There are no translations available.

Čas na zmenu

 

Medzinárodný projekt Erasmus+

Zoologické záhrady vs. ochrana živočíšnych druhov

 

V dňoch od 15. do 21. Apríla 2018 sa konalo už tretie stretnutie projektu Erasmus+ na strednej škole Vuosaari lukio v Helsinkách, vo Fínsku. Z našej školy sa ho zúčastnili pedagógovia Mgr. Andrea Kotruszová, Mgr. Tatiana Hudecová, PaedDr. Monika Krnáčová a žiaci Ema Dulíková a Nikola Bachanová zo 6.A a Marek Hudec z II.C. Okrem našej školy sa stretnutia zúčastnili aj študenti a pedagógovia z partnerských škôl z Nemecka, Španielska, Turecka a Fínska.

Finsko1

 

Na začiatok sa partnerské školy predstavili a program pokračoval prezentáciou našich prác o ZOO vo forme powerpointovej prezentácie. V poobedňajších hodinách sme absolvovali prehliadku historickej časti hlavného mesta Helsinki. Ďalší deň nás čakala návšteva ZOO Korkeasaari Zoo, pred ktorou sme sa v škole zúčastnili workshopov. Jedným z tvorivých aktivít bol workshop zameraný na tvorbu nového plagátu pre projekt Erasmus+, kde naše schopnosti zožali pochvalu.

V priebehu týždňa sme navštívili ešte neďaleký národný park Sipoonkorpi, rekreačné centrum Uutela za účelom výskumu biodiverzity, prírodovedné múzeum v Helsinkách a bývalú vojenskú námornú pevnosť Suomenlinna, zapísanú do Svetového dedičstva UNESCO, na ktorú sme sa prepravili trajektom cez záliv v Baltskom mori. Poobedia nám fínski študenti spestrili vlastným programom, bowling-om, či rôznymi posedeniami a aktivitami v škole.

Finsko2

Na tomto podujatí prebehla medzinárodná súťaž o plagát projektu, v ktorom bol označený ako víťazný náš plagát. Jeho autorom je žiačka oktávy A Michaela Lauková. Zaujal aj plagát Gabriely Charlotte Teleki zo sexty A, ktorý obsadil 2. miesto.

Tričká tohto projektu nám zdobilo víťazné logo z Helsínk.

Bol to veľmi zaujímavý týždeň, počas ktorého sme získali veľa nových skúseností, výborných priateľstiev, zlepšili si jazykové schopnosti a rozšírili si obzory nielen v oblasti biológie a ochrany prírody , ale aj vzdelávania a bežného života odlišného od toho u nás.

Finsko3

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200