There are no translations available.

Dokumenty

  

Školský vzdelávací program 

  • inovovaný pre 1. a 2. ročník štvorročného a osemročného štúdiia

   
Zobraziť v novom okne? Klikni sem

 

 Prílohy:

1. Prevádzkové poriadky pdf
2. Plán OŽZ pdf
3. Interné kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov pdf
4. Vnútorná školská kontrola pdf

 

Učebné osnovy

 

Učebné osnovy a plány 32 MB  WinRAR-Logo1

 

  • Pôvodný  ŠkVP - ostatné ročníky

 

   
Zobraziť v novom okne? Klikni sem

 

 

Učebné osnovy 9 MB  WinRAR-Logo1

 

Školský poriadok

 
Zobraziť v novom okne? Klikni sem

 

 

 

Školský zákon

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška o ukončovaní štúdia 

 Vyhláška 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 

 

Hodnotenie a klasifikácia

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200