PK slovenský jazyk a literatúra
Cieľ vyučovania PK SJL
There are no translations available.

 
 
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť u žiakov takú úroveň jazykových zručností, aby kultivovane zvládli každú komunikatívnu situáciu, z hľadiska štýlových vrstiev, funkčných jazykových štýlov, slohových postupov a jazykových funkcií, a to v ústnej i písomnej forme.  Študenti sa postupne zoznamujú s kľúčovými dielami literatúry a  pokúšajú sa o verbalizáciu vlastných čitateľských zážitkov.
 
There are no translations available.

Členovia komisie

 

vedúca:   Mgr. Oľga Kotorová
členovia:  Mgr. Alena Čiháková  Mgr. Vladimír Kopec
 Mgr. Dana Izakovičová  Mgr. Anna Skyvová
 PhDr. Janka Svítková
 
Užitočné stránky zo SJL
There are no translations available.

 

Encyklopédia súčasných autorov na Slovensku, ich krátke životopisy a predstavenie tvorby

Literárne informačné centrum

Zlatý fond slovenskej literatúry v elektronickej podobe

Slovenský jazyk do vrecka

 
Literárne exkurzie organizované PK SJL
There are no translations available.

Weiterlesen...
 
There are no translations available.

Otvorená knižnica

 

V priestoroch našej školy sme vytvorili otvorenú knižnicu, ktorá je prístupná všetkým žiakom na 2. poschodí na štvorcovej chodbe.

 

Knihy v knižnici sú k dispozícii všetkým tým, ktorí radi čítajú a chcú si spríjemniť voľné chvíle alebo sa dozvedieť niečo nové. Knihu, o ktorú máte záujem, si môžete vziať z poličky domov a keď knihu prečítate, alebo ju chcete vrátiť, prinesiete ju späť a uložíte do knižnice.

 

Ak máte doma nejakú knihu, ktorú už nepotrebujete, alebo sa o ňu chcete podeliť s ostatnými, jednoducho ju prineste a vložte do poličky alebo odovzdajte Mgr. O. Kotorovej.

 

Želáme Vám príjemné chvíle pri čítaní.

 

OK2017 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200