mu bolo v r. 1997 Ministerstvom kultúry SR udelené vyznamenanie Pocta Alexandra Matušku.

Všetci prítomní okrem odborných znalostí ocenili aj osobnostné kvality dlhoročného pedagóga, ktorý si ľahko získal aj stredoškolské publikum.

 

 

Number of images in category: 18
Category viewed: 2705 x
Výmenný pobyt 2010 (10)
Výmenný pobyt 2010
V dňoch 3.-8.10.2010 boli na našej škole 20 žiaci z nemeckej školy HGG - Würselen, sprevádzaní 2 vyučujúcimi. Žiaci boli ubytovaní v hosťovských rodinách a spolu s našimi žiakmi navštívili veľa pekných a zaujímavých miest ( vodný mlyn v Kolárove, kamenné obydlia v Brhlovciach, Levice, Budapešť, Bratislavu a slovenský parlament).
Okrem toho si pozreli aj naše mesto a školu, nahliadli do starých kníh knižnice piaristov, zavítali na pár vyučovacích hodín a zmerali si svoje sily v športových súťažiach.
Počas týždňa vzniklo množstvo priateľstiev, zaujímavých zážitkov a veselých príhod. Už teraz sa naši žiaci tešia na ďalšie spoločné stretnutie, tento raz ale v Nemecku, na jeseň budúceho školského roka.

 

Number of images in category: 10
Category viewed: 2730 x
Zaježová 2010 (22)
Zaježová 2010
Jedného krásneho ekologického dňa (27. 9. 2010) sa náš malý tím vybral na trojdňový výlet do malej dedinky Zaježová. Cieľom tohto výletu bolo priučiť sa práci novinára a rozvinúť svoje ekologické myslenie. Čakalo na nás množstvo zaujímavých prednášok o ekológii a novinárskej práci. Skúsili sme si tiež prácu novinára v praxi na modelovej situácii. Nakoniec nás navštívili traja členovia organizácie Greenpeace vrátane jej riaditeľa. Akcia sa uskutočnila pod záštitou organizacie YRE (Young reporters for enviroment).

 

Number of images in category: 22
Category viewed: 2265 x
VEDOU DO ŠKÔL A KAVIARNÍ 2010 (12)
VEDOU DO ŠKÔL A KAVIARNÍ 2010
Aj tento školský rok pokračuje projekt s názvom „VEDOU DO ŠKÔL A KAVIARNÍ" v spolupráci s RNDr. M. Bolvanským, CSc a Ing. D. Tarinovovou – obaja z Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen – Pobočka biológie drevín Nitra. Projektu sa zúčastňujú v školskom roku 2010/2011 žiaci VII.OA, VII.OB, ktorí navštevujú seminár z biológie pod vedením RNDr. Gregušovej. Žiaci sa zúčastnia odborných prednášok a exkurzií do mestského parku. Na záver vypracujú environmentálnu štúdiu, ktorou nadviažu na minuloročné štúdie vypracované žiakmi pod vedením Mgr. Opáleného.

 

Number of images in category: 12
Category viewed: 2296 x
Otvorená hodina s Kulym (24)
Otvorená hodina s Kulym

Dňa 30. 9. 2010 sa na škole uskutočnila otvorená hodina geografie, na ktorej pán profesor Trnka prezentoval využívanie interaktívnej tabule a online aplikácií vo vyučovaní. Na hodine sa aktívne zúčastnil aj člen skupiny Desmod Kuly. Prišiel sa pozrieť a porovnať vyučovanie za jeho čias a v súčasnosti. Akcia prebehla pod záštitou Slovak Telekom.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 3539 x
Terciáni na terénnom výskume z geografie (114)
Terciáni na terénnom výskume z geografie

 

27 žiakov III. OA s vyučujúcimi: prof. Svoradovou a prof. Havelom, v dňoch 4. a 5. 10. 2010 absolvovalo geografiu v praxi v rekreačnej oblasti Duchonka. Pozvanie sme dostali z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre. Rozdelení do troch pracovných skupín sme pracovali na 6 aktivitách, kde sme si mohli geografiu doslova chytiť do ruky. Najviac nás zaujala hydrogeografia- biologický rozbor na potoku Železnica, ktorý sa vlieva do vodnej nádrže Duchonka a potom litogeografia- určovanie hornín, kde sme pozorovali účinky kyselín na horniny. Na druhý deň bol náhradný program- pôvodne sme mali absolvovať turistickú vychádzku, no pršalo, tak sme sa naučili používať a najmä čítať turistické mapy. Domov sme v popoludňajších hodinách odchádzali s novými vedomosťami, osvedčeniami a tričkami.

 

Number of images in category: 114
Category viewed: 4389 x
1. stretnutie pracovnej skupiny v rámci projektu Comenius (7)
1. stretnutie pracovnej skupiny v rámci projektu Comenius

 

Dňa 29. septembra sa uskutočnilo 1. stretnutie študentskej pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na projekte Comenius: Škola - včera, dnes a zajtra. Žiaci budú pracovať pod vedením koordinátoriek projektu na našej škole Mgr. T. Hudecovej a PaedDr. Z. Turčekovej.

 

Všetkým študentom prajeme veľa chuti do práce a veľa tvorivých nápadov!

 

Viac informáciií o projekte nájdete v sekcii Projekty/Comenius

 

Number of images in category: 7
Category viewed: 1908 x
Duchovné cvičenia 2010 (19)
Duchovné cvičenia 2010
V dňoch 25.8. 2010 – 27.8. 2010 naši pedagógovia absolvovali duchovné cvičenia v Drozdove pri Novej Bani.

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 2174 x
Londýn 2010 (57)
Londýn 2010

V dňoch 26. júna  až 3. júla sa 26 žiakov zúčastnilo poznávacieho pobytu v Londýne pod vedením Mgr. Hudecovej a Mgr. Csöszovej. Mali sme možnosť zdokonaliť si svoje jazykové zručnosti, pozrieť si nádherné architektonické pamiatky mesta, navštíviť zámok kráľovskej rodiny, previezť sa na typických londýnskych autobusoch, zabaviť sa v múzeu voskových figurín, pokochať sa nádherným výhľadom z London Eye, ochutnať typické anglické jedlá, zažiť nákupnú horúčku na Oxford Street ...

 

Jednoducho na pár dní sme mohli zažiť atmosféru tohto nádherného veľkomesta na rieke Temža. Okrem toho sme navštívili mestá Paríž a Štrasburg.

 

Number of images in category: 57
Category viewed: 2628 x
Taliansko 2010 (121)
Taliansko 2010
Naši žiaci sa pod vedením Mgr. Svoradovej-Lacinovej a Mgr. Kováčikovej v dňoch 24.-29.6.2010 zúčastnili študijno-poznávacieho výletu v Taliansku.

 

Number of images in category: 121
Category viewed: 3185 x
Kemp Lešť 2010 (75)
Kemp Lešť 2010

V dňoch 21.6.2010-24.6.2010 sa naši študenti Anita Kicsindiová, Patrik Balko, Lukáš Reguli, Katarína Jančiová z III.B a Tomáš Teľuch a Andrej Mariš z VI.OA zúčastnili celoslovenského vojensko-branného cvičenia KEMP 2010, ktorý organizuje personálny úrad a Územné vojenské správy v spolupráci s Komunikačným odborom Ministerstva obrany SR, vojenskými útvarmi, Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť a Vojenskou políciou. Naši študenti sa úspešne popasovali s jednotlivými súťažnými úlohami.

 

Number of images in category: 75
Category viewed: 2918 x
Modelový Európsky parlament 2010 (58)
Modelový Európsky parlament 2010
V dňoch 16. a 17. júna 2010 sa naši žiaci zúčastnili regionálneho krajského zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP), ktoré sa uskutočnilo v zasadačke mestkého úradu v Topolčanoch. Žiaci diskutovali rozdelení v piatich výboroch a na záver odsúhlasili na valnom zhromaždení prijaté rezolúcie, ktoré budú odoslané do Národného parlamentu.

 

Number of images in category: 58
Category viewed: 2254 x
MS v OB (95)
MS v OB

Školských M SR v OB sa zúčastnilo v štyroch kategóriách (ZŠ CH; ZŠ D; SŠ CH; SŠ D) spolu 129 športovcov zo šiestich krajov Slovenska, celkom z 29 škôl. V rámci súťaže sa uskutočnili aj prvé 2 kolá ligy školských družstiev v OB 2010. Preteky boli pre športovcov primerane náročné na úrovni M SR.

8.6. sa uskutočnila súťaž jednotlivcov a 9.6. súťaž trojčlenných školských štafiet. Konečné výsledky školských družstiev boli výsledkom súčtu časov z 1. a 2. dňa. Celkove sa rozdelilo 36 medailí.

Našu školu reprezentovali žiačky SŠ a to: Andrea Cétenyiová z II.B; Veronika Tóthová z II.B; Paulína Nedelková z II.A. V silnej konkurencii družstiev obsadili 5. miesto v štafete a 5.miesto v súťaži  školských družstiev. K peknému výsledku im srdečne blahoželáme.

 

 

Number of images in category: 95
Category viewed: 2641 x
Cesta sekundánov k Drážovskému kostolíku (77)
Cesta sekundánov k Drážovskému kostolíku

19. mája 2010 sa žiaci sekundy A pod vedením troch piaristov a ďalších troch ochotných animátorov zúčastnili telesno-duchovnej obnovy, ktorá sa konala na ceste medzi Piaristickým gymnáziom a Drážovcami. Našu malú púť sme zavŕšili sv. omšou v starobylom Drážovskom kostolíku.

 

Number of images in category: 77
Category viewed: 2570 x
Návšteva generálneho predstaveného Rehole piaristov na Slovensku (24)
Návšteva generálneho predstaveného Rehole piaristov na Slovensku

V dňoch 24. – 27. apríla navštívil slovenskú provinciu Rehole piaristov jej generálny predstavený z Ríma, páter Pedro Aguado, SchP (zo Španielska), sprevádzaný generálnym asistentom pre strednú Európu pátrom Mateuszom Pindelskim, SchP (z Poľska).

 

Na našom gymnáziu sa stretol aj s profesormi, aby im poďakoval za doterajšiu vykonanú prácu a povzbudil ich k úsiliu po stále hlbšom stotožnení sa s charizmou sv. Jozefa Kalazanského, ktorou je starostlivosť o výchovu detí a mládeže.

 

Na záver svojej návštevy P. generál na chvíľu opäť zasadol do školských lavíc, kde odpovedal na otázky študentov a vyjadril svoje presvedčenie, že v slovenskej piaristickej mládeži vidí veľkú nádej a potenciál pre našu spoločnosť.

 

Number of images in category: 24
Category viewed: 2391 x
Duchovná obnova pre terciánov 2010 (105)
Duchovná obnova pre terciánov 2010

Ako aj minulý rok, tak aj tento sme sa rozhodli pripraviť obnovu pre terciánov pod názvom Duchovná obnova v siedmich komnatách 2. Uskutočnila sa 17.4.2010 na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Zúčastnilo sa jej 24 detí, 11 animátorov a 2 pátri. Pre deti bol pripravený bohatý duchovný ako aj športovo - zábavný program. Ďakujeme všetkým najmä terciánom, ktorí sa zúčastnili a už sa tešíme na ďalšiu akciu...:)

 

Number of images in category: 105
Category viewed: 2881 x
Tajuplná rozprávková noc 2010 (57)
Tajuplná rozprávková noc 2010

Školská knižnica, žiacka školská rada,  pedagógovia  v spolupráci s rehoľou piaristov pripravili pre našich  najmenších v priestoroch piaristického gymnázia  Tajuplnú rozprávkovú noc. Začiatok bol 23. apríla 2010 o 17.30 hod. a koniec  24. apríla 2010 o 9.00 hod.. Pre deti bol pripravený pestrý program, súťažili, hrali rôzne hry, hľadali rozprávkový poklad a pozerali rozprávku. Nakoniec prespali noc v školskej telocvični a ráno po rozcvičke a spoločných raňajkách si ich vyzdvihli rodičia.

 

Number of images in category: 57
Category viewed: 3101 x
Poľsko 2010 (52)
Poľsko 2010

V dňoch od 14. do 16. 4. 2010  triedy sexta, septima a tretiaci navštívili  Poľsko- krajinu Jána Pavla II. Prvý deň sme sa zastavili v rodnom dome Jána Pavla II., kde sme videli jeho osobné veci z detstva, ale aj z doby, kedy už bol pápežom. Poobede sme navštívili soľnú baňu Wielicka, ktorá je zaradená aj do svetového dedičstva UNESCO. Všetci boli očarení tým, čo ľudia  dokázali stvoriť. Na druhý deň sme navštívili mesto Krakow, kde je veľmi veľa kultúrnych a historických pamiatok, ktoré sme spoločne navštívili napríklad sme videli krásnu katedrálu Wavel, univerzitu a úžasné chrámy, z ktorých bolo cítiť históriu. Pani profesorky nám počas exkurzie v meste nechali dlhší rozchod, aby sme mohli sami objavovať krásy Krakowa. Posledný deň nás autobus odviezol do bývalého koncentračného tábora Oswienčim taktiež zaradeného do UNESCA. Strávili sme tam dosť času aby sme všetci pochopili aký je náš život vzácny. Spoločne sme navštívili aj medzinárodný pomník obetiam holocaustu, ktorý symbolizuje utrpenie ľudí po celom svete. Všetci plní zážitkov sme sa večer vrátili do Nitry a ešte dlho na tento krásny výlet budeme spomínať.

 

Number of images in category: 52
Category viewed: 3191 x
Piaristi v knižnici (15)
Piaristi v knižnici
25. marca 2010 sa na pôde Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre už po druhýkrát v tomto školskom roku naši študenti zúčastnili prednášky s besedou. Tentokrát sa z rozprávania Iva Velikého dozvedeli zaujímavé informácie k téme Bratia Čapkovci na Slovensku. Prednášky sa zúčastnili aj členovia Literárneho klubu Janka Jesenského.

 

Number of images in category: 15
Category viewed: 2068 x
KK 32. ročníka SOČ (30)
KK 32. ročníka SOČ
Dňa 8.4. 2010 sa v priestoroch SPŠ a Obchodnej akadémie v Nitre konalo krajské kolo 32. ročníka SOČ. Naši študenti svojimi peknými a zaujímavými prácami úspešne reprezentovali našu školu.
 • Paulína Nedelková, Kristína Lauková z II.A – 2. miesto v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola
 • Ľubor Ferenczy z VII. OB – 4. miesto v odbore Matematika, fyzika, informatika
 • Paulína Kolláriková, Anita Kicsindiová z III. B, 5. miesto v odbore Chémia, potravinárstvo
 • Nadežda Minarovičová z II. A , 9. miesto v odbore Problematika voľného čas
 • Lucia Gergélyová z II. B, v odbore Geovedy ( geografia, geológia, geodézia ) sa umiestnila v prvej osmičke

 

Number of images in category: 30
Category viewed: 3861 x
Veľkonočné tradície na Slovensku (19)
Veľkonočné tradície na Slovensku

Výstavu pripravili študenti piaristického gymnázia pod vedením Mgr. Eleny Gálovej a pani Márie Mihálikovej.

 

Number of images in category: 19
Category viewed: 2171 x
Juvenes Translatores (5)
Juvenes Translatores
Dňa 24. novembra 2009 sa uskutočnila súťaž Juvenes Translatores, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Našu školu v tejto súťaži reprezentujú 3 študenti: Mária Pappová z oktávy A, Veronika Gregušová z oktávy B a Patrik Balko z tretej A.

 

Number of images in category: 5
Category viewed: 2092 x
Comenius (3)
Comenius

PhDr. Klára Nagyová a Mgr. Tatiana Hudecová sa v dňoch 22. až 27.októbra 2009 zúčastnili prípravného stretnutia projektu Comenius v nemeckom Köthene. Okrem vyučujúcich z  Nemecka a Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnili aj pedagógovia z  Anglicka a Talianska.  Naše gymnázium sa pripravuje vstúpiť do 2-ročného medzinárodného školského projektu Comenius, ktorý sa má začať v budúcom školskom roku.
Téma pripravovaného projektu nesie názov „Škola – včera, dnes a zajtra“. Našimi partnermi budú Ludwigsgymnasium v Köthene (Nemecko), Weald of Kent Grammar School (Anglicko), Scuola Media „ P. Soprani“ v Castelfidarde (Taliansko) a  Håland Skole v Torwarstadte (Nórsko).
Našu účasť v tomto projekte musí schváliť Národná agentúra projektov Sokrates. Veríme, že sa tak stane, pretože by nám to otvorilo možnosť spolupracovať so žiakmi a učiteľmi týchto škôl, nadviazať nové kontakty a v neposlednom rade zdokonaľovať sa v praktickom používaní cudzích jazykov, ktoré sa naši žiaci učia.
Preto si držme palce, aby nám Národná agentúra účasť v projekte schválila.

 

Number of images in category: 3
Category viewed: 2278 x
Cena ministra školstva (8)
Cena ministra školstva

Cena ministra školstva v projekte Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch.

 

Number of images in category: 8
Category viewed: 1976 x
Naša škola (68)
Naša škola

Pozrite si našu krásnu budovu a priestory školy.

 

Number of images in category: 68
Category viewed: 2110 x
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200