PK náboženstvo
There are no translations available.

Krížová cesta

 

Dovoľujeme si Vás pozvať dňa 1. marca 2018 (štvrtok) o 19,00 hod.

 

na Kalváriu v Nitre,

 

kde by sme chceli spoločne s Vami a s Vašimi deťmi

 

prežiť chvíle meditácie a modlitby

 

účasťou na pobožnosti Krížovej cesty.

            

S kresťanským pozdravom 

PhDr. Iveta Zverková, riaditeľka školy

 

Pozvánka na krížovú cestu

 

 

kalvaria-nitra-titulka.jpg
 
There are no translations available.

Oslavujúc svätého Jozefa Kalazanského


Drahí bratia a sestry, Kalazanský nás spája!
Dnes, 25. augusta 2013, si pripomíname slávnosť svätého Jozefa Kalazanského, zakladateľa Zbožných škôl. Skrz túto krátku správu, by sme Vám všetkým chceli z hĺbky kalazanského srdca zapriať všetko najlepšie.

Srdečné pozdravy každému a všetkým rehoľníkom rehole, povolaných Pánom, aby ponúkli svoje životy takým istým spôsobom, ako to urobil Kalazanský. Každému mladíkovi, ktorý sa cíti byť volaný k tomu, aby sa stal piaristom, a ktorý má vďaka hlbokému volaniu povolania rozochvené srdce. Každému členovi našej Kalazanskej rodiny, ktorí žijú nasledujúc Pána vo svojich inštitútoch, všetkých obohatených Kalazanského charizmatickým darom. Každému a všetkým členom Piaristického bratstva, ktoré Boh dáva rozličným provinciám, ktorí nesú kalazanskú charizmu a sú volaní, aby boli spoľahlivými svedkami naplno žitého povolania.

Srdečné pozdravy učiteľom našich komunít, všetkým katechétom; tiež tým, ktorí venujú svoj súkromný čas evanjelizácii detí a mladých ľudí, ako aj všetkým, ktorí podporujú a zdieľajú piaristickú misiu. Srdečné pozdravy aj tým, ktorí zabezpečujú vnútorné fungovanie našich inštitúcií, čo je možné vďaka ich tichej a oddanej práci v administratíve, manažmente, na sekretariátoch, vo všeobecných službách a pri všetkých úlohách, potrebných aby všetko fungovalo. Srdečné pozdravy všetkým rodinám, ktoré spolupracujú na našej misii.

Ale najmä, srdečné pozdravy všetkým deťom, chlapcom a dievčatám, ako aj mladým, ktorí žijú a dospievajú medzi nami. Všetko najlepšie, pretože dnes je sviatok vášho otca, vášho svätého patróna; v dnešný deň kedy veľmi ďakujeme Bohu, lebo tieto deti z Ríma spôsobili, že Kalazanský sa stal piaristom. Oni získali jeho srdce a umožnili mu stať sa otcom, ktorý nás podporuje na našej ceste, vďaka Božej láske, ktorú všetci máme v nebi vďaka jeho prítomnosti, a každý deň na nás nalieha, aby sme mu zverili naše životy. Srdečné pozdravy, nech vás žehná náš Pán a Otec v mene svätého Jozefa Kalazanského.

Pozývame vás všetkých k prejaveniu vďačnosti za ten vzácny dar v Kalazanskom, v spoločných modlitbách, v nádeji a v kalazanskom poslaní pre dobro detí, mládeže a chudobných.
Nech Vás žehná Pán.

Generálna kongregácia rehole Zbožných škôl,
Rím, 25. august 2013, slávnosť svätého Jozefa Kalazanského
— v: Rome, Lazio, Italy.

 
There are no translations available.

Biblická olympiáda 2012/13

 

Témou Biblickej olympiády v školskom roku 2012/13 sú knihy Svätého Písma:

  • Kniha Rút
  • Prvá kniha kráľov
  • Evanjelium podľa Matúša

Ich spoločnou témou je Syn Dávidov.

 
Členovia komisie
There are no translations available.

 

vedúci:   páter Mgr. Juraj Gendiar, SchP 
členovia:  páter Mgr. Matúš Palaj, SchP  Mgr. Ing. Jana Urbanová 
 Mgr. Dominika Szeghyová  fráter Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP
 
Weitere Beiträge...
« StartZurück12WeiterEnde »

Seite 1 von 2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200