There are no translations available.

Organizácia školského roka

 

Vyučovanie

  • Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.
  • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
  • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Prázdniny

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin   
od - do

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27.október 2017 
(piatok)

30.október 2017
31.október 2017

2.november 2017
(štvrtok)

vianočné

22.december 2017

(piatok)

23.december 2017 -

5. január 2018

8.január 2018

(pondelok)

 polročné

1.február 2018

(štvrtok)

2.február 2018

(piatok)

 5.február 2018

(pondelok)

jarné

2.marec 2018

(piatok)

5. marec -

9.marec 2018

 12.marec 2018

(pondelok)

 veľkonočné

28.marec 2018

(streda)

29.marec -

3.apríl 2018

4.apríl 2018

(streda)

letné

29.jún 2018

(piatok)

 2. júl - 31.august 2018

 3.september 2018

(pondelok)

 
 
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200