There are no translations available.

Internetová žiacka knižka pre gymnázium

 

Rodič (zákonný zástupca) má okamžitý prehľad o známkach, správaní a dochádzke žiaka. Stačí, aby mal prístup k počítaču pripojenom na internet.

 

Prihlásenie rodiča, učiteľa 

 

 

 

Internetová žiacka knižka pre základnú školu

 

Rodič (zákonný zástupca) má okamžitý prehľad o známkach, správaní a dochádzke žiaka. Stačí, aby mal prístup k počítaču pripojenom na internet.

 

Prihlásenie rodiča, učiteľa 

 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200