Ročníkové práce
There are no translations available.

Témy ročníkových prác na školský rok 2017/2018

 

 

Interná smernica k ročníkovým prácam pdf

  

Zadávanie tém ročníkových prác šk. rok 2017/2018

 

Školiteľ Predmet Názov témy Žiak Trieda
Antalík Daniel Mgr. Matematika Matematika v športovej streľbe Krajčír Šimon septima A
Antalík Daniel Mgr. Informatika Programovanie cyklistickej aplikácie Brázdil Jakub septima A
Ďurnek Juraj PaedDr. Biológia Canisterapia -  pes ako liek Čaládiová Simona III. B
Ďurnek Juraj PaedDr. Biológia Ochorenia krvného obehu Korpášová Erika III. B
Ďurnek Juraj PaedDr. Biológia Buducnosť GMO Szabóová Simona III. B
Ďurnek Juraj PaedDr. Biológia Oko Varga Adam septima A
Gendiar Juraj Mgr. Psychológia Výchovné problémy Vaško Peter III. A
Gregušová Monika RNDr. Biológia Účinok včelích produktov propolisu a pergy  na vnútorné prostredie potkanov Olšanská Viktória septima A
Horáková Alžbeta PaedDr. Chémia Bielkoviny a ich denaturácia Kozík Tomáš septima A
Horáková Alžbeta PaedDr. Chémia Koloidné striebro Ambrušová Sára Aurélia septima A
Horáková Alžbeta PaedDr. Chémia Ropa Vrabec Marek III. B
Hudec Michal PaedDr., PhD. Chémia Výskyt kofeínu v potravinách a jeho účinky Csámpaiová Laura III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Chémia Chemické látky v rastlinách a ich účinok Križanová Jennifer III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Chémia Technológie výroby piva Bakita Juraj III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Matematika Prevraty v matematike Burda Matej III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Matematika Matematika v hazarde Gála Alex III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Matematika Využitie matematiky v reálnom živote Hasara Kristián III. A
Hudec Michal PaedDr., PhD. Matematika Matematika bez kalkulačky Vencelík Tomáš III. A
Hudecová Tatiana Mgr. Anglický jazyk Zvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách Ligač Ivan septima A
Izakovičová Dana Mgr. Občianska náuka Problémy a poruchy učenia detí a mladistvých Jenisová Kristína III. A
Izakovičová Dana Mgr. Občianska náuka Podnikateľský plán Mentová Alexandra III. A
Jahnová Marcela Mgr. Psychológia Poruchy príjmu potravy Tordová Adriana III. A
Jahnová Marcela Mgr. Psychológia Rizikové správanie mládeže Remenáriková Melisa III. A
Jahnová Marcela Mgr. Psychológia Patopsychológia Juríková Laura III. B
Jahnová Marcela Mgr. Psychológia Integrácia detí s Downovým syndrómom vo voľnočasových aktivitách Rondová Radoslava III. A
Jahnová Marcela Mgr. Psychológia Kultúrne vzorce správania - tabu Šmidová Zuzana III. A
Klbiková Vlasta Ing. Bc. Ekonomika Regionálny manažér veľkoobchodu Metro Losmanová Kristína septima A
Klbiková Vlasta Ing. Bc. Ekonomika Finančná gramotnosť - investície Tóth Filip septima A
Kollár Peter PaedDr., PhD. Dejepis Osada Tichý dvor Tóthová Viktória III. A
Kollár Peter PaedDr., PhD. Dejepis Farnosť Nitra - Kalvária v období normalizácie Olach Samuel III. A
Kollár Peter PaedDr., PhD. Dejepis Zoborský kláštor Držík Ján III. A
Kollár Peter PaedDr., PhD. Dejepis Archeológia, metódy práce, významné náleziská na území SVK Huňadyová Veronika III. B
Komorová Jarmila Mgr. Fyzika Van Allenove pásy Filo Tomáš III. B
Komorová Jarmila Mgr. Informatika Architektúra procesorov Varga Oliver III. B
Komorová Jarmila Mgr. Informatika Technológie BlockChain Zaujec Samuel III. B
Komorová Jarmila Mgr. Informatika Umelá inteligencia Kluka Peter Milan III. B
Komorová Jarmila Mgr. Informatika Bezdrôtové pripojenia Tomek Marek III. A
Kotorová  Oľga Mgr. Dejepis Faustino Miguez - život a dielo Ďurfinová Zuzana III. A
Kotorová  Oľga Mgr. Dejepis Revolučné roky 1848/49 a Slováci Nagy Adrián III. B
Kotruszová Andrea Mgr. Biológia Ohrozené druhy živočíchov chované v ZOO v SR Maceková Slávka III. A
Kotruszová Andrea Mgr. Biológia Chov koňa domáceho (Equus caballus) a  jeho nároky na podmienky prostredia Mišiaková Hana III. A
Krajčovič Marián Mgr. Anglický jazyk Vojna proti drogám v USA od Nixona po súčasnosť Vörös Jozef Peter septima A
Krajčovič Marián Mgr. Fyzika Využitie potenciálnej energie vzniknutej pri nadmerných zrážkach Tóthová Patrícia septima A
Krajčovič Marián Mgr. Fyzika Vplyv supernov na vznik nových hviezd Lojková Kristína septima A
Krajčovič Marián Mgr. Fyzika Zánik hviezd Mačala Michal septima A
Krajčovič Marián Mgr. Fyzika Čerpadlo na gravitačnom princípe Skladaný Daniel III. A
Krajčovič Marián Mgr. Fyzika Elektromagnetizmus v motoroch Kočiš Juraj septima A
Krčmáriková Mariana Mgr. Fyzika Elektrický prúd v plynoch Danáč Jakub III. B
Krčmáriková Mariana Mgr. Fyzika Využitie elektrickej energie v doprave Hajdúšek Martin III. B
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Vplyv urbanizácie na životné podmienky druhov netopierov Sidorová Darina septima A
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Charakteristika šlachtenia a výskum chovu lipicanských koní Paliesková Silvia septima A
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Výskum druhov a ochrany netopierov na Slovensku Pavlovič Filip septima A
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Výskum ochrany lipicanských koní Blašková Zuzana septima A
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Netopiere - tajomné tvory Gulka Nicolett III. B
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Hospodársky významné cicavce Mestského parku v Nitre Molnárová Aneta III. B
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Mapovanie výskytu chovných staníc v okolí mesta Nitry a pomienky chovu exotických živočíchov a vybraných živočíchov Kuťková Sofia III. B
Krnáčová Monika PaedDr. Biológia Zastúpenie krvných skupín v adolescentom veku a informovať populácie o darcovstve krvi Magdinová Nicol III. B
Skyvová Anna Mgr. Výtvarná výchova Fotografia-cestovanie po Japonsku Kukanová Annemarie III. B
Svítková Janka PhDr. Slovenský jazyk a literatúra Janko Silan Šmitala David III. B
Svoradová Lacinová Mariana Mgr. Geografia Aktualizácia ÚSES "Veľký Báb" Mráz Dávid III. B
Svoradová Lacinová Mariana Mgr. Biológia Fyzioterapia a poruchy držania tela Cocherová Karolína III. B
Štefániková Veronika Mgr. Informatika Vplyv IT na spoločnosť Zabák Peter III. A
Štefániková Veronika Mgr. Informatika Androidová aplikácia Klenko Dušan III. A
Štefániková Veronika Mgr. Informatika Práca s Legom Čurilla Jakub septima A
Šuchová Hana Mgr. Psychológia Využitie poznatkov forenznej psychológie v praxi Pavlovičová Simona III. B
Šuchová Hana Mgr. Psychológia Placebo efekt a psychika Cintulová Veronika III. B
Teplanová Andrea Mgr. Umenie a kultúra Ľudové umenie Škvareková Michaela III. A
Trnka Milan PaedDr. Geografia Porovnanie hodnôt niektorých meteorologických prvkov s predpovedným modelom ALADIN Antlová Andrea III. A
Trnka Milan PaedDr. Informatika Komponenty počítača a ich vlatnosti Vondena Benjamín III. A
Trnka Milan PaedDr. Informatika Programovanie mobilných aplikácií pre Android Toráč Matúš septima A
Urbanová Jana Mgr. Ing. Občianska náuka Súčasná politická situácia v Turecku a jej vývoj do budúcnosti. Dukát Martin III. A
Urbanová Jana Mgr. Ing. Občianska náuka Migrácia Vargová Patrícia III. B
Urbanová Jana Mgr. Ing. Občianska náuka Rodinné práva Serafinova Denisa III. B
Urbanová Jana Mgr. Ing. Občianska náuka Vplyv médií na súčasnú spoločnosť a politiku Tóthová Kristína III. B
Urbanová Jana Mgr. Ing. Občianska náuka Trestné právo Javorský Peter septima A
Valachovič Peter Mgr. Ing. Informatika Program na testovanie schopností žiakov Zalabai Juraj septima A

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregušová Monika RNDr.

Biológia

GMO-využitie/zneužitie

Kóňová Lucia

III. B

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vlastnosti a využitie mydiel

Zábušek Ján

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vitamíny a ich výskyt

Rapavý Martin

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Biodegradácia látok v prírode

Miček Andrej

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Doping a jeho dopad na človeka

Kuzma Jozef

III. C

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Sprievodca mestom Nitra pre turistov

Sauerová Sarah

III. A

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Interpretácia diela anglickej alebo americkej literatúry

Benková Dominika

III. A

Komorová Jarmila Mgr.

Fyzika

Akustika

Mihálková Barbora

III. A

Štefániková Veronika Mgr.

Fyzika

Nobelové ceny za fyziku

Gaži Martin

III. C

Turčeková Zuzana PaedDr.

Nemecký jazyk

Rozprávky bratov Grimmovcov

Turčeková Zuzana PaedDr.

Umenie a kultúra

Architektúra funcionalizmu

Valachovič Peter Ing.

Katolícke náboženstvo

Zasvätený život na Slovensku, prehľad aktuálneho stavu

Bóriková Barbora

III. C

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200